ปั้นผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมสู่ตลาดโลก
7 มิ.ย. 2556 ผู้ลงข่าว Web Administrator เดลินิวส์ 563 เข้าชม

ปั้นผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมสู่ตลาดโลก

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 17:09 น.
สถาบันสิ่งทอฯ พัฒนาผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายมุสลิม 1 แสนรายลุยตลาดเสื้อผ้าโลก 2.8 ล้านล้านบาท เน้นการนำดอกเบี้ย 5 ชนิดในภาคใต้เป็นลวดลาย

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า  อยู่ระหว่างการพัฒนาและอบรมศักยภาพของผู้ประกอบการเสื้อผ้ามุสลิมใน 5 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย จ.สงขลา, สตูล, ปัตตานี,ยะลาและนราธิวาส ซึ่งมีกว่า 100,000 รายให้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมทั่วโลก ที่ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าขายปณ 96,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 2.88 ล้านล้านบาท

เบื้องต้นได้รูปแบบและลวดลายในการดีไซต์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 5 รูปแบบ โดยนำดอกไม้ประจำท้องถิ่นจาก 5 จังหวัดภาคใต้ 5 ชนิด คือ ดอกกามูติง ดอกดองดึงส์ ดอกชบา ดอกลีลาวดี และ ดอกรองเท้านารี  ภายใต้ชื่อแบรนด์ลาวา ซึ่งมาจากภาษามลายูที่แปลว่า สวย

“ผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายมุสลิม 5 จังหวัด 86% ผลิตสินค้าส่งไปประเทศมาเลเซีย เพื่อติดยี่ห้อและตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สินค้าเพื่อส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ๆ ส่วนใหญ่ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมวกกะปิเยอะห์ ผ้าบาติก ผ้าคลุมผม  ปักจักร เบื้องต้นก็อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 350 คน เพื่อนำไปอบรมผู้ประกอบการรายอื่นๆต่อไป”

ช่วงที่ผ่านมาได้นำผู้ประกอบการเสื้อผ้ามุสลิมไปดูงานในตลาดต่าง ๆ เช่น ในตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีประชากรมุสลิมไม่ต่ำกว่า 210 ล้านคน รวมทั้งจะเข้าไปสำรวจตลาดอื่น ๆ ทั้งตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยเฉพาะตลาดไนจีเรียที่อาจนำผลิตที่ได้จากการพัฒนาแฟชั่น ด้วยการร่วมส่งนางแบบไปเดินแบบในงานแฟชั่นต่าง ๆ

ขณะเดียวกันก็จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในจังหวัดภาคใต้ เช่น กลุ่มผ้าเกาะยอ  จ.สงขลา ที่เป็นมรกดทางศิลปวัฒนธรรมกว่า 100 ปี และเครื่องแต่งกายจากผ้าจวนตานี จ.ปัตตานี  โดยเน้นการพัฒนาเนื้อผ้าให้มีความนุ่มมากขึ้น รวมถึงวัสดุสีสัน เป็นต้น

นายสมพล  รัตนาภิบาล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กล่าวว่า วันที่ 18 มิ.ย. นี้ กรมฯ จะจัดงานแฟชั่นมุสลิม ที่เซ็นทรัลเวิร์ด เพื่อแสดงศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นของมุสลิมของผู้ประกอบการในพื้นที่กทม.และปริมณฑล หลังจากที่กรมฯได้เข้าไปให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ประกอบการ เพื่อที่จะพัฒนาเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกทั้งในไทย,อาเซียน,ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ทั้งนี้สาเหตุที่กรมฯให้ความสำคัญเครื่องแต่งกายมุสลิมเนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่ประชากรทั่วโลกกว่า 1,300 ล้านคน และตลาดมีกำลังซื้อสูงหากมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเชื่อว่าในอนาคตสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าไทยได้อย่างแน่นอน

“กรมฯได้พัฒนาการออกแบบและเทคนิคต่างๆ ของผู้ประกอบการให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าไทย ซึ่งเรื่องนี้นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมาก”ข่าวคุณภาพ โดย
เชื่อมโยงข้อมูลจาก
ปั้นผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมสู่ตลาดโลก