TOP STORIES

TOP STORIES

ประมวลภาพประกวด Miss Grand Thailand 2016

ประมวลภาพชุดประจำชาติ ประกวด Miss Grand Thailand 2016 แต่ละจังหวัด เห็นแล้วสวย เป๊ะ สร้างสรรค์สุด ๆ

เสื้อนอกบุรุษ

Jacket - เสื้อแจ๊คเก็ต สำหรับผู้ชาย ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 17 ในฝรั่งเศสและอังกฤษ ใช้เรียกเครื่องแต่งกายที่มักไม่มีแขนเสื้อ ใส่ทับเสื้อรัดรูป เรียกอีกอย่างว่า jerkin ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 สวมใส่โดยชาวชนบท กรรมกร คนเดินเรือจนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางสังคมของชนชั้นล่าง ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้ยอมรับและใช้แทนเสื้อคลุมเข้าชุดในบางโอกาส

Textile and Apparel Care Labelling

ฉลากวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้า (Care Labelling) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตต้องติดฉลากแนะนำวิธีการซักรีดเสื้อผ้าและฉลากเพื่อบ่งชี้ปริมาณและชนิดของเส้นใยที่เป็นองค์ประกอบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการดูแลรักษาหลังการใช้งาน ทั้งนี้ในแต่ละประเทศมีความเข้มงวด ละเอียดในข้อกำหนด กฎระเบียบ/กฎหมายที่แตกต่างกันในการติดป้ายผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ทางเลือกของผู้ส่งออกเครื่องแต่งกายในเอเชียใต้

ต้นทุนแรงงานในประเทศจีนที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประเทศอื่น ๆ เริ่มมีความคาดหวังว่าอนาคตการส่งออกจะดีขึ้นอย่างมาก คำถามก็คือว่าประเทศไหนกันแน่ที่จะดึงดูดผู้ซื้อจากตลาดส่งออกเครื่องแต่งกายได้มากที่สุด เพื่อที่จะหาคำตอบให้กับคำถามที่สำคัญนี้ ธนาคารโลกเพิ่งได้เปิดเผยผลงานวิจัยที่ครอบคลุมและน่าสนใจมาก เราจะสรุปผลของงานวิจัยที่สำคัญ ๆ ข้างล่างนี้โดยจะประเมินระเบียบวิธีวิจัยไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มตามลิ้งค์ที่แนบมาด้านล่าง

TOP STORIES

Trends in Supply Chain Product Development

บทบาทและความสำคัญของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบแฟชั่นในห่วงโซ่อุปทาน เทรนด์หรือการคาดการณ์แนวโน้มเป็นเสมือนแผนที่นำทางในการดำเนินธุรกิจแฟชั่นให้ไปในทิศทางที่ตรงกับกระแสนิยมหรือความคาดหวังของผู้บริโภค

วิวัฒนาการของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบ

วิวัฒนาการของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในยุคสมัยต่างๆ มีผลต่อการปรับตัวและวิวัฒนาการของการออกแบบ การผลิต และการค้าขายสิ่งทอและแฟชั่น

Trend Forecasters & Leading Fairs

การคาดการณ์เทรนด์เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบของธุรกิจต่างๆทั่วโลก เริ่มต้นก่อนการวางตลาดสินค้าเป็นเวลานาน สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะเริ่มกระบวนการคาดการ์เทรนด์ล่วงหน้า 2 ปี หรือเท่ากับฤดูกาลการวางตลาดสินค้า โดยเทรนด์ดังกล่าว จะสอดคล้องกับกับสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อิเลคทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ เส้นใยสังเคราะห์ ยานยนต์ และสถาปัตยกรรม ที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าประมาณ 5 ปี เนี่องจากการกระบวนการวิจัยและทดลองมีความซับซ้อน รวมถึงสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าคงทนที่มีอายุการใช้งานยาว การลงทุนเพื่อการวิจัยเทรนด์มีต้นทุนสูงและใช้ความชำนาญเฉพาะทาง ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจึงอาศัยบริการจากองค์กรเฉพาะทางที่มีอยู่หลากหลาย ทั้งที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ เช่น INTERCOLOR เป็นสมาคมธุรกิจ เช่น COTTON USA และ COLOR MARKETING GOURP เป็นหน่วยงานรัฐ เช่น Design Council ของอังกฤษ และ inFASH ของประเทศไทย รวมถึงธุรกิจที่ปรึกษาเช่น Carlin และธุรกิจขายข้อมูล เช่น WGSN อีกทั้งยังสามารถหาข้อมูลขากงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลก ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการจัดหาสินค้าและการออกแบบของแบรนด์ต่างๆทั่วโลก ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกใช้ใช้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และระดับความซับซ้อนของการออกแบบ

FASHION & Textile Trend Report Spring/Summer 2017 จากงาน Premiere Vision Paris 2016 ตอน (2)

FABRIC TREND HIGHLIGHT Spring/Summer 2017 จากงาน Premiere Vision Paris 2016 เครดิต เรื่องและภาพจาก http://www.premierevision.com/ งาน Premiere Vision Paris 2016 เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการทำสำรวจกลุ่มผ้าที่ได้รับความสนใจสูงสุดจากผู้ซื้อที่มาร่วมงาน SS 2017 ได้แก่ กลุ่มผ้าพื้นและผ้าที่มีการตกแต่งสูง ฤดูกาลนี้ผ้าที่เบา (lightness) มีอิทธิพลต่อทุกกลุ่มสินค้า ผ้าที่มีความเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกแห้งดูเหมือนเก่ามีสนิม ผ้ามีการผสมผสานเทคนิคต่างๆเข้าไปในตัวให้ใช้ได้กับการใช้งานทุกๆวัน แต่ยังดูเรียบง่ายและความรู้สึกสดชื่นละเอียดอ่อนแบบฤดูใบไม้ผลิ

TOP STORIES

กลยุทธ์ทางเลือกของผู้ส่งออกเครื่องแต่งกายในเอเชียใต้

ต้นทุนแรงงานในประเทศจีนที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประเทศอื่น ๆ เริ่มมีความคาดหวังว่าอนาคตการส่งออกจะดีขึ้นอย่างมาก คำถามก็คือว่าประเทศไหนกันแน่ที่จะดึงดูดผู้ซื้อจากตลาดส่งออกเครื่องแต่งกายได้มากที่สุด เพื่อที่จะหาคำตอบให้กับคำถามที่สำคัญนี้ ธนาคารโลกเพิ่งได้เปิดเผยผลงานวิจัยที่ครอบคลุมและน่าสนใจมาก เราจะสรุปผลของงานวิจัยที่สำคัญ ๆ ข้างล่างนี้โดยจะประเมินระเบียบวิธีวิจัยไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มตามลิ้งค์ที่แนบมาด้านล่าง

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2559

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ในระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2559 ขยายตัวถึงร้อยละ 71.27 (ร้อยละ 55.90 ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ) จากเดิมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 ที่มีมูลค่า 113,171.65 ล้านบาท (3,485.42 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยู่ที่ 193,830.19ล้านบาท (5,433.64 ล้านเหรียญสหรัฐ) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.87 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย โดยเป็นผลจากการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งได้เติบโตสูงขึ้นทั้งนี้หากพิจารณามูลค่าส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 85,633.48 ล้านบาท (2,406.69 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ9.28 (ลดลงร้อยละ 0.34ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ)

โอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ควรจับตามองในกลุ่มของประเทศอาเซียน ด้วยจำนวนประชากรกว่า 102 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม (รองเพียงอินโดนีเซีย) ในภาพรวมถือว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าร้อยละ 6จากปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศ และการเติบโตของภาคธุรกิจบริการทำให้แนวโน้มของประชากรที่มีกำลังซื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับนั้น ถือว่าฟิลิปปินส์มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีปริมาณสำรองของวัตถุดิบและแร่ธาตุมากมาย เช่น ทองคำเงินรวมถึงแร่อัญมณีมีค่า ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มักเน้นการผลิตตามคำสั่งซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลักดังนั้น ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับฟิลิปปินส์จึงมีช่องว่างที่เปิดรออยู่สำหรับผู้ประกอบการไทย

อุตสาหกรรมสิ่งทอ : ปัจจัยผลักดันให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโต

จากการรายงานตัวเลขล่าสุด อุตสาหกรรมสิ่งทอของกัมพูชาส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตที่แท้จริงของประเทศ ทำให้กัมพูชากลายเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

TOP STORIES

โครงการ Better Buying เพื่อปฏิรูปพฤติกรรมของฝ่ายจัดซื้อ

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้มีการวางแนวปฏิบัติใหม่เพื่อจะพัฒนาพฤติกรรมการจัดซื้อของผู้ค้าปลีกและแบรนด์ โดยให้ซัพพลายเออร์ให้คะแนนเรทติ้งกับพฤติกรรมการจัดซื้อของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเดือน เมษายน 2559

สภาพตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมเดือน เมษายน 2559 สภาพตลาดโดยรวมของอัญมณีและเครื่องประดับ เดือน เมษายน 2559 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมเครื่องประดับบุคคลมีการเพิ่มขึ้นสูงสุด การจำหน่ายสินค้าในระดับต้นน้ำและปลายน้ำส่วนมากพบว่าโดยมากลดลงจากเดือนที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีลักษณะคือ เพชรเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ส่วนเครื่องประดับบุคคลและเครื่องประดับเทียมมีการลดลงเมื่อเทียบกันเดือนที่ผ่านมา

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนเมษายน 2559

สภาพตลาดโดยรวมของเครื่องหนังและรองเท้า เดือนเมษายน2558 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวมลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ทั้งในสินค้าต้นน้ำและสินค้าปลายน้ำ ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยรวมลดลงเช่นเดียวกัน และปริมาณสินค้าคงคลังโดยรวมลดลงจากเดือนก่อน

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน 2559

สภาพตลาดโดยรวมของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน พ.ศ.2559 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวมลดลงจากเดือนก่อน รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศโดยรวมลดลงจากเดือนก่อนเช่นกันส่วนปริมาณสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลงจากเดือนก่อน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

TOP STORIES

เสื้อนอกบุรุษ

Jacket - เสื้อแจ๊คเก็ต สำหรับผู้ชาย ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 17 ในฝรั่งเศสและอังกฤษ ใช้เรียกเครื่องแต่งกายที่มักไม่มีแขนเสื้อ ใส่ทับเสื้อรัดรูป เรียกอีกอย่างว่า jerkin ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 สวมใส่โดยชาวชนบท กรรมกร คนเดินเรือจนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางสังคมของชนชั้นล่าง ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้ยอมรับและใช้แทนเสื้อคลุมเข้าชุดในบางโอกาส

Textile and Apparel Care Labelling

ฉลากวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้า (Care Labelling) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตต้องติดฉลากแนะนำวิธีการซักรีดเสื้อผ้าและฉลากเพื่อบ่งชี้ปริมาณและชนิดของเส้นใยที่เป็นองค์ประกอบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการดูแลรักษาหลังการใช้งาน ทั้งนี้ในแต่ละประเทศมีความเข้มงวด ละเอียดในข้อกำหนด กฎระเบียบ/กฎหมายที่แตกต่างกันในการติดป้ายผลิตภัณฑ์

วิธีการทดสอบเพื่อระบุชนิดเส้นใย

ชนิดชองเส้นใยสามารถระบุได้ โดยการทดสอบสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ Microscopy การใช้กล้องจุลทัศน์ เพื่อเห็นความแตกต่างของโครงสร้างด้วยสายตา ต้องใช้กล้องจุลทัศน์ที่มีกำลังขยายที่เหมาะสม Burning test การเผา นำตัวอย่างที่จะทดสอบ ซึ่งอาจเป็นเส้นใย เส้นด้าย หรือชิ้นผ้า จับด้วยคีมหนีบ (forcep) เผาชิ้นตัวอย่างที่อยู่ในแนวดิ่ง เพื่อดูลักษณะของเปลวไฟ การเผาไหม้ กลิ่น และเศษที่เหลือ Dry Tearing test การฉีกขณะแห้ง ทำการขลิบริมของผ้าแล้วฉีกออกด้วยมือ สังเกตุความยาวของปลายเส้นใยที่ขาดออก Wet Tearing test การฉีกขณะเปียก ทำการหยดน้ำลงบนตัวอย่าง สังเกตุลักษณะของตัวอย่างในขณะฉีกออก Solubility test การละลาย ใช้สำหรับการระบุประเภทเส้นใยที่ผสมหลายชนิด วัสดุแต่ละชนิดจะทำปฏิกิริยาต่อสารเคมีที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง กรดที่ใช้จะอยู่ในรูปของเหลวเข้มข้น

หลักการทอผ้า

กการทอ หรือกระบวนการสานไขว้เส้นด้ายสองชุด คือเส้นด้ายยืน (warp yarns) และเส้นด้ายพุ่ง (weft yarn) ในมุมที่เหมาะสมเกิดเป็นผืนผ้า เส้นด้ายยืน (warp yarns) คือเส้นด้ายที่มีทิศทางไปตามแนวยาวของผ้าในขณะทอ เส้นด้ายพุ่ง (weft yarn, filling yarns) คือเส้นด้ายที่สอดระหว่างเส้นด้ายพุ่งตามขวางผ้าตลอดความยาวสองด้าน

TOP STORIES

ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABELLING)

“ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครับทราบ เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผู้ผลิตก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กำไร จากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

Carbon Footprint Labels

Carbon Footprint คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นสวน การใช้งาน และการจัดการชื้นส่วนสิ่งเหลือหลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ซึ่งคิดออกมาเป็นเทียบเท่ากับศักยภาพที่ทาให้โลกร้อนเท่ากับปริมาณกี่เท่าของ CO2 ยังมีก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดที่ประเมินภายใต้พิธีสารเกียวโต ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

EU Flower

EU – Flower สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของสหภาพยุโรป เป็นตราสัญลักษณ์ฉลากสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่แสดงให้เห็นว่า สินค้าเหล่านั้นมีการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบในการผลิต, กระบวนการผลิตเป็นสินค้า และผลกระทบของ คุณภาพสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งมีข้อกำหนดในสินค้าหลายชนิด รวมถึงสินค้าสิ่งทอด้วย โดยข้อกำหนดใหม่ที่มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เพิ่มเติมสาระสำคัญในบางส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะครอบคลุมตั้งแต่ การเลือกเส้นใยในการผลิตสินค้าสิ่งทอจากแหล่งผลิตเส้นใยที่คำ นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคน้อยที่สุด และคุณภาพของสินค้า สิ่งทอที่มีความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่

วัสดุสิ่งทอสำหรับการกรองสาร (Textile Materials for Filtration)

การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอหรับใช้เป็นตัวกรอง (Filter)โดยมีการแสดงให้เห็นถึง ความหมายของการกรอง ชนิดและประเภทของการกรอง ชนิดของตัวกรองหรือใส้กรองที่ผลิตมาจากวัสดุสิ่งทอประเภทต่างๆ สมบัติการกักเก็บอนุภาค ตลอดจนโครงสร้างของผ้าทอที่ส่งผลต่อการกรองสาร โดยปัจจุบันนี้มีการนำเอาวัสดุสิ่งทอประเภทเส้นใยสังเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการกรองสาร หรือกรองอากาศมากขึ้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเลือกใช้วัสดุสิ่งทอที่จะใช้เป็นตัวกรองสารที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันออกไป

TOP STORIES

TOP STORIES

ประมวลภาพประกวด Miss Grand Thailand 2016

ประมวลภาพชุดประจำชาติ ประกวด Miss Grand Thailand 2016 แต่ละจังหวัด เห็นแล้วสวย เป๊ะ สร้างสรรค์สุด ๆ

ลุ้นปัดฝุ่น‘เมืองแฟชั่น’ เอกชนลงแรง เรียกร้องรัฐบาลออกมาตรการสนับสนุน

วงการดีไซเนอร์ขานรับ “ปัดฝุ่น” กรุงเทพฯเมืองแฟชั่น “นายก BFS” เผยสมาคมพร้อมระดมพลพรรค 11 แบรนด์ดังหนุนเต็มที่ แนะใช้เหตุการณ์ 10 ปีก่อนเป็นบทเรียน มุ่งเป้ายกระดับเทียบชั้นเวทีโลก ด้าน “คลอเส็ท” มั่นใจศักยภาพไทยพร้อม รอภาครัฐออกมาตรการอุ้ม เช่นเดียวกับเดอะ มอลล์ กรุ๊ปและเครือข่ายผู้ประกอบการแฟชั่นไทย คาดตัวเลขอุตฯแฟชั่นทะยานพุ่ง 1 ล้านล้าน ในปี 2560

TOP STORIES

SME PROMOTION PROJECT II

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2 (SMEs Promotion Project II)

Textile Insight

THTI Activities

Jun 14, 2016

พัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

14 มิ.ย.59 จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน พร้อมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สรุปการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559 โดยมี นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินและ นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

Jun 01, 2016

สถาบันฯสิ่งทอ ประกาศผล 5 คนสุดท้ายสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวด Creative Textiles Award 2016

01 มิ.ย.59 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มอบทุนสนับสนุน 30,000 บาท แก่ผู้เข้ารอบการประกวด Creative Textiles Award (CTA) 2016 ใน 5 ผลงานสุดท้าย จาก 20 ผลงาน เพื่อเตรียมพัฒนาต้นแบบและเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักออกแบบทั้ง 20 ผลงาน ณ ห้องลึก ABOUT WORK สุขุมวิท 3

May 26, 2016

สถาบันฯสิ่งทอมอบฉลากสิ่งทอ smart fabric แก่ผู้ประกอบการ

26 พ.ค.59 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มอบใบประกาศนียบัตรรับรองฉลาก Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ แก่ผู้ประกอบการ โดยมีผู้บริหารกิจการและผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรมจัสมินแกรนด์ ถนนพระราม 4 ประกอบไปด้วย

May 26, 2016

KES เครื่องมือสู่นวัตกรรมผ้าผืน

26 พ.ค.59 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “KES ไขกุญแจสู่นวัตกรรมผืนผ้าด้วยสัมผัสแห่งอนาคต” (KES: Key to fabric innovation through future touch) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 3) ปีงบประมาณ 2559 โดยมี Dr.Sachiko Sukigara ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ ถ.พระราม 4

May 25, 2016

สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมยินดี 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สพส.

25 พ.ค.59 สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบรอบ 28 ปี โดยมี นางสาววันเพ็ญ เนาสราญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วม และนายภาณุวัฒน์ ตริยากูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ศูนย์กล้วยน้ำไท อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

May 04, 2016

สถาบันฯสิ่งทอ แนะพิมพ์ดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4 พ.ค.59 สถาบันฯสิ่งทอ จัดสัมมนา “พิมพ์ดิจิตอล....แพรวพราวด้วยความสดใสและชัดเจน” กิจกรรมพัฒนาเส้นใยจากวัตถุดิบภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy