• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

Brand Finance จัดอันดับ 50 เบรนด์แฟชั่นที่มีมูลค่าสูงสุด

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ไขความลับ “นันยาง ช้างดาว” ไม่ทำตลาด 60 ปี ทำไมแบรนด์ไม่ตาย?! พร้อมทางรอดเมื่อตลาดไม่โต

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 และการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 4 โรงงาน เงินลงทุนรวม 253.2 ล้านบาท และคนงานรวม 300 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 248.3 ล้านบาท

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 7 โรงงาน เงินลงทุนรวม 571.4 ล้านบาท และคนงานรวม 406 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัด และแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ จำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 545.5 ล้านบาท

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 30 โรงงาน เงินลงทุนรวม 888.2 ล้านบาท และคนงานรวม 1,704 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 10 โรงงาน รองลงมาคือ โรงงานถักผ้า จำนวน 5 โรงงาน และโรงงานทำแผ่นเส้นใย จำนวน 3 โรงงาน และอื่น ๆ จำนวน 12 โรงงาน ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุนรวม 6.7 ล้านบาท ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนมกราคมขยายตัวสูงถึงร้อยละ 15.38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งตัวขึ้นจากเดือนธันวาคมที่ขยายตัวร้อยละ 5.95 สะท้อนการฟื้นตัวของตลาดโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย IMF คาดการณ์ว่าในปี 2561 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.9 เร่งตัวขึ้นจากปี 2560 ซึ่งคาดว่าขยายตัวร้อยละ 3.7

 • patcharasu
 • /    Comment

Kelheim Fibers ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านเส้นใยพิเศษ viscose จะเพิ่มราคาสำหรับเส้นใย viscose ทุกชนิด โดยมีราคาต่ำสุดที่ 0.10 ยูโรต่อกิโลกรัมซึ่งจะมีผลทันที

 • patcharasu
 • /    Comment

กัมพูชาเปิดทวิภาคีกับอินโดนีเซีย หวังเพิ่มการค้าระหว่างกัน หลังยอดการค้า 11 เดือนของปี 2560 (มกราคม - พฤศจิกายน) มีมูลค่าถึง 492.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 • patcharasu
 • /    Comment

ในปีที่ผ่านมามียอดจำหน่ายทั่วโลก 1.14 แสนล้านบาท หรือ 22.8 พันล้านโครนเดนมาร์ก เติบโต 15% จากยอดการผลิตเครื่องประดับทั้งหมด 117 ล้านชิ้น โดยยอดจำหน่ายแพนดอร่าในประเทศไทยเติบโต 39% ติดอันดับประเทศที่มีการเติบโตอันดับต้นๆ ในเอเชียแปซิฟิก รวมญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวในทุกกลุ่มสินค้า

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนตุลาคมยังยังคงขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งตัวขึ้นจากเดือนกันยายนที่ขยายตัวร้อยละ 5.39