• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนโดยการนำกลไกประชารัฐมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าญ สมาพันธ์เอสเอ็มอี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นการให้เงินทุนที่ควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี/มาตรฐานเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านการบริหารจัดการ โดยการวางแผนธุรกิจให้เป็นระบบ อาทิ การจัดทำบัญชีเดียว ด้านการเข้าสู่ช่องทางการตลาด โดยใช้ IT หรือ E-commerce เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดำเนินงาน

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

“The Silk Road” แรงบันดาลใจในการพัฒนาวัสดุใหม่สู่อุตสาหกรรม 4.0 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ Thailand Industrial Design Center (Thai – IDC) กล้วยน้ำไท พระราม 4

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

พลิกความคิด..พิชิตยอดขาย เปลี่ยนโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ไฉไลกว่าเดิม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่น รองเท้า เครื่องหนัง บรรจุภัณฑ์ พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคมนี้และอีก 11 พื้นที่ 14 หน่วยร่วม "เปิดบ้าน" ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการความรู้และเสริมสร้างทักษะที่มีประโยชน์

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

สมาพันธ์การพิมพ์สกรีนแห่งยุโรปเลือกไทยจัดงาน “FESPA Asia 2017” แสดงสินค้าและนิทรรศการเชิงอุตสาหกรรมของเฟสป้าล่าสุด ครอบคลุมอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน การพิมพ์ระบบดิจิตอล และการพิมพ์บนวัสดุสิ่งทอ ทั่วภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไบเทค บางนา

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ด่วน! เรียนเชิญบุคลากรสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมฟรี สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรอง (ISO/IEC 17000 Series) (CAB Project) ดังนี้

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2 (SMEs Promotion Project II)

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

โครงการ Open House และปาฐกถาพิเศษ “เดินหนา...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย”

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

THAILAND INNOFASHION AWARDS 2016 เชื่อในเซนส์แฟชั่นที่มี เผยความครีเอทีฟออกมา เผยผลงานสู่รันเวย์ระดับโลก ภายใต้แนวความคิด “THE ART OF ASIAN HANDS-CRAFT” “นวัตกรรมฝีมือศิลป์แห่งเอเชีย”

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ISMED ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านแฟชั่น ประลองกึ๋นนักออกแบบ สร้างโอกาสสู่ตลาดสากล ปลุกพลังสร้างสรรค์ เติมเต็มสปีริตแห่งการดีไซด์ ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการ FDC 2016 สร้างสรรค์ผลงานประกวดออกแบบ 3 สาขาแฟชั่น ประกอบด้วย 1)สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2)สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และ3)สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ชิงรางวัล FDC2016 รวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท