• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

สิ่งทอสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ : Functional Textile for Hospitality and Medical Ser

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สัมมนาเรื่อง “สิ่งทอสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ : Functional Textile for Hospitality and Medical Service” ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

Thailand-Taiwan Industrial Summit (ครั้งที่ 1) และกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (business matching) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี (ถ.วิทยุ) กรุงเทพฯ

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

การสัมมนา “การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย” ภายใต้โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "ซื้อของไทย ใช้ของดี" ในงาน Thailand Industry Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรม ๔.๐ ขับเคลื่อนอนาคตไทย” Thailand Industry 4.0 : Shift Our Future กระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของงานไปสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

test

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวันอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับสากล ความอุตสาหะ วิริยะ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ การมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2560 (The Prime Minister's Industry Award 2017)

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรียนเชิญ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "Functional textile for Safety : สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย" ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 1) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่‹งชาติ โดยได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญองค์กรในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และพลาสติก เข้าร่วมโครงการการประเมินอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้นำส่งรายงานการประชุมกลไกการหารือทางการค้าไทย-ไต้หวัน (ระดับอธิบดี) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ กรุงเทพฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

บริษัท ไอพีเอ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน