• patcharasu
 • /    Comment

ตัวเลขการส่งออกโดยสภาการส่งออกสิ่งทอของอียิปต์ (TEC) ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 673 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2016 ที่มีมูลค่าประมาณ 651 ล้านเหรียญสหรัฐ

 • patcharasu
 • /    Comment

See It Buy It (SiBi) แอพพลิเคชั่นที่เป็นเหมือนตลาดเครื่องแต่งกายเคลื่อนที่ ที่จัดทำโดย nFlate ปัจจุบันมีใช้แล้วใน 33 ประเทศทั่วโลก SiBi เป็นตลาดสื่อกลางการติดต่อซื้อ - ขายเครื่องแต่งกายแบบครบวงจร (end-to-end) แห่งแรกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หริือ AI เพื่อช่วยให้นักช็อปหาแฟชั่นได้เร็วขึ้นด้วยความสามารถในการซื้อสินค้าโดยใช้การโพสต์ Instagram รูปภาพ หรือหาจากสีที่ชื่นชอบ

 • patcharasu
 • /    Comment

VOA ภาคภาษาไทย พาไปเจาะลึกพฤติกรรมการช้อปปิ้งของชาวอเมริกัน พร้อมเปิดมุมมองธุรกิจ "Rent the Runway" ร้านเช่าสินค้าแบรนด์เนมรายเดือน ที่จะทำให้คุณดูดีมีสไตล์แบบสบายกระเป๋า

 • patcharasu
 • /    Comment

ผู้ซื้อรายหนึ่งที่ไปซื้อเสื้อผ้าในร้าน Zara สาขาในกรุง Istanbul พบว่าเสื้อนั้นมีป้ายแท็กที่ผิดปกติ เนื่องจากป้ายนั้นมีข้อความจากคแรงงานชาวตุรกีที่บอกว่าพวกเค้าไม่ได้รับเงินค่าสินค้าหรือส่วนแบ่งจากยอดขายสินค้าในร้านเลย

 • patcharasu
 • /    Comment

การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้าของกัมพูชาคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัว โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ในปีนี้เทียบกับร้อยละ 7 ในปี 2016

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ศรีลังกาได้พยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านตลาดการค้าและการลงทุนให้เป็นระบบยิ่งขึ้น จนปัจจุบันมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจราวร้อยละ 6-8 ต่อปีได้ส่วนหนึ่งมาจากการค้าอัญมณีหลากหลายชนิดที่มีอยู่ภายในประเทศ จนก่อให้เกิดรายได้สำหรับนำมาใช้ฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ตลอดจนทำให้ศรีลังกาเริ่มเป็นที่สนใจแก่ผู้ประกอบการอัญมณีทั่วโลกในฐานะที่เป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีสำคัญที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของโลก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ เดือนมกราคม-กันยายน 2559 มีจำนวนรวม 1,328 โรงงาน โดยมีจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 11 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 7 โรงงาน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ เดือนมกราคม-กันยายน 2559 มีจำนวนรวม 4,784 โรงงาน โดยมีจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 68 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 75 โรงงาน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

กิจการในเวียดนามของ Zara แบรนด์แฟชั่นค้าปลีกดังของสเปนมีแนวโน้มไปได้สวย โดยในการเปิดร้านวันแรก สาขาแรกของประเทศนี้เมื่อ 8 กันยายนที่ผ่าน มีลูกค้าเข้าร้านกันเนืองแน่น ส่งผลให้ยอดขายสูงถึง 246,000 เหรียญสหรัฐฯ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

แม้ว่า "เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท" จะหยุดพักการขยายสาขาใหม่เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว แต่การดำเนินการภายในไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพื่อตอบรับกับโอกาสทางธุรกิจที่ยังเปิดกว้าง เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาจึงเกิดเป็นแผนการเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดันให้การทำงานทุกส่วนมีระบบที่ชัดเจน มีความเป็นมืออาชีพ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และการลงทุนในอนาคต

 • wisit
 • /    Comment

สหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสนับสนุนข้อตกลงการค้า TPP โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ว่าสามารถลดต้นทุนการจัดหาได้และทำให้มาตราฐานทางศักยภาพแรงงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น รายงานเรื่อง “ประโยชน์ของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (TPP) ต่อผู้ค้าปลีกและครัวเรือนอเมริกัน”อธิบายว่าผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกของสหรัฐฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างไรเมื่อข้อตกลงมมีผลบังคับใช้

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ คือทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปในสัดส่วนร้อยละ 34.98ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยและมีอัตราการเติบโตร้อยละ 50.75เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยเป็นผลจากการส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ กัมพูชา และสิงคโปร์ ตลาดหลักใน 3 อันดับแรกที่มีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 78 ได้เพิ่มขึ้นถึง 1.04 เท่า, ร้อยละ 95.84 และร้อยละ 41.86 ตามลำดับ