• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

บริษัท Start up หลายแห่งในฝรั่งเศสเริ่มทำธุรกิจให้บริการจัดเลือกเสื้อผ้าเพื่อให้ลองสวมใส่ที่บ้านก่อนซื้อจริง

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

การเติบโตต่อเนื่องของเศรษฐกิจเวียดนาม ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการจับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นชนิดและระดับของสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ภาคธุรกิจต้องจับตามองเพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2560 ปรับตัวลดลงร้อยละ 26.69 (ร้อยละ 28.19 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 ที่มีมูลค่า 9,469.98 ล้านเหรียญสหรัฐ (335,284.48 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 6,942.75 ล้านเหรียญสหรัฐ (240,752.62 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.24 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 4,048.12 ล้านเหรียญสหรัฐ (140,085.71 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.60 (ร้อยละ 2.75 ในหน่วยของเงินบาท)

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ยุคดิจิทัลหรือยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยซื้อสินค้าหน้าร้านมาเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นทำให้ธุรกิจ E-Commerce เติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นมากในอนาคต จากสถิติเว็บไซต์ statista.comพบว่าในปี 2559 ยอดขายปลีกออนไลน์ของโลกอยู่ที่ 1,915 พันล้านเหรียญสหรัฐและคาดการณ์ว่าในปี 2560 และ 2563 ทั่วโลกจะมียอดขายปลีกเพิ่มขึ้นถึง 23% และ 112% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดย Amazon.comเป็นตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งสูงที่สุดในโลกในขณะนี้

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2560 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 22.99 (ร้อยละ 24.51 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ที่มีมูลค่า 8,173.91 ล้านเหรียญสหรัฐ (289,968.01 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 6,294.53 ล้านเหรียญสหรัฐ (218,891.43 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.54 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 3,602.21 ล้านเหรียญสหรัฐ (125,047.46 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.43 (ร้อยละ 2.42 ในหน่วยของเงินบาท)

 • patcharasu
 • /    Comment

ในประเทศอินเดียการผลิตขนสัตว์และผ้าขนสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ตามชนบท และเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออก โดยอินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตผ้าขนสัตว์อันดับที่ 7 และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกร้อยละ 1.8 ในการผลิตผ้าขนสัตว์ทั่วโลก ในปี 2014/15 อินเดียประสบความสำเร็จในการผลิตผ้าขนสัตว์ทั้งหมด 48 ล้านตัน เนื่องจากมีแกะมากเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยร้อยละ 85 เป็นการผลิตพรมขนสัตว์, ร้อยละ 5 เป็นการผลิตเพื่อสิ่งทอ และที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นขนสัตว์เกรดต่ำใช้สำหรับผลิต Kambals (ผ้าห่ม)

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

กิจการในเวียดนามของ Zara แบรนด์แฟชั่นค้าปลีกดังของสเปนมีแนวโน้มไปได้สวย โดยในการเปิดร้านวันแรก สาขาแรกของประเทศนี้เมื่อ 8 กันยายนที่ผ่าน มีลูกค้าเข้าร้านกันเนืองแน่น ส่งผลให้ยอดขายสูงถึง 246,000 เหรียญสหรัฐฯ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

แม้ว่า "เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท" จะหยุดพักการขยายสาขาใหม่เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว แต่การดำเนินการภายในไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพื่อตอบรับกับโอกาสทางธุรกิจที่ยังเปิดกว้าง เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาจึงเกิดเป็นแผนการเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดันให้การทำงานทุกส่วนมีระบบที่ชัดเจน มีความเป็นมืออาชีพ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และการลงทุนในอนาคต

 • wisit
 • /    Comment

สหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสนับสนุนข้อตกลงการค้า TPP โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ว่าสามารถลดต้นทุนการจัดหาได้และทำให้มาตราฐานทางศักยภาพแรงงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น รายงานเรื่อง “ประโยชน์ของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (TPP) ต่อผู้ค้าปลีกและครัวเรือนอเมริกัน”อธิบายว่าผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกของสหรัฐฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างไรเมื่อข้อตกลงมมีผลบังคับใช้

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ คือทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปในสัดส่วนร้อยละ 34.98ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยและมีอัตราการเติบโตร้อยละ 50.75เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยเป็นผลจากการส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ กัมพูชา และสิงคโปร์ ตลาดหลักใน 3 อันดับแรกที่มีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 78 ได้เพิ่มขึ้นถึง 1.04 เท่า, ร้อยละ 95.84 และร้อยละ 41.86 ตามลำดับ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

คณะมุขมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Office of the State Council of the People's Republic of China) แถลงในเอกสารเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า ทางการจะลดอัตราอากรขาเข้าสำหรับสินค้าอุปโภคบางรายการจะลดลง ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มการบริโภคในประเทศ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืน

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรประมาณ 254 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์รวมรวมประเทศ (GDP) ประมาณ 867.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วน GDP ของอุตสาหกรรมสิ่งทอประมาณร้อยละ 1.6