• patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

สมาคมผู้ประกอบการเสื้อผ้าสำเร็จรูปของกัมพูชา แถลงการณ์วอนขอให้กลุ่มคู่ค้าจากประเทศตะวันตก ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่าเพิกถอนความร่วมมือที่มีต่อสมาคมและแรงงาน หลังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (EU) เตือนการใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา จากกรณีการยุบพรรคแกนนำฝ่ายค้าน

 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

รัฐบาลกัมพูชาอนุมัติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนให้กับคนงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและรองเท้า โดยจะปรับขึ้นให้ 11% เป็นเดือนละเท่ากับ 170 ดอลลาร์สหรัฐ (5,660 บาท) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

Obuv Rossii ร้านค้าปลีกรองเท้ารายใหญ่ของรัสเซีย ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคได้กลับมาใช้จ่ายในร้านและซื้อรองเท้าคู่ที่มีราคาแพงมากขึ้น

 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

ยอดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์วันคนโสดพุ่ง!! ทีมข่าว Newmedia จะพาไปดูว่าเหตุใดคนทั่วโลกจึงนิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

จีนจะลดภาษีนำเข้าสินค้า 187 รายการ ได้แก่ อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อการพักผ่อนสันทนาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป

 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์
 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

สังคมไร้เงินสด เป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสนใจ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยเอง

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสุดสิ้น ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนมกราคม-กันยายน) มีจำนวนรวม 802 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 12 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 1 โรงงาน

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนมกราคม-กันยายน) มีจำนวนรวม 1,348 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 26 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 11 โรงงาน

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสุดสิ้น ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนมกราคม-กันยายน) มีจำนวนรวม 4,783 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 46 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 51 โรงงาน

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

พยากรณ์มูลค่าการส่งออกในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2560 ในอุตสาหกรรมเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม จะมีมูลค่าการส่งออกรวม 1,398 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 • Tassanee Raktuam
 • /    คอมเม้นท์

โดยการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนสิงหาคม 2560 มีมูลค่า 593.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เร่งตัวขึ้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม อันเป็นผลจากการขยายตัวในตลาดญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยอัตราขยายตัวของมูลค่าการส่งออกผ้าผืนอยู่ที่ระดับร้อยละ 10 เส้นด้ายขยายตัวร้อยละ 8.6 เส้นใยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 22