• patcharasu
 • /    Comment

ประเทศจอร์เจียกำลังวางแผนที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่ โดยมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,872,268 GEL (ประมาณ 1.58 ล้านเหรียญสหรัฐ / 1.46 ล้านยูโร *) ในเมืองหลวงของทบิลิซีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอที่กำลังเติบโต โดยจะสามารถช่วยสร้างการจ้างงานใหม่เมื่อมีการเริ่มดำเนินการ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2560 หดตัวลงร้อยละ 23.49 (ร้อยละ 24.95 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2559 ที่มีมูลค่า 3,462.34 ล้านเหรียญสหรัฐ (124,556.27 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 2,648.89 ล้านเหรียญสหรัฐ (93,477.21 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.45 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย อย่างไรก็ตาม หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,385.73 ล้านเหรียญสหรัฐ (48,838.82 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 3.79 (ร้อยละ 1.75 ในหน่วยของเงินบาท)

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีบทบาทสำคัญในการซื้อสินค้าและบริการจากทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้บริโภครายใหญ่อย่างจีนโดยชาวจีนถูกจัดให้เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อสินค้าที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก โดยในปี 2015 ชาวจีนครองสัดส่วนการซื้อสินค้าหรูหรามากถึงร้อยละ 46 ของการบริโภคสินค้าหรูหราทั่วโลก หรือคิดเป็นยอดซื้อสินค้าหรูหราที่ใช้จ่ายจากหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า 740 พันล้านหยวน หรือราว 111 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

จะเห็นว่า 13 แบรนด์หรูระดับโลก มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 175 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้ครองตลาดสินค้าแบรนด์หรูอันดับ 1 ได้แก่ Nike มีมูลค่าสูงถึง 25 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาได้แก่ Louis Vuitton และ H&M ที่มีมูลค่า 23.9 และ 22.6 ตามลำดับ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

นักลงทุนต่าง ๆ ให้ความสนใจที่จะใช้สหรัฐอเมริกาเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสหกรรมอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในหมวดเครื่องประกอบการแต่งกาย

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในเดือนมกราคม ปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.41 (ร้อยละ 48.52 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในเดือนแรกของปี 2559 ที่มีมูลค่า 709.86 ล้านเหรียญสหรัฐ (25,456.38 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 1,060.62 ล้านเหรียญสหรัฐ (37,808.25 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามหากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปพบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 450.62 ล้านเหรียญสหรัฐ (16,063.29 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 4.74 (ลดลงร้อยละ 5.30 ในหน่วยของเงินบาท)

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

ตามปกติแล้วในช่วงเวลานี้ของแต่ละปีบริษัทเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามร้อยละ 50-60 ของกิจการในเวียดนามจะถูกใช้แผนกำลังผลิตไปถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์