หน้าแรก / บริการ THTI / ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ / ตัวอย่างผลการทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียของหน้ากากอนามัย (Bacterial Fitration Efficiency : BFE)

ตัวอย่างผลการทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียของหน้ากากอนามัย (Bacterial Fitration Efficiency : BFE)

24.02.2564 | จำนวนผู้เข้าชม 2303

ตัวอย่างผลการทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียของหน้ากากอนามัย
(Bacterial Fitration Efficiency : BFE) 

เมื่อวานแอดมินไปห้องแล็ปมาเจอทีมงานกำลังทำการทดสอบประสิทธิภาพการกรองเชื้อแบคทีเรียของหน้ากากอนามัย ผ่านเครื่องทดสอบที่มีชื่อว่า เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียของหน้ากากอนามัย(Bacterial Fitration Efficiency : BFE)โดยการทดสอบตามมาตรฐาน เห็นแล้วเลยขออนุญาตมาส่งต่อเป็นความรู้ค่ะ  **ปล. เครื่องนี้เป็น 1 ใน 5 เครื่องใหม่ล่าสุดของสถาบันฯ สิ่งทอ ที่มีศักยภาพ และเราก็มีความพร้อมมากๆๆ ในการทดสอบเลยค่ะ

จากการทดสอบ ประสิทธิภาพการกรองเชื้อแบคทีเรียของหน้ากากอนามัย พบว่า

จากภาพประกอบแถวที่ 1 หากเราไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ เชื้อแบคทีเรีย สามารถเข้าถึงได้ ดังภาพที่ปรากฏ จะเห็นว่ามีจุด ๆ สีครีม ๆ เกิดขึ้น ก็คือ เชื้อแบคทีเรีย นั่นเอง

จากภาพประกอบแถวที่ 2 หากเราใส่หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพ การทดสอบจะเป็นดังภาพที่ปรากฏ คือ ไม่มีจุด หรือมีจุดในปริมาณที่น้อย แสดงให้เห็นว่า สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและการรับเชื้อแบคทีเรียได้

 
โดยหน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสามารถกรองแบคทีเรียได้นั้น

ในระดับทั่วไป จะสามารถป้องกันแบคทีเรียได้ไม่น้อยกว่า 95%

ในระดับการแพทย์ จะสามารถป้องกันแบคทีเรียได้ไม่น้อยกว่า 98%

ดังนั้น หากจะเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย ควรเลือกซื้อ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และมีการรับรอง BFE  

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจองค์ความรู้ และรายละเอียดด้านการทดสอบ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  0 2713 5492 – 9 ต่อ 712, 512 หรือ  www.thailandtextile.org

สิ่งทอ,หน้ากากอนามัย,กรองแบคทีเรีย