• /    Comment

        จัดโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลักษณะผลงาน เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ lifestyle ที่ใช้งานในชีวิต         ประจำวัน

 • /    Comment

        ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของไทยเป็นสินค้าที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความคิดเชิง         ภูมิปัญญาของคนไทย

 • /    Comment

        โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของภาครัฐที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้         เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

 • /    Comment

          สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดน           ภาคใต้ (ระยะที่2) ขึ้น

 • /    Comment

 ความเป็นอยู่ของชาวโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต กำลังถูกรุกรานจากแนวโน้มของสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและในท้องถิ่นถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (ที่มนุษย์สร้างขึ้น) กลับเพิ่มมาแทนมากขึ้นเป็นลำดับ

 • /    Comment

ในปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากสำหรับระบบปรับอากาศ

 • Pichet Vasprasert
 • /  0  Comment

Clip Video : The Making Of The Chanel Spring Summer 2015 Haute Couture Collection วีดีโอที่นำเสนอเบื้องหลังการสร้างสรรค์คอลเลคชั่นHaute Coutureของ Chanel สำหรับฤดูกาล Spring - Summer 2015 จากการนำเสนอเนื้อหาในวีดีโอนี้ ทำให้เห็นถึงความละเอียด และความพิถีพิถันของการทำงานในแต่ละฝ่ายภายในแบรนด์ เพื่อให้เกิดเป็นแฟชั่นโชว์ที่มีความสวยงาม

 • Pichet Vasprasert
 • /  0  Comment

Clip Video : The Next Black A Film About The Future Of Clothing The Next Black เป็นภาพยนตร์ ประเภทสารคดี ความยาว 46 นาที ภาพยนตร์เล่าถึงการสำรวจแนวทางใหม่ๆสำหรับเสื้อผ้าในปัจจุบันและในอนาคต โดยสำรวจไปยังองค์กรต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสิ่งทอ เพื่อสอบถามถึงความเห็นของสิ่งทอในอนาคต ได้แก่ แนวคิด Sustainabilityที่โดดเด่นจาก Patagonia, Inc. ผู้นำด้าน Tech – Clothing จาก Studio XOผู้นำด้าน Sportwear ของ Adidas

 • Pichet Vasprasert
 • /  0  Comment

Clip Video : Soundweaving Melodies 01-06 วีดีโอที่นำเสนอผลงานที่เรียกว่า Soundweaving เนื้อหาว่าด้วยเรื่องของการแสดงลวดลายที่ได้จากการถักทอซึ่งแทนค่าตำแหน่งและลายของการทอด้วยบทเพลงพื้นถิ่นในแต่ละโน้ตเพลง ซึ่งมีทั้งหมด 6 บทเพลงด้วยกัน โดยนักออกแบบ Zsanett Szirmay

 • Pichet Vasprasert
 • /  0  Comment

สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในขณะนี้ มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ในทางกลับกันเสื้อผ้าหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนั้นกลับไม่ได้ถูกพัฒนาหรือมีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องมากนัก ในอดีตนักออกแบบที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้มีความพยายามในการนำแฟชั่นและเทคโนโลยีเข้ามาผนวกร่วมกัน ทว่ารูปแบบที่ได้จะมีความประหลาด ดูราวกับหลุดมาจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์หรือโลกอนาคต ไม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 • Pichet Vasprasert
 • /  0  Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /  0  Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558