สิทธิประโยชน์สมาชิก

1.     ได้รับส่วนลด 10% ในการใช้บริการ Textile Transformation Service (TTS)

พิเศษ!! เฉพาะผู้สมัครสมาชิก TTS

ภายใน 21 ธันวาคม 60 -31 มีนาคม 61

รับสิทธิเพิ่ม*

 

- ส่วนลด 10% สำหรับหลักสูตรฝึกอบรม

- ฟรี!!! เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทดสอบคุณภาพสิ่งทอ

 1 วัน (มูลค่า 1,500 บาท/สมาชิก)

** สามารถใช้สิทธิได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัครสมาชิก

ระยะเวลาให้บริการ 4-6 เดือน

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

จำนวน 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์เท่านั้น

 

ขั้นตอนการให้บริการ

1. สมัครสมาชิก Textile Transformation Service 2,000 บาท *ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(สมาชิกมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สมัคร)

2. ได้รับคำปรึกษาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Feasibility of Product Development)    3 ด้าน ได้แก่

  • Medical Textile  

      (ต้านแบคทีเรีย, ยับยั้งเชื้อรา, กันยุง)

  • Eco Textile

      (สีย้อมธรรมชาติ, เส้นใยธรรมชาติ, เส้นใยรีไซเคิล, CoolMode, เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5)

  • Protective Textile

      (ต้านการลามไฟ, ต้านรังสี UV)

 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)

4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Training & Workshop)

5. ให้คำปรึกษาด้านการลดหย่อนภาษี การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ถ้ามี)

 
 

เอกสารแบบฟอร์มให้บริการ

  1. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

  2. ขั้นตอนการให้บริการ TTS

  3. การทดสอบสิ่งทอ

  4. เครื่องหมายคุณภาพ