การให้บริการใช้งานเครื่องจักรในโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)


เครื่องเซตหน้าผ้า (Stenter Machine)

คุณลักษณะของเครื่องเซตหน้าผ้า

1.  เป็นเครื่องอบแห้ง และตกแต่งสำเร็จรูปผ้าผืนทั้งผ้าทอ        และผ้าถัก ซึ่งมีการออกแบบเป็นการเฉพาะ สำหรับโครงการยกระดับด้วยเทคโนโลยีฟอกย้อม  ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

2.  โครงสร้างโดยรวมของเครื่องใช้วัสดุ เหล็กหล่อเหล็ก       สแตนเลส ลูกกลิ้งเหล็กสแตนเลส และลูกกลิ้งหุ้มยางสังเคราะห์

3.  ขนาดของเฟรมเครื่องตั้งแต่ส่วนนำผ้าเข้าถึงส่วนนำผ้าออก 21,950 (L) x 3,600 (W) x 3,620 (H) mm3

4.  อุปกรณ์ชุดนำผ้าเข้าประกอบด้วยลูกกลิ้งสแตนเลส พร้อมชุดควบคุมผืนผ้าให้อยู่กึ่งกลางเครื่อง และอุปกรณ์คลี่ริมผ้า

5.  อ่างเตรียมเคมีตกแต่งสำเร็จ ทำด้วยแผ่นสแตนเลสรูปตัว V พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบ Pneumatic

6.  Padding Mangle เป็นลูกกลิ้งสแตนเลส Ø350 mm x 2,100 mm (W) หุ้มด้วยแผ่นยางสังเคราะห์จำนวน 2 ลูก แรงอัดสูงสุด 5 TON ประกอบด้วยลูกกลิ้งปรับความตึง และอุปกรณ์ควบคุมแรงกดบนลูกกลิ้งด้วยระบบ Pneumatic

คุณลักษณะพิเศษ

1.  มีขนาด Chamber มีปริมาตรเล็กกว่าเครื่องทั่วไป คือมีขนาดสูงเพียง 1,355  มิลลิเมตร

2.  สามารถอบผ้าหน้ากว้างได้ตั้งแต่ 900-2,000 มิลลิเมตร
3.  ใช้ LPG Burner ในการให้ความร้อน ซึ่งอยู่ใน Chamber ละ 2  ชุด รวมแล้ว 4 ชุด/ 2 Chamber
4.  มีพัดลมหมุนเวียนอากาศร้อนที่ออกแบบมาให้ประกบคู่คือทั้งบนและล่าง Chamber ละ 4 ชุด รวมแล้ว 8 ชุด/ 2 Chamber

5.  Nozzle เป็นแบบ Telescopic Nozzle คือ Nozzle ที่ออกแบบให้ยึดติดกับรางโซ่เพื่อเลื่อนเข้าออกได้ตามหน้าผ้าที่เข้ากระบวน การ จึงให้ความร้อนส่งผ่านเต็มหน้ากว้างพอดี ดังนั้นเมื่อต้องอบผ้าที่หน้าแคบลง Telescopic Nozzle ก็จะแคบลงตามทำให้ใช้พลังงานความร้อนได้โดยไม่มีการสูญเสีย

***********************

เครื่อง ย้อมผ้าขนาด 30 กก. (Jet Dyeing Machine 30 kg.)

เครื่องย้อมผ้าขนาด 30 kg รูปทรง Rope Form จะมีความสม่ำ เสมอของสีย้อมและการเกิดรอยยับรวมทั้งเวลาที่ใช้ในการย้อมจะสั้นกว่าเพราะ เป็นการย้อมแบบ ผ้าเคลื่อนที่น้ำเคลื่อนที่

อุปกรณ์หลักของ เครื่องย้อมประกอบด้วย

  • Dyeing service tanks with mixer and Dosing Control
  • Heat Exchanger-non weld expanding style
  • Main reel and Main Dyeing feed pump- inverter type

คุณลักษณะของเครื่อง

1. สามารถย้อมผ้าที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงมากหรือผ้าที่มีส่วนผสมของ Spandex ได้ Spandex  ไม่เปื่อยหรือขาดเป็นตามดเนื่องจากแรงดันจากหัว  Nozzle  ไม่แรงเกินไป

2. ในขั้นตอนของการใสสี,เคมี เครื่องสามารถควบคุมการใส่สี ,สารเคมี ได้เหมาะสมกับชนิดของผ้าและสีที่ย้อม โดยเครื่องได้มีการออกแบบการใส่ สีและสารเคมี ไว้อย่างถึง 10 รูปแบบ รวมถึงมีการควบคุมเวลาในการใส่สารเคมีควบคู่กับการใส่ สีและสารเคมีให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วย ซึ่งสามารถควบคุมเวลาที่ใช้ได้ตั้งแต่ 10-90 นาที โดยทั้งหมดถูกควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความแน่นอนและทันสมัย

3. เครื่องย้อมสามารถเปลี่ยนขนาดของหัว Nozzle ได้ 3 หัวNozzle พร้อมอุปกรณ์ช่วยปรับความดันแรงน้ำให้เหมาะสมกับผ้าที่ใช้ย้อม

4. เครื่องย้อมประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการขึ้นของอุณหภูมิในเครื่องย้อม  ให้อุณหภูมิการย้อมมีความเที่ยงตรงและการขึ้นของอุณหภูมิที่ต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการลดปัญหาการย้อมสีไม่เหมือน  ที่เกิดจากกรณีของการย้อมสีผสมที่สีมีความไวในการติดสีที่ไม่เท่ากัน

5. เครื่องย้อมใช้  L:R  ที่ 1:13  ซึ่งเป็นค่าการใช้ปริมาณน้ำต่อผ้าที่มีความเหมาะสมไม่น้อยและมากเกินไป เพราะบางครั้งค่า L:R น้อยเกินไปส่งผลให้ขั้นตอนการซักล้างผ้าไม่สมบูรณ์

***********************

เครื่อง ย้อมผ้าขนาด 5 กก. (Jet Dyeing Machine 5 kg.)

เครื่อง ย้อมผ้าขนาด 5 kg นั้นสามารถย้อมได้ ตั้งแต่น้ำหนัก 4 – 6 kg ออกแบบให้เหมาะสมกับการย้อมที่อุณหภูมิ 30-140 C° และแรงดันไอ 3.5 bar โดยให้ความร้อนแบบ Indirect  Steam ผ่าน Heat Exchanger ผ้าที่ย้อมในเครื่อง Jet ขนาด 5 kg. รูปทรง Rope  Form  จะมี    ประสิทธิภาพการย้อมที่ดีในเรื่องของความสม่ำเสมอของสีย้อมและการลดเกิดรอย ยับรวมทั้งเวลาที่ใช้ในการย้อมจะสั่นกว่าเพราะเป็นการย้อมแบบ ผ้าเคลื่อนที่น้ำเคลื่อนที่  โดยเครื่องจะทำการฉีดพ่นน้ำโดยหัวฉีด (Nozzle) ให้ผ้าเคลื่อนที่ไปพร้อมกลับสีและเคมีที่อยู่ในเครื่องย้อม โดยอัตราส่วนน้ำย้อมกลับผ้า L:R   เท่ากับ  1:6  ขึ้นไป มีความเร็วผ้าในการย้อมได้ตั้งแต่  7 – 25 เมตร  ภายในตัวถังย้อมประกอบด้วยสแตนเลส      หุ้มด้วยเทฟล่อนเป็นส่วนประกอบเพื่อช่วยในการลำเลียงผ้าให้คล่องตัว

คุณลักษณะ ของเครื่อง

1.  ประหยัดน้ำย้อมเนื่องจากสเป็ค เครื่องใช้น้ำย้อมผ้าอยู่ที่ L:R   1:6

2.  สามารถตั้งอุณหภูมิในถัง ได้โดยใช้คอล์ยร้อนของไอน้ำ

3.  เครื่องย้อมทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งผลิตขึ้นจากเหล็กปลอดสนิม

4.  ภายในถังย้อมมีท่อสแตนเลสหุ้มด้วยเท ฟล่อนเป็นส่วนประกอบ  เพื่อช่วยให้การลำเลียงผ้าให้คล่องตัว ผ้าไม่ติดเครื่อง

***********************

ครื่อ ง  DOHPHO – Add On เครื่องป้อนสารตกแต่งสำเร็จที่ประหยัด ปริมาณสารเคมี

(DOHPHO – Add On Machine)

เครื่องป้อนสารตกแต่งสำเร็จที่ประหยัดปริมาณสารเคมี

เครื่อง จักรพร้อมอุปกรณ์ชุดนี้  ใช้ในการป้อนสารละลายเคมีตกแต่งสำเร็จในน้ำ โดยมีการสร้าง ฟิล์มบางๆของสารตกแต่งสำเร็จลงบนลูกกลิ้งยาง เมื่อผืนผ้ามาสัมผัสผิวของลูกกลิ้งยาง ก็จะดูดซับฟิล์มสาร เคมี นั้น  เข้าไปในเนื้อผ้า  ซึ่งโดยหลักการสำคัญที่ต้องควบคุมการดูดซับสารตกแต่งสำเร็จด้วยเทคนิคนี้  คือ  ควบคุมให้ผืนผ้าดูดซับสารเคมีลงไปไม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของความหนา  ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณ PICK UP ที่กำหนดไว้

คุณลักษณะพิเศษของ เครื่อง

1. สามารถควบคุมการใช้ปริมาณสารเคมี ให้มีสารเคมีเฉพาะหน้าใดหน้าหนึ่งได้ตามปริมาณที่ต้องการ

2. ใช้ได้กับสารตกแต่งประเภท วอเตอร์เบส   ลูกกลิ้งยางมีส่วนผสมพิเศษ มีคุณสมบัติในการดูดน้ำเข้าไปในผิวได้ ทำหน้าที่ดึงน้ำจากอ่างเคมีให้ติดขึ้นไปกับผิวลูกกลิ้งโดยใช้หลักการของความ ตึงผิวระหว่างผิวยาง

3. สามารถใช้งานในลักษณะที่ป้อนสารเคมีตกแต่งสำเร็จได้ทั้ง 1 ด้านแล้วอบผ้าให้แห้งจึงจะทำการป้อนสารเคมีอีกด้านหนึ่งได้โดยควบคุมปริมาณ และระดับที่ซึมลงไปในผืนผ้าได้

4. ความกว้างในการใช้งาน 900 – 2,000 มิลลิเมตร ทั้งผ้าถัก และผ้าทอ

5. ในด้านพลังงงานสามารถประหยัดพลังงานในด้านความร้อนและไฟฟ้าได้เพราะว่าในการ ป้อนสารเคมี เรากำหนดปริมาณเคมีลงในผืนผ้าได้น้อยตามที่ต้องการจึงทำให้การอบผ้าได้ ปริมาณที่มากกว่าที่ผ่านกระบวนการอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก เครื่อง Dohpho

-          ผ้าที่เป็น Multi function ที่เป็น ด้านหนึ่ง ซึมน้ำ อีกด้านหนึ่ง ไม่ซืมน้ำและผ้าที่เป็น Multi function ต่างๆ

***********************

เครื่อง ย้อมจิกเกอร์ (Jigger Machine)

ใน กระบวนการย้อมในจิกเกอร์ คือ ผ้าจะถูกม้วนในลูกกลิ้งด้านหนึ่ง เวลาย้อมผ้าจะเคลื่อนที่ผ่านอ่างน้ำสีแล้วถูกม้วนเก็บไว้บนลูกกลิ้งอีกด้าน หนึ่งการย้อมจะทำสลับกันไปมาจนได้สีที่ต้องการ

คุณสมบัติของ เครื่อง

  1. เป็นเครื่องย้อมแบบ Open Width ที่สามารถย้อมผ้าทอได้ทั้งเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์
  2. ย้อม ผ้าผืนความกว้างหน้าผ้าได้ถึง 2000   มิลลิเมตร
  3. รองรับการย้อมผ้า ผืนได้ครั้งละ 50 – 1,000 เมตร
  4. สามารถใช้น้ำน้อยสุดในการย้อมคือ  200 ลิตร มากสุดที่ 600 ลิตร (แต่ปกติก็จะใช้ที่ 400 ลิตร)
  5. ย้อม ที่อุณหภูมิ 30 – 135 °C
  6. ให้ความร้อนแบบ Indirect Steam ผ่าน Heat Exchanger
  7. สามารถคุม Tension ของผ้าระหว่างการย้อมได้ตามคุณลักษณะของผ้า โดยควบคุมได้ต่ำสุดถึง 0.02 kg/cm2

***********************

เครื่อง ย้อมเส้นด้าย Package Dyeing

(Package Dyeing Machine)

คุณลักษณะของ เครื่องย้อมเส้นด้าย

1.  เป็นเครื่องย้อมเส้นด้าย เส้นใยและผ้าผืนแบบบีมที่สามารถย้อมได้ทั้งเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใย ธรรมชาติ

2.  เครื่องย้อมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเคียร์ประมาณ 200-250 มิลลิเมตรติดตั้งเป็นแบบแนวตั้งที่ความสูงไม่เกิน 2,500 มิลลิเมตรและสามารถติดตั้งรอกซึ่งมีปุ่มควบคุมการยกขึ้นลง สำหรับนำวัสดุย้อมเข้า-ออกจากตัวเครื่องได้

3.  อุปกรณ์ใส่วัสดุย้อม ออกแบบเหมาะสมกับการย้อม มีแกนใส่ลูกด้าย และจานสแตนเลสสำหรับรองด้านล่างและด้านบนของลูกด้าย พร้อมฝาล็อคสำหรับย้อมเส้นด้ายในลักษณะโคนจำนวน 1-6 โคน(โคนละไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม) ต่อการย้อม 1 ครั้ง มีแกนสำหรับการย้อมแบบบีม และถังสำหรับย้อมเส้นใยแบบ Loose Fibers

4.  เครื่องย้อมเส้นด้ายมีถังเตรียมสีและเคมีขนาดบรรจุ 2.8 ลิตร โดยควบคุมการเติมเคมีและสีด้วยปั๊มทำด้วยสแตนเลส และสามารถตั้งอุณหภูมิที่ถังเตรียมได้โดยใช้คอล์ยของไอน้ำ

5.  เครื่องย้อมออกแบบให้เหมาะสมกับการย้อมที่อุณหภูมิ 60-140 องศาเซลเซียส สามารถย้อมได้ทั้งเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ และออกแบบระบบดูดซึมโดยน้ำย้อมไหลผ่านแกนลูกด้าย แบบภายในสู่ภายนอกและภายนอกเข้าสู่ภายใน และมีชุดแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งอยู่ติดกับถังย้อม(เคียร์) ซึ่งจะทำให้การขึ้นอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว พร้อมไส้กรองที่สามารถควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรม Furry Logic

***********************

เครื่อง กรอเส้นด้าย

(Yarn winder Machine)

คุณลักษณะของเครื่องกรอเส้นด้าย

1. เป็นเครื่องกรอเส้นด้ายแบบความเร็วสูง (High Speed) โดยส่วนที่เป็นการกรอเพื่อการย้อมออกแบบเป็นพิเศษให้ครอบคลุมงานกรอเส้นด้าย อย่างหลากหลายทั้งเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพการกรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Density, winding angle, tension และอื่นๆ) โดยส่วนของ Soft winder มีระบบควบคุม Package Density ได้อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด ตั้งแต่ส่วนในถึงส่วนนอกสุด

2. เป็นเครื่องกรอด้ายแบบ 6 แกน ออกแบบให้สามารถทำงานได้ทั้ง 2 ลักษณะ คือ  soft winder 3 แกนและ  re-winder 3 แกนในโครงสร้างเดียวกัน โดย soft winder ออกแบบเป็นระบบ precision winder บน parallel winding center

3. สามารถกรอเส้นด้ายได้หลากหลายเบอร์เส้นด้าย  เช่น 30/2, 20/1, 40/2 รวมทั้งเส้นด้ายผสม spandex หรือ Lycra

เครื่อง อบแห้ง

(RF-dryer Machine)

คุณลักษณะของเครื่องอบแห้งเส้นด้าย

1. เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการอบแห้งเส้นด้าย หรือเส้นใย จากกระบวนการย้อมแบบโคน (Package dyeing) ได้ ทั้งเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ได้

2.สามารถปรับเปลี่ยน ปรับตั้งควบคุมอุณหภูมิ และเวลาในการอบแห้งได้

3. เป็นเครื่องอบแห้งแบบห้องอบ (Drying Chamber) ไม่ใช้สายพาน มีบานประตูปิดเปิดด้านเดียวสะดวกในการนำลูกด้ายเข้าออกสามารถอบลูกด้าย ได้สูงสุดครั้งละ 4 ลูกด้ายและเส้นใยประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต

4. ใช้ระบบ RADIO FREQUENCY ในการอบแห้ง ออกแบบให้ประหยัดพลังงาน โดยใช้กำลังไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์

5. มีอัตราการระเหยน้ำสูงสุด 6 ลิตรต่อนาทีและมีระบบพัดลมเพื่อระบายความร้อน

***********************

เครื่อง เคลือบผ้า Lab Coater (Lab Coater Machine)

คุณลักษณะ ของเครื่องเคลือบผ้า

1.  สามารถใช้ตกแต่งผ้าโดยใช้เทคโนโลยีได้หลากหลาย เช่น การเคลือบผ้า (Coating) การเคลือบด้วยฟิล์ม (Laminating)

2.  สามารถใช้สารตกแต่งเทคนิคพิเศษได้หลากหลาย เช่น Water soluble, PU, PVC โดยมีระดับของ viscosity ประมาณ 1,000 ถึง 300,000 cps

3.  เครื่องมีความกว้างของลูกกลิ้ง (Roller width); 500 มิลิเมตรและมีความกว้างการเคลือบ (Working width); 450 มิลลิเมตร โดยที่สามารถทำงานที่ความเร็ว (Material speed); 0.1 – 2 เมตรต่อนาที

4.  สามารถควบคุมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถควบคุมความหนาได้ตามต้องการ   และมีความละเอียดในการปรับแต่งความหนาได้  0.01 มิลลิเมตร

5. มีระบบ Infrared – predrying ด้วยหลอดไฟอินฟราเรด 3 หลอดแบบ twin tube infrared radiators, gold plated ติดตั้งด้านบนทางผ่านของชิ้นงานทดสอบ (หลอดไฟใช้พลังงาน 1.8 กิโลวัตต์) และเพิ่มอีก 3 หลอดแบบ twin tube infrared radiators, gold plated ติดตั้งด้านล่างทางผ่านของชิ้นงานทดสอบ

6.  มีระบบลมหมุนเวียน (Circulation air capacity); 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและการระบายลม (Exhaust air capacity); 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

6.  สามารถทำความร้อนสูงได้ถึง 20 – 250°C

***********************

เครื่องย้อมชิ้นเสื้อผ้า (Garment Dyeing Machine)คุณลักษณะ ของเครื่องย้อมชิ้นเสื้อผ้า

1. เป็นเครื่องย้อมตกแต่งสำเร็จเสื้อผ้า มีความจุผ้าขนาด   30 กิโลกรัม

2.  ผลิตจากวัสดุ SUS 304 เพื่อความคงทนต่อการใช้งาน

3. เครื่องออกแบบโดยมีมอเตอร์แบบ Inverter เพื่อประหยัดพลังงาน

4.  เครื่องออกแบบให้มอเตอร์หมุนไป-กลับได้ เพื่อให้การย้อมชิ้นงานคลุกเคล้าได้ทั่วถึงกัน

5.  มีระบบควบคุมการหมุนตะกร้าย้อมโดยทำความเร็วได้ 25 รอบต่อนาทีหรือตั้งที่มอเตอร์ Inverter ที่ 50 Hz

6.  มีระบบให้ความร้อนด้วย Indirect Steam Coil     ทำให้ไม่เกิดสนิมในเครื่อง  พร้อมทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ 25-98ºC

7.  ปริมาณน้ำน้อยที่สุดที่สามารถย้อมได้ คือ 50 ลิตรและรองรับปริมาณน้ำมากที่สุดที่มอเตอร์สามารถขับเคลื่อนได้ คือ 400 ลิตร

8.  มีระบบควบคุมเวลาการทำงานถึง 30 นาที เมื่อครบกำหนดเครื่องจะหยุดทำงานทันที

เครื่องอบแห้ง (Dryer Machine)คุณลักษณะ ของเครื่องย้อมชิ้นเสื้อผ้า

1.  เป็นเป็นเครื่องอบแห้งเสื้อผ้า มีความจุผ้าขนาด  45 กิโลกรัม

2.  ผลิตจากวัสดุ SUS 304 เพื่อความคงทนต่อความร้อนสูงในการใช้งาน

3.  เครื่องออกแบบโดยมีมอเตอร์แบบ Inverter เพื่อประหยัดพลังงาน

4.  เครื่องออกแบบให้มอเตอร์หมุนไป-กลับได้ เพื่อให้ชิ้นงานคลุกเคล้าได้ทั่วถึงกัน

5.  เครื่องออกแบบโดยมีมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด 6 กิโลวัตต์ เพื่อประหยัดพลังงาน

6.  เครื่องอบออกแบบให้ความร้อนด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิได้ 25-300ºC

***********************

เครื่อง ย้อมแบบอินฟราเรด (Infra-Red (IR) Dyeing machine)

ออกแบบ การทำงานย้อมเส้นด้ายและผ้าผืนซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิการย้อมได้ ตั้งแต่ 30 C° ถึง 140 C° เหมาะสำหรับใช้ย้อมเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ทุกประเภท ให้ความร้อนด้วยระบบ Infra-Red Heater   ตั้งโปรแกรมการย้อมได้ 36 โปรแกรม 20 ขั้นตอน

เครื่อง จุ่มบีบอัดสารเคมี (Padding Mangle machine)

เพื่อตกแต่ง สำเร็จสารเคมีต่างๆเพื่อเพิ่มคุณบัติให้กับผืนผ้า ลูกกลิ้งแบบ Vertical type N.B.R. rubber material 70° shore hardness โดยลูกกลิ้งได้ออกแบบให้ทนแรงกดได้ 6 kg/cm2 ลูกกลิ้งเป็นแบบ Fix speed ที่ความเร็ว10 rpm

เครื่อง ย้อมแบบเขย่า (Oscillating Dyeing machine)

โดยออกแบบการทำงานย้อมในลักษณะการเขย่าภาชนะย้อมใน น้ำร้อนที่ควบคุม อุณหภูมิได้ ให้ความร้อนด้วยระบบ Direct Electric Heater สามารถควบคุมอุณหภูมิการย้อมได้ตั้งแต่ 30 C° ถึง 100 C°

เครื่อง เครื่องอบแห้ง (Mini Dryer machine)

เพื่อการอบแห้งและ ตกแต่งสำเร็จรูปผ้าผืน ชุดอุปกรณ์ยึดผืนผ้าปรับความตึงของผืนผ้าเป็นแบบ 2-way stretch pin frame ตู้อบให้ความร้อนด้วยระบบลมร้อนหมุนเวียนจาก Heater การเลื่อนอุปกรณ์ยึดผืนผ้าเข้า และออกในตู้อบ เป็นแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ เมื่อครบเวลาจะเลื่อนออกพร้อมมีสัญญาณเตือน

เครื่อง เตรียมสีและเคมี (Stock Solution machine)

ออกแบบการทำงาน ให้ชั่งน้ำหนักเตรียมสีและเคมี โดยแสดงตำแหน่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง มีช่องเติม 4 ช่อง สามารถเติมได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น  อัตราการเติมด้วยความเร็ว 150 กรัมต่อนาที โดยมีคอมพิวเตอร์คุมควบการทำงานด้วยความแม่นยำ และสามารถบันทึกการทำงานได้หลากหลายโปรแกรมการใช้งาน

ตู้ อบแห้งชิ้นตัวอย่าง (Oven machine)

เครื่องอบแห้งชิ้น ตัวอย่างเพื่ออบแห้งชิ้นงานและตกแต่งสำเร็จสารเคมี ต่างๆเพื่อเพิ่มคุณบัติให้กับชิ้นงาน สามารถอุณหภูมิได้ 30°c ถึง 220°c ตัวเครื่องทำจาก SUS ทนความร้อนได้ดี

ตู้ ดูสีผ้าจากการย้อม (Verivide color cainet)

เป็นตู้ตรวจสอบความถูกต้องของสีผ้า ที่ย้อมกับ                    ผ้าตัวอย่างว่าต้องกันหรือไม่  โดยมีแสงไฟมาตรฐาน 5  ลักษณะให้เลือกใช้คือ UV,F,D65,840P15 และ 830

ตู้ ดูดควันจากสารเคมี (Hood)

ออกแบบสวยงาม แรงดูดสูง ทนทาน  เหมาะกับห้องปฏิบัติการ โครงสร้างแข็งแรงทนทาน รักษาง่าย   มีระบบระบายลม สามารถดูดควันได้ดี ใบพัดออกแบบพิเศษเคลือบ     เทฟล้อน (TEFLON) ทำความสะอาดง่าย

***********************