• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนโดยการนำกลไกประชารัฐมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าญ สมาพันธ์เอสเอ็มอี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นการให้เงินทุนที่ควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี/มาตรฐานเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านการบริหารจัดการ โดยการวางแผนธุรกิจให้เป็นระบบ อาทิ การจัดทำบัญชีเดียว ด้านการเข้าสู่ช่องทางการตลาด โดยใช้ IT หรือ E-commerce เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดำเนินงาน

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

“The Silk Road” แรงบันดาลใจในการพัฒนาวัสดุใหม่สู่อุตสาหกรรม 4.0 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ Thailand Industrial Design Center (Thai – IDC) กล้วยน้ำไท พระราม 4

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

พลิกความคิด..พิชิตยอดขาย เปลี่ยนโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ไฉไลกว่าเดิม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่น รองเท้า เครื่องหนัง บรรจุภัณฑ์ พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคมนี้และอีก 11 พื้นที่ 14 หน่วยร่วม "เปิดบ้าน" ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการความรู้และเสริมสร้างทักษะที่มีประโยชน์

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

สมาพันธ์การพิมพ์สกรีนแห่งยุโรปเลือกไทยจัดงาน “FESPA Asia 2017” แสดงสินค้าและนิทรรศการเชิงอุตสาหกรรมของเฟสป้าล่าสุด ครอบคลุมอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน การพิมพ์ระบบดิจิตอล และการพิมพ์บนวัสดุสิ่งทอ ทั่วภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไบเทค บางนา

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวันอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับสากล ความอุตสาหะ วิริยะ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ การมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2560 (The Prime Minister's Industry Award 2017)

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรียนเชิญ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "Functional textile for Safety : สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย" ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 1) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่‹งชาติ โดยได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญองค์กรในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และพลาสติก เข้าร่วมโครงการการประเมินอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้นำส่งรายงานการประชุมกลไกการหารือทางการค้าไทย-ไต้หวัน (ระดับอธิบดี) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ กรุงเทพฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

บริษัท ไอพีเอ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนา FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน:เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ) ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 - 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน เทคนิคการบริหารธุรกิจครอบครัวให้เติบโตและยั่งยืน จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว