• patcharasu
 • /    Comment

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

Priceza ได้เปิดสถิติคำค้นหาบนโลกออนไลน์มากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของปี พบว่าสินค้าแฟชั่นยังยอดนิยมอยู่ ส่วนรถยนต์เป็นคำค้นหาที่มาแรงที่สุด

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

Brand Finance จัดอันดับ 50 เบรนด์แฟชั่นที่มีมูลค่าสูงสุด

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment
 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่า 138.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 165.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนมีนาคม ดุลการค้าขาดดุล 26.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าการส่งออกรวม 416.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 461.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 45.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment
 • /    Comment

อุตสาหกรรมสิ่งทอในจีนกำลังมองหาลู่ทางมาตั้งฐานในอาเซียน นอกจากเพื่อแก้ไขปัญหาค่าแรงสูงในจีนแล้ว ยังหวังใช้ประโยชน์จากการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปีนี้ด้วย

 • /    Comment

การอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเรื่องที่พบเห็นกันมายาวนาน นับแต่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ การผลิตของประเทศไทยหลังประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ.2504

 • /    Comment

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเครือสหพัฒน์นับเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วยบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

 • Web Administrator
 • /    Comment

“สิ่งทอ”ไม่เซ็กซี่ ไม่ดึงดูด ดูตามหน้าสื่อก็เจอแต่ข่าวร้าย ต้นตอของ“วิกฤติขาดคน”ในอุตฯสิ่งทอชนิดที่ต้อง“สร้างคน-ปรับทัศนคติ" เป็นการด่วน!

 • /    Comment

นายวีระ เลิศเรืองปัญญาวุฒิ อุปนายกฝ่ายส่งเสริมการค้า สมาคมเครื่องหนังไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศในหลายอุตสาหกรรมค่อนข้างติดลบในช่วงที่ผ่านมา

 • /    Comment

ขยับไปอีกระดับกับเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ จากคุณสมบัติต้านกลิ่นอับชื้น หรือเสริมกลิ่นหอมแทรกในเส้นใย สิ่งทอไม่ดูดซับน้ำ ไต่ระดับมาเป็นสิ่งทอบำบัดเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ขานรับกระแสความใส่ใจสุขภาพของประชาชน เมื่อคุณภาพอากาศในอาคารกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบมากขึ้น