หน้าแรก / THTI Activities / ช่วยโควิด19 - อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด19

ช่วยโควิด19 - อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด19

14.05.2564 | จำนวนผู้เข้าชม 394

14 พ.ค.64  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมใจสู้ภัยโควิด19

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พร้อมด้วย นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย นายวีระ ขวัญเลิศจิตติ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันอาหาร ร่วมมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมมูลค่า 185,000 บาท 

โดยในส่วนของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ร่วมบริจาคนั้น นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้มอบหมายให้ นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้บริหารสถาบันฯสิ่งทอ ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบโดย แบ่งเป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาท และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ใช้ครั้งเดียวทิ้ง มูลค่า 50,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน ในศูนย์พักคอยวัดสะพาน ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย โดยมี พระกุลชาติ กุลชาโต ผู้ช่วยท่านเจ้าอาวาส วัดสะพานพระโขนง และนายภาสวีร์  ฤิทธิ์อยู่ ตัวแทนชุมชนคลองเตย เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำโดยนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบริจาค อย่างคึกคัก

สิ่งทอ,สิ่งทอ