• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 และการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

Adidas เปิดตัวรองเท้าต้นแบบ Futurecraft Biofabric ผลิตด้วยวัสดุชนิดใหม่ Biosteel Fiber

 • patcharasu
 • /    Comment

เทคโนโลยีที่สวมได้ หรือ wearable technology เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดน่าจะเป็น นาฬิกาสมาร์ทว็อทช์ ที่กลายเป็นสินค้าที่พบเห็นทั่วไปภายในเวลาไม่กี่ปี

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 4 โรงงาน เงินลงทุนรวม 253.2 ล้านบาท และคนงานรวม 300 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 248.3 ล้านบาท

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เว็บไซต์ที่ตามติดกระแสข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวง SME ที่นำมาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อ่านกันแบบไม่มีอั้น

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 7 โรงงาน เงินลงทุนรวม 571.4 ล้านบาท และคนงานรวม 406 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัด และแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ จำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 545.5 ล้านบาท

 • Pichet Vasprasert
 • /  0  Comment

โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Global Value Chain

 • Tassanee Raktuam
 • /  0  Comment

คาดการณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตามรายผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่ 1/2561 ที่มูลค่า 1,360 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.3

 • Tassanee Raktuam
 • /  0  Comment

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกกลุ่มส่ิงทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 และการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.88

 • patcharasu
 • /  0  Comment

บริษัทแฟชั่นระดับหรูหลายบริษัท เช่น Dior Chanel และ Dolce & Gabbana คือส่วนหนึ่งของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการผลิตสินค้าของบริษัทตัวเอง ตามรายงานการจัดทำดัชนีความโปร่งใสในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของบริษัทที่ปรึกษา Fashion Revolution

 • patcharasu
 • /  0  Comment

ผู้ผลิตชุดนักเรียนเตรียมขอปรับขึ้นราคา 10–15 บาท ชี้ต้นทุนพุ่งทั้งจากค่าแรง-ค่าขนส่งและค่าวัตถุดิบ ด้านพาณิชย์เล็งถก ผู้ประกอบการจัดงานแบ็ค ทู สคูล ทั่วไปเป็นของขวัญผู้ปกครอง

 • patcharasu
 • /  0  Comment

ที่กรุงลอนดอน ของสหราชอาณาจักร มีการจัดแสดงนิทรรศการแฟชั่น โชว์ ซึ่งเสื้อผ้าทั้งหมดที่แสดงในงาน เน้นสะท้อนความสัมพันธ์ ระหว่างอุตสาหกรรมแฟชั่น และทรัพยากรธรรมชาติ