หน้าแรก / THTI Activities / สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในการเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในการเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

28.08.2563 | จำนวนผู้เข้าชม 1017

28 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นางทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และนายสมคิด รัตนประภาพร นายกสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย ให้การต้อนรับ นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมหารือเรื่องความสำคัญของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ที่มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งาน โดยผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมอุปกรณ์คุ้มครองฯ  และข้อมูลผลิตภัณฑ์สิ่งทอมาตรฐาน S-Mark   


** สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  S-Mark  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการความร่วมมือและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของประเทศไทย และพิจารณาจัดให้มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อมอบให้กับวัสดุและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน  โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศของโครงการฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมอุปกรณ์คุ้มครองฯ

โดยจะดำเนินการตรวจรับรองผู้ผลิต/ผู้นำเข้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยส่วนบุคคลผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อใช้รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยที่วางจำหน่ายในประเทศ และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบมาตรฐานที่เป็นสากล รายละเอียดในการรับรองกับผลิตภัณฑ์เป็นดังนี้
1. วัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) ได้แก่ ผ้า, ซิป,  และVelcro tape
2. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) ได้แก่ ชุดผจญเพลิง, ชุดกันความร้อนและเปลวไฟ, ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ, หน้ากาก, Hood ฯลฯ

สิ่งทอ,สิ่งทอ