• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 30 โรงงาน เงินลงทุนรวม 888.2 ล้านบาท และคนงานรวม 1,704 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 10 โรงงาน รองลงมาคือ โรงงานถักผ้า จำนวน 5 โรงงาน และโรงงานทำแผ่นเส้นใย จำนวน 3 โรงงาน และอื่น ๆ จำนวน 12 โรงงาน ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุนรวม 6.7 ล้านบาท ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ZDHC ได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่ปลอดภัยเพื่อนำไปใช้กับหนังและรองเท้า

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สถาบันฯสิ่งทอหนุนเจรจาธุรกิจสิ่งทอไทย-ไต้หวัน

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

อบรมหลักสูตร "เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยเซลลูโลสและเส้นใยโปรตีนจากไหม" วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชั้น 2

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

UNIDO อัพเดทกรอบการผลิตเครื่องหนังที่ยั่งยืนฉบับปรับปรุงใหม่และขยายกรอบการผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • patcharasu
 • /  0  Comment

การทำความสะอาดรองเท้าเรียกว่ายุ่งยากกว่าการซักเสื้อผ้ามาก ใครที่เบื่อการทำงานนี้ทาง Haier ได้เผยโฉมเครื่องซักรองเท้าเครื่องแรกของโลกที่จะมาช่วยให้ชีวิตสบายขึ้น

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /  0  Comment

ไทยได้ประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนของซีอีโอ ยักษ์ใหญ่ในตลาดอีคอมเมิร์ซอย่างไร ติดตามจากรายงาน

 • Tassanee Raktuam
 • /  0  Comment

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม_รายไตรมาส ฉบับที่ 42 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)

 • Tassanee Raktuam
 • /  0  Comment

จีนกำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยการขยายตัวของกำลังซื้อของคนชั้นกลางที่มีจำนวนมากกว่า 300 ล้านคนในปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายเปิดการค้าเสรีของจีน คงไม่มีเวลาที่ดีกว่านี้อีกแล้ว ที่ประเทศต่าง ๆ จะใช้โอกาสนี้ในการส่งสินค้าไปยังตลาดจีน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /  0  Comment

ผู้นำสหรัฐเผยพร้อมเข้าร่วมทีพีพี หากได้ข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศ สั่งทีมการค้าเร่งเปิดโต๊ะเจรจา

 • Tassanee Raktuam
 • /  0  Comment

บีโอไอเผยสัญญาณการลงทุนปีนี้มีทิศทางดี ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปี 2561 มูลค่าเงินลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท พร้อมชูมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพกระตุ้นการลงทุนเพิ่ม