• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจสินค้าแฟชั่น ร่วมชมผลงานจากนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ผ่านการอบรมจากกิจกรรม “แฟชั่น เน็กซ์ 2017” (Fashion Next 2017) หรือกิจกรรมพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

จังหวัดลำพูน ชวนเที่ยวงาน “สืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11” วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 จัดขึ้นที่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และ “งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15” วันที่ 7 - 11 เมษายน 2560 จัดขึ้นที่บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

“เพื่อต้องการให้คนในชุมชนมีทักษะในการสร้างรายได้ ทางชุมชนหมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง จังหวัดปทุมธานี จึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบ้านกลาง เป็นตัวประสานขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์และนักศึกษามาเป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้”

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

(Jeans thai costume) ครั้งแรกของประเทศไทย JEANS THAI COSTUME มาครองได้สำเร็จ ได้ผลงานชุดไทยประยุกต์ ทำมาจากผ้ายีนส์อย่างสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1589 สมัยนั้น มีการบันทึกเอาไว้ว่า มร.วิลเลียม ลี (William Lee) ได้สร้างเครื่อง Stocking frame หรือเครื่องทอผ้าอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกขึ้นสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเครื่องจักรดังกล่าวสามารถทำงานได้เร็วกว่าแรงงานคนประมาณ 10 เท่า

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

 การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเป็นแนวทางหนึ่งในการความมั่นคงด้านวัตถุดิบสิ่งทอของไทย

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

ตามปกติแล้วในช่วงเวลานี้ของแต่ละปีบริษัทเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเวียดนามร้อยละ 50-60 ของกิจการในเวียดนามจะถูกใช้แผนกำลังผลิตไปถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์  

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

เสื้อผ้าสตรีมุสลิม เป็นสินค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยให้เหมาะสมกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาผ้าไหมไทยเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

ในปัจจุบันความนิยมของการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับแฟชั่นได้รับความนิยมและเป็นที่จับตามองของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และมีโอกาสที่จะมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

ต่อเนื่องจากบทความเรื่องแนวโน้มผืนผ้ากับการออกแบบแฟชั่น 2014 /2015 ที่ได้กล่าวถึงการจัดงานแสดงสิ่งทอต่างๆภายใต้ “European Fabric Fairs”

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีงานแสดงสิ่งทออยู่หลายงานและงานแสดงลักษณะนี้ดูเหมือนจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยยะสำคัญอันเนื่องจากได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน นอกจากนี้แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนคือการเติบโตของจำนวนผู้ซื้อที่มีความนิยมผ้าจากประเทศทางฝั่งยุโรปมากกว่าประเทศในฝั่งเอเชีย ความต้องการผ้าผืนและสิ่งทอมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน