หน้าแรก / THTI Activities / กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และสถาบันฯสิ่งทอ จัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ในพื้นที่

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และสถาบันฯสิ่งทอ จัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ในพื้นที่

18.03.2564 | จำนวนผู้เข้าชม 462

18 มีนาคม 2564 นายชูเกียรติ พรหมมาศ นายช่างเทคนิคอาวุโส ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิด “กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการทางธุรกิจและนักออกแบบรุ่นใหม่” ณ ห้องลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา 

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่อีสานแแฟชั่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งใน 4 จังหวัด ร่วมดำเนินงานของโครงการ

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการคิด การออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งออกแบบลวดลายการมัดหมี่แบบใหม่ ในยุค 4.0 ที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรม บรรยายโดย คุณสุภาวินี จรุงเกียรติกุล ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ ที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาออกแบบได้อย่างลงตัว ในหัวข้อ การออกแบบผ้ารูปแบบใหม่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และคุณแพรพลอย สุขสวี แฟชั่นดีไซน์เนอร์ ที่มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของเพจ  ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลาน บรรยายหัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแบบใหม่ ทำอย่างไรให้ตรงใจตลาด กิจกรรมการลงมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์อย่างทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต  โดยการบรรยายทั้ง 2 หัวข้อ จะช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME ได้นำความรู้ ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จัก อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา การทำผ้าพื้นเมือง การพัฒนาผ้าไหม และมัดหมี่ ที่มีอยู่ นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างรากฐานที่เข้มแข็ง ยกระดับองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสิ่งทอของจังหวัดนครราชสีมาได้ก้าวหน้า และขับเคลื่อนสู่อีสานแฟชั่นได้อย่างอย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

สิ่งทอ,นครราชสีมา