• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 12 โรงงาน เงินลงทุน 586.68 ล้านบาท และคนงานรวม 663 คน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 150.95 ล้านบาท และคนงานรวม 385 คน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนรวม 4,785 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 25 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 28 โรงงาน

 • patcharasu
 • /    Comment

Euratex เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปส่งออกสิ่งทอเทคนิค ปี 2016 ขยายตัว 2.4% หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมดของสหภาพยุโรปเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผู้นำเข้ารายใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกา โดยนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของการส่งออกสิ่งทอทางเทคนิคทั้งหมด

 • patcharasu
 • /    Comment

การพัฒนาและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งการทำลายธรรมชาติภายใต้คำว่าการพัฒนานั้นจะกลายเป็นผลเสียที่ตกทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยตอนนี้ชุมชนทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งทำให้วันนี้ความคิดในการพัฒนาหมายถึงว่า การไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับสภาพแวดล้อมหรือยับยั้งการผลิตในระยะยาว แม้ว่าผู้บริโภคจะมีความตระหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์และมีความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการเคมี

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

กับความสำเร็จบนธุรกิจออนไลน์ภายในหนึ่งปี

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

เส้นทางระหว่างกลิ่นอายของกีฬาและแฟชั่นยังคงคลุมเครือ เทคโนโลยีที่ทำให้สิ่งทอมีคุณสมบัติพิเศษจึงถูกนำมาใช้ในการตกแต่งผ้าเดนิม โดยได้รับการพัฒนาจากผู้นำด้านการผลิตสิ่งทออัจฉริยะ (smart textiles) Schoeller Technologies (Fiona Haren รายงาน)

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ทั้งอาดิดาสและไนกี้ได้พัฒนารองเท้าวิ่งที่ส่วนบนของรองเท้าทำจากผ้าถักที่ไร้รอยต่อ ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กรุงลอนดอน ปี คศ. 2012 และมีการขยายต่อเนื่องเพื่อผลิตรองเท้าฟุตบอลมาถึงปัจจุบัน และไม่น่าแปลกใจตั้งแต่ที่พวกเขาแข่งขันในทุกระดับ มีการริเริ่มการใช้เทคโนโลยีการถักแบบ 3Dสำหรับการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพเป็นครั้งแรก ในปีที่ผ่านมา

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วในปัจจุบันนี้ เป็นตัวเร่งให้สินค้าแฟชั่นใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นเพื่อเป็น Functional Fashion แต่ไม่ว่าจะพัฒนาไปไกลแค่ไหน ผู้บริโภคแฟชั่นยังไม่ต้องการดูเหมือนมนุษย์อวกาศ และยังคงต้องการสไตล์ที่อินเทรนด์และดูดีอยู่เสมอ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

Dyneema เส้นใย Polyethylene ชนิด Ultra High Molecular Weight ได้ถูกคิดค้นและเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1970 ซึ่งมากกว่า 40 ปีมาแล้ว การใช้เส้นใยชนิดนี้ก็ยังมีการขยายตัวมาตลอด นาย Gerard de Reurer ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Dyneema DSM

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันแสงแดดมากขึ้น เพราะนอกจากผิวหนังจะถูกทำลายแล้ว ยังมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดอีกด้วย การป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลตทำได้ 3 วิธี โดยการลดระยะเวลาที่สัมผัสแสง การใช้สารป้องกันแสงแดด และการเลือกใช้สิ่งทอที่มีสมบัติในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต

 • /    Comment

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คัด SME 4 ภูมิภาค ร่วมโครงการ "พี่จูงน้อง" พัฒนาธุรกิจ