• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

Brand Finance จัดอันดับ 50 เบรนด์แฟชั่นที่มีมูลค่าสูงสุด

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ไขความลับ “นันยาง ช้างดาว” ไม่ทำตลาด 60 ปี ทำไมแบรนด์ไม่ตาย?! พร้อมทางรอดเมื่อตลาดไม่โต

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 และการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 4 โรงงาน เงินลงทุนรวม 253.2 ล้านบาท และคนงานรวม 300 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 248.3 ล้านบาท

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 7 โรงงาน เงินลงทุนรวม 571.4 ล้านบาท และคนงานรวม 406 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัด และแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ จำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 545.5 ล้านบาท

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 30 โรงงาน เงินลงทุนรวม 888.2 ล้านบาท และคนงานรวม 1,704 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 10 โรงงาน รองลงมาคือ โรงงานถักผ้า จำนวน 5 โรงงาน และโรงงานทำแผ่นเส้นใย จำนวน 3 โรงงาน และอื่น ๆ จำนวน 12 โรงงาน ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุนรวม 6.7 ล้านบาท ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผู้นำรองเท้ากีฬาระดับโลก “Nike” เผยคอลเลคชั่นสุดปังแห่งปี โดยเป็นการจับมือกันระหว่างแบรนด์รองเท้ากีฬาบาสเกตบอลสุดคลาสสิค “Jordan” กับตำนานยีนส์ระดับโลก “Levi’s®” นำรุ่น “Air Jordan IV” และ “แจ็คเก็ตยีนส์” (Trucker Jacket) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Icon ของแบรนด์ “Levi’s®” ร่วมกันทำคอลเลคชั่นพิเศษ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

พยากรณ์มูลค่าการส่งออกในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2560 ในอุตสาหกรรมเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืนและเครื่องนุ่งห่ม จะมีมูลค่าการส่งออกรวม 1,337 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 • patcharasu
 • /    Comment

สังคมไร้เงินสด เป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสนใจ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยเอง

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสุดสิ้น ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนมกราคม-กันยายน) มีจำนวนรวม 802 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 12 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 1 โรงงาน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนมกราคม-กันยายน) มีจำนวนรวม 1,348 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 26 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 11 โรงงาน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสุดสิ้น ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนมกราคม-กันยายน) มีจำนวนรวม 4,783 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 46 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 51 โรงงาน