การทดสอบสิ่งทอสมบัติพิเศษ (Functional Textile Tests)
Sample size: 
 • Fabric  - 100 cm. x  full width
 
Functional Textile Tests
(การทดสอบสิ่งทอสมบัติพิเศษ)
Standard Test Methods
(มาตรฐานการทดสอบ)
1. Moisture Management (MMT)
(การจัดการความชื้น)
 • AATCC 195
2. Thermal and Water Vapour Resistance (Sweating Guard)
 • ISO 11092
3. Thermal Transmittance
 • ASTM D1518
4. Warm Keeping Property
 • JIS L 1096
5. Water Vapour Permeability
(ความสามารถในการผ่านของไอน้ำ)
 • BS 3424/ 7209
6. Antistatic Test
(การต้านไฟฟ้าสถิตย์)
 • EN 1149-1, EN 1149-2
7. Ultra Violet Transmission / UPF
(การป้องกันรังสียูวี)
 • AATCC 183
 • AS/NZS 4399 appendix A, ASTM D6544/ 6603
 • BS 7914, BS EN 13758-1
8. Water Absorbency
(การดูดซึมน้ำ)
 • AATCC 79
 • JIS L1907 (Dripping method, Sinking method)
9. Vertical Wicking Test
 • JIS L 1097 (Byreck method)
10. Fabric Drying Property
(อัตราการแห้ง)
 • JIS L1018/ 1096
11. Water Repellency
(ความสะท้อนน้ำ)
Spray Test
 • AATCC 22, BS EN 24920
  ISO 4920, JIS L 1092 , JIS K 6328, TIS 121 book 22
12.Oil Repellency Test
(ความสะท้อนน้ำมัน)
 • AATCC 118
 • ISO 14419
13. Aqueous Liquid Repellency
 • AATCC 193
14. Water Resistance 
(ความต้านน้ำซึม)
Hydrostatic Test
 • AATCC 127, BS EN 20811, EN 20811, BS 2823, DIN EN 20811, ISO 811, JIS L1092, TIS 121 book 23
15. Wrinkle Recovery
(การคืนตัวต่อการยับ)
Recovery Angle Method
 • AATCC 66, BS EN 22313, ISO 2313, JIS L 1018/ 1096
Appearance Method
 • AATCC 128, ISO 9867
16. Repellency to low surface tension liquid
 • EN 868-2 Annex A