• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่น รองเท้า เครื่องหนัง บรรจุภัณฑ์ พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคมนี้และอีก 11 พื้นที่ 14 หน่วยร่วม "เปิดบ้าน" ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการความรู้และเสริมสร้างทักษะที่มีประโยชน์

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

สมาพันธ์การพิมพ์สกรีนแห่งยุโรปเลือกไทยจัดงาน “FESPA Asia 2017” แสดงสินค้าและนิทรรศการเชิงอุตสาหกรรมของเฟสป้าล่าสุด ครอบคลุมอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน การพิมพ์ระบบดิจิตอล และการพิมพ์บนวัสดุสิ่งทอ ทั่วภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไบเทค บางนา

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่น รองเท้า เครื่องหนัง บรรจุภัณฑ์ พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคมนี้และอีก 11 พื้นที่ 14 หน่วยร่วม "เปิดบ้าน" ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการความรู้และเสริมสร้างทักษะที่มีประโยชน์

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ขอเชิญร่วมคณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจการค้า การลงทุน และบริการ เมือง Vladivostok

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2 (SMEs Promotion Project II)

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

Thailand Industry Expo 2016 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี "เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต"

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง “การจดแจ้งเพื่อยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง สำหรับ SMEs”

MS AUDITOR PROJECT

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ด่วน! เรียนเชิญ SMEs บุคลากรสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมฟรี สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการพัฒนาบุคลากรสถาบันเครือข่ายเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการ (MS Auditor Project) สำหรับสถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ด่วน! เรียนเชิญบุคลากรสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมฟรี สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรอง (ISO/IEC 17000 Series) (CAB Project) ดังนี้