คู่มือ และ ประกาศ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
คู่มือการส่งทดสอบสีย้อม Download
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด Download
ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ Download
ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ Download
ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต Download
ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ Download
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด Download

 

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved.
Terms of Service Privacy Policy