• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

ลงทุนกว่า 7 หลักซื้อเครื่องทดสอบสิ่งทอเพิ่ม พัฒนาห้องแล็บยกระดับมาตรฐานสินค้า รองรับแนวโน้มมาตรฐานการทดสอบตามกฎหมาย และความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

สนใจพัฒนาเส้นใยและงานวิจัยสิ่งทอไทยสู่พาณิชย์

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

​15 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาศูนย์อบรมแพทเทริน์อุตสาหกรรม แพทเทริน์ไอที ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งทอและแฟชั่นให้สามารถนำไปต่อการใช้จริงได้ในเชิงพาณิชย์ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4

 • Web Administrator
 • /    Comment

Download Testing application form, Lab visited form, Customer Register form, Samples test form, Brochure

 • Web Administrator
 • /    Comment

Testing service