วิธีตรวจสอบสาย Lan เบื้องต้น

 

1. ปัญหาที่เกิดจากสาย Lan หลุด เช่น เข้าไดร์ O , I , P ,S, U ไม่ได้ Internet และ Mail ใช้ไม่ได้ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าว ให้เริ่มต้นเช็คสาย Lan โดยดูได้จากมุมขวาล่างของจอ

2. ปัญหาที่คล้ายกันกับข้อ 1. แต่สาย Lan ไม่ได้หลุด เนื่องจาก ผู้ใช้เผลอไปกด Disable ให้เช็คดังนี้
2.1 ไปที่ Start menu --> Control Panel

2.2 แล้วเลือกดับเบิ้ลคลิกที่   Network Connections

2.3 จะมีหน้าต่างของ  Network Connections  ดังรูป เป็นสีเทา แสดงว่า ถูก Disable ไว้

2.4 ให้ Enable โดยคลิกขวาดังรูป  ก็จะสามารถกลับมาทำงานได้ปกติครับ