• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

บริษัทสิงคโปร์เพิ่มความสนใจในการเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย ที่มีตลาดใหญ่ถึง 252.8 ล้านคน นับเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย (รองจากจีนและอินเดีย) และคิดเป็นร้อยละ 40.2 ของประชากรในอาเซียน 629.01 ล้านคน โดยมีบริษัทสำคัญ ๆ ที่เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย อาทิ Keyfields เป็นบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่ง Mr.Kenny Tan, Chief Executive กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมแผนการที่จะเข้าไปลงทุนในกรุงจาร์กาตาร์ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยบริษัทฯ เห็นว่า อินโดนเซียนับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเต็มไปด้วยโอกาสเพื่อการลงทุนในสาขาต่าง ๆ อย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีหลาย ๆ บริษัทจากหลายประเทศที่มุ่งเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย แต่ด้วยตลาดขนาดใหญ่จึงสามารถรองรับนักลงทุนได้จำนวนมาก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ด้วยความเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้า ปัจจุบัน ย่านสยามเป็นแหล่งรวมร้านค้ากว่า 4,200 ร้านค้า ที่มุ่งตอบสนองความต้องการและมอบประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน อาทิ สินค้าแฟชั่น ร้านอาหาร ศูนย์บริการทางธุรกิจ มีผู้สัญจรไปมาภายในย่านสยามราว 400,000 คนต่อวัน เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางการสัญจรหลักของกรุงเทพฯ ย่านสยามจึงขึ้นชื่อว่าเป็นสนามประลองทางการค้าสุดโหดทั้งสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ที่ต้องฝ่าฟันเพื่อพิชิตตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ รวมทั้งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกที่เล็งเห็นโอกาสและความท้าทายจากย่านนี้ ซึ่งแม้แต่สูตรสำเร็จของการทำธุรกิจใดๆ ก็อาจใช้ไม่ได้ผลกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นนี้

 • patcharasu
 • /    Comment

ปี 2558 มูลค่าตลาดสินค้าเครื่องแต่งกายและรองเท้าออสเตรเลียขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าที่ผ่านมาความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะค่อนข้างผันผวน อัตราว่างงานที่ขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อัตราดอกเบี้ยต่่ำยังคงเป็นปัจจัยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซีย ในปี 2559 มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 7.54 ล้านล้านรูเปียห์ (567.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 11.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 17.03 ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิต

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ด้วยสถานการณ์การผลิตรองเท้าในประเทศจีน พบว่า ต้นทุนการผลิตสินค้าดังกล่าวได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนภาคการผลิตโดยตรง

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2560ปรับตัวลดลงร้อยละ 21.03 (ร้อยละ 22.53 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 ที่มีมูลค่า 4,722.00ล้านเหรียญ-สหรัฐ (169,116.88 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 3,728.99 ล้าน-เหรียญสหรัฐ (131,019.86 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.61 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย

 • wisit
 • /    Comment

สหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสนับสนุนข้อตกลงการค้า TPP โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ว่าสามารถลดต้นทุนการจัดหาได้และทำให้มาตราฐานทางศักยภาพแรงงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น รายงานเรื่อง “ประโยชน์ของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (TPP) ต่อผู้ค้าปลีกและครัวเรือนอเมริกัน”อธิบายว่าผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกของสหรัฐฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างไรเมื่อข้อตกลงมมีผลบังคับใช้

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ คือทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปในสัดส่วนร้อยละ 34.98ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยและมีอัตราการเติบโตร้อยละ 50.75เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยเป็นผลจากการส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ กัมพูชา และสิงคโปร์ ตลาดหลักใน 3 อันดับแรกที่มีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 78 ได้เพิ่มขึ้นถึง 1.04 เท่า, ร้อยละ 95.84 และร้อยละ 41.86 ตามลำดับ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

คณะมุขมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Office of the State Council of the People's Republic of China) แถลงในเอกสารเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า ทางการจะลดอัตราอากรขาเข้าสำหรับสินค้าอุปโภคบางรายการจะลดลง ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มการบริโภคในประเทศ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืน

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรประมาณ 254 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์รวมรวมประเทศ (GDP) ประมาณ 867.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วน GDP ของอุตสาหกรรมสิ่งทอประมาณร้อยละ 1.6

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

การส่งออกรองเท้าหนังและรองเท้าผ้าของเมืองคุนหมิง มลฑลยูนนาน อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านคู่ คิดเป็นมูลค่า 1 พันล้านหยวน และส่งออกไปอาเซียน เช่น เวียนดนาม และพม่า คิดเป็นมูลค่า 160 ล้านหยวน

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีน ปี 2011-2020 ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าของจีน ปี 2014 ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2013 มีมูลค่า 370.42 พันล้านหยวน