กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดตัวโครงการรักแม่...รักษ์แม่น้ำปีที่ 6
26 มิ.ย. 2555 ผู้ลงข่าว Web Administrator ช่อง 9 Modern Nine 693 เข้าชม

 

กรุงเทพฯ  25  มิ.ย. –  ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดตัวโครงการ รักแม่...รักษ์แม่น้ำ ปี 2555 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับจากปี 2550 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green  Industry) โดยเฉพาะลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 
 
สำหรับโครงการรักแม่...รักษ์แม่น้ำนี้  ได้ขยายการดำเนินงานไปในพื้นที่ 4 ลุ่มน้ำ ได้แก่ แม่น้ำพอง ชี มูล และแม่น้ำโขง เพื่อให้การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำสายหลักครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมทั้งส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้  กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญชวนชาวไทยร่วมถวายปฎิญาณในการร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดเป้าหมายติดตามเฝ้าระวังการปล่อยสารมลพิษจำนวน 836  โรงงานในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก ตรวจกำกับดูแลโรงงานให้ปฎิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด จากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมามีโรงงานที่มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 95 และมีเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่  7  ลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 192 ชุมชน  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน
 
นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า  กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ได้แก่  กิจกรรมการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ  การคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน   
 
ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ การประกวดภาพวาดและเรียงความของนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “ชุมชน โรงงาน ประสานใจ คืนน้ำใสสู่ธรรมชาติ” ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000  บาท.-สำนักข่าวไทย