• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เว็บไซต์ที่ตามติดกระแสข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวง SME ที่นำมาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อ่านกันแบบไม่มีอั้น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ZDHC ได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่ปลอดภัยเพื่อนำไปใช้กับหนังและรองเท้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

UNIDO อัพเดทกรอบการผลิตเครื่องหนังที่ยั่งยืนฉบับปรับปรุงใหม่และขยายกรอบการผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน

L’Officiel

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment
 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

The Trend Bunker เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเทรนด์และการคาดการณ์แนวโน้มเทรนด์ในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

Textile Transformation Service อีกหนึ่งบริการใหม่ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการส่งเสริมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ที่มีความต้องการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่เชิงพาณิชย์ ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับภาคผลิต ซึ่งจะเป็นฐานพื้นสำคัญเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

 • /    Comment

 • /    Comment

 • /    Comment

 • /    Comment