หน้าแรก / THTI Activities / กสอ.ร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอ ตัดสินผลงานการประกวดออกแบบเครื่องหมาย Thailand Textile Tag logo Contest

กสอ.ร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอ ตัดสินผลงานการประกวดออกแบบเครื่องหมาย Thailand Textile Tag logo Contest

19.05.2563 | จำนวนผู้เข้าชม 1581

เก็บภาพมาฝากกันค่ะ
ผ่านไปแล้วสำหรับการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ " Thailand Textile Tag Logo Contest " เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาเป็นประธานและร่วมตัดสินการประกวด รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมกันคัดเลือกและตัดสินกันอย่างเข้มข้น ประกอบไปด้วย  
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย 
คุณกฤษณา รวยอาจิณ  ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

 
โดยการประกวดครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand Textile Tag) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นที่ปรึกษา

โดยคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ผลงานสุดท้าย จากผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดทั้งหมด 82 ผลงาน โดยขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่า ผลงานที่ผ่านเข้ารอบเป็นการออกแบบเครื่องหมายใหม่  ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน  ไม่เป็นการลอกเลียนและดัดแปลงมาจากเครื่องหมายอื่น เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วทางโครงการฯ  จะประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายให้ทราบ ภายใน 15 วัน โดยงานนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 (อาคารเคมีและคุณภาพ) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

คอยติดตามและร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับทั้ง 5 ผลงานด้วยนะคะ

         

สิ่งทอ,สิ่งทอ