หน้าแรก / นวัตกรรม / ผ้าต้านแบคทีเรีย (เชื้อรา) ได้รับความนิยมมากในขณะนี้

ผ้าต้านแบคทีเรีย (เชื้อรา) ได้รับความนิยมมากในขณะนี้

ผ้าต้านแบคทีเรีย (เชื้อรา) สารต้านแบคทีเรียประเภท นาโนพาร์ทิเคิล (Nano-particles) และไมโครพาร์ทิเคิล (Micro-particles) ที่นิยมในท้องตลาด

1.  สารต้านแบคทีเรียประเภท นาโนพาร์ทิเคิล (Nano-particles) ที่นิยมในท้องตลาด
     1.1 Nano-Silver  
           เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ดีมาก การทำงานของสาร Nano-Silver คือการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจนทำให้เซลล์ของเชื้อตายลง
           ข้อเสียของสาร คือ อาจทำให้ผ้าสีขาวหรือสีอ่อนเฉดคล้ำลงได้เนื้อจากออกไซด์ของสาร Nano-Silver ที่มีสีดำ
     1.2 Nano-Titanium Dioxide (Anatase)
       เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อราและเชื้อไวรัสบางกลุ่มได้ดีมาก การทำงานของสาร Nano-Titanium Dioxideประเภท Anatase คือการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อราและเชื้อไวรัสบางกลุ่ม โดยการทำงานของสาร Nano-Titanium Dioxideประเภท Anatase นั้นจะทำงานได้มีประสิทธิ์ภาพที่ดีมากจะต้องมีแสง UV กระตุ้นด้วยที่ความถี่ 390 nm.  และการตกแต่งด้วยสาร Nano-Titanium Dioxide (Anatase) ยังสามารถทำให้เกิดฟังก์ชั่นผ้าที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้อีกด้วย (Self-cleaning)
       ข้อเสียของสาร คือ เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอาจทำลายสารช่วยยึดติด (Binder) ของตัวเองได้ ทำให้การทนต่อการซักของผ้าลดน้อยลง
     1.3 Nano-Zinc Oxide
             เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อราที่ดีมาก ราคาถูกกว่า Nano-Silver ประมาณ 3-5 เท่าเนื่องจากสาร Zinc     มีราคาถูกกว่า Silver มาก อีกทั้ง Zinc ยังเป็นสารที่มนุษย์เราต้องการ คือ ประมาณวันละ 15 mg สตรีให้นมบุตร วันละ 25 mg สาร Nano-Zinc Oxide จึงดูเป็นสารที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคกว่าสารอื่นๆ

 
2.  สารต้านแบคทีเรียประเภท ไมโครพาร์ทิเคิล (Micro-particles) ที่นิยมในท้องตลาด
       2.1 สาร Zinc pyrithione เหมาะกับเส้นใยทุกชนิด ซึ่งสามารถป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ดีมาก สามารถลงได้ทั้งกระบวนการ Coating, Exhaust (กับ Polyester) และ Padding
       2.2 สาร PHMB (Polyhexamethylenebiguanide) เหมาะกับเส้นใยประเภท เซลลูโลส, เส้นใยโปรตีน และเส้นใยเซลลูโลสผสมเส้นใยอื่นๆ เป็นสารที่ใช้ตกแต่งผ้าเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้ดี
            สามารถลงได้ทั้งกระบวนการ Exhaust และPadding
       2.3 สาร Triclosan เหมาะกับเส้นใยทุกชนิด ซึ่งสามารถป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ดีมาก สามารถลงได้ทั้งกระบวนการ Exhaust และ Padding
       2.4  สาร Quat Silane เหมาะกับเส้นใยประเภท เซลลูโลส, เส้นใยโปรตีน, เส้นใยเซลลูโลสผสมเส้นใยอื่นๆ เป็นสารที่ใช้ตกแต่งผ้าเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้ดี สามารถลงได้ทั้งกระบวนการ Exhaust และ Padding
       
การตกแต่งสำเร็จยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
      เป็นการตกแต่งสิ่งทอที่กำลังได้รับความนิยมมากในขณะนี้ โดยกลุ่มสารประเภทออกไซด์ของโลหะที่มีอนุภาคขนาดนาโน เช่น ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2)    ซิลเวอร์ออกไซด์ (AgO) ซิงค์ออกไซด์ (ZnO)  และไคโตซาน ซึ่งเป็นสารที่ได้มาจากธรรมชาติจากเปลือกกุ้ง   หอย  และแกนหมึก เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้บางชนิดมีความสามารถในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต และ บางชนิดมีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalytic) ซึ่งสามารถนำไปใช้ย่อยสลายอนุภาคสารอินทรีย์ที่มาเกาะติดที่เสื้อผ้าหรือพื้นผิววัสดุต่างๆ รวมถึงกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นเหงื่อ กลิ่นกาย และยังสามารถฆ่าแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและผิวหนัง เช่น Staphylococcus aureus, Escherichia E. coli ซึ่งเมื่อสะสมมากๆ และร่างกายอ่อนแอจะเป็นสาเหตุให้เกิดสิว ฝี และการติดเชื้อที่บาดแผล