หน้าแรก / THTI Activities / สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโอกาสเยี่ยมชมงาน

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโอกาสเยี่ยมชมงาน

19.02.2563 | จำนวนผู้เข้าชม 1078

18 กุมภาพันธ์ 2563 คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และคณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คุณชไมพร ตุ้มพงษ์ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น และดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม พร้อมด้วยคณะบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีตกแต่งสำเร็จ และมาตรฐาน ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กิจกรรมภายใต้งบกองทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สิ่งทอ,อาชีวศึกษา,สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ,วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม,วิทยาลัยอาชีวศึกษา