• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรื่อง “กระบวนการผลิตผ้าทอและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยลดลงร้อยละ 9.92 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.19 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้าแต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำฯ จะพบว่าขยายตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.15 อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560 จากปัจจัยบวกเศรษฐกิจและการค้าโลกโดยรวมทยอยฟื้นตัว ทำให้กำลังซื้อบางส่วนกลับมา อีกทั้งภาครัฐดำเนินมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในอีก 5 ปีข้างหน้าขณะที่อาจได้รับปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และการเมืองในยุโรป ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติและภัยก่อการร้าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

ยุคนี้ใครมีสินค้าและบริการดีอย่างไร แต่ถ้าขายผ่านแค่หน้าร้านอย่างเดียว โอกาสรวย โอกาสโตก็อาจไม่มากเท่าคู่แข่งที่ตบเท้าเข้าไปขยายโอกาสตัวเองด้วยการค้าขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ หรือสังคมออนไลน์

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเมื่อครั้งอดีตได้เคยเป็นเมืองหน้าด่านของไทยทางทิศตะวันตกและมีความเจริญทางด้านการค้า ปัจจุบันนอกจากเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และโบราณสถานต่าง ๆ แล้ว ยังปรากฏงานศิลปหัตถกรรมที่เป็นผลงานของช่างสกุลเมืองเพชรซึ่งมีหลากหลายแขนงตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน อาทิ งานจิตรกรรม งานปฏิมากรรม งานแกะสลัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานเครื่องทองรูปพรรณแบบโบราณ ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

เมื่อการจ่ายเงินผ่านการสัมผัสหน้าจอสมาร์ตโฟนเริ่มเข้ามาแทนที่บัตรเครดิต และการซื้อสินค้าจาก iPad ง่ายยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจเครื่องประดับจึงต้องเผชิญการปฏิวัติจากการขายทางดิจิทัลอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ดี แม้มองผิวเผินอีคอมเมิร์ซดูเหมือนจะช่วยให้อุปสรรคในการลงทุนเริ่มต้นลดต่ำลงและมอบโอกาสสู่ตลาดสากลได้อย่างไร้ขีดจำกัด แต่การดำเนินธุรกิจเครื่องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ก็มาพร้อมกับความท้าทายและปัญหาเฉพาะตัว

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment
 • patcharasu
 • /  0  Comment

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลาง ในการบูรณการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย-ในต่างประเทศ

 • Tassanee Raktuam
 • /  0  Comment

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวในทุกกลุ่มสินค้า

 • Tassanee Raktuam
 • /  0  Comment

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนตุลาคมยังยังคงขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งตัวขึ้นจากเดือนกันยายนที่ขยายตัวร้อยละ 5.39

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /  0  Comment

สมาคม Oeko-Tex ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ปรับข้อบังคับใหม่สำหรับมาตรฐานเครื่องหนัง ปี 2018 โดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2018

 • patcharasu
 • /  0  Comment

แรงงานต้องรู้! สุดเสี่ยง 5 กลุ่มธุรกิจ อาจย้านฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านที่ต้นทุนถูกกว่ากันมากขึ้น เตือน ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้ว ต้องเร่งเพิ่มทักษะพัฒนาฝีมือ ไม่นั้นอาจเสี่ยงตกงาน

 • patcharasu
 • /  0  Comment

สมาคมเครื่องหนังและรองเท้าของเวียดนาม (Lefaso) กล่าวว่า การส่งออกรองเท้าหนังของเวียดนามจะได้รับแรงผลักดันในปีหน้าจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับเวียดนาม ซึ่งจะมีการลงนามในกลางปีนี้