• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเรียนเชิญ บริษัท ผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย / ผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์เสื้อ

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

“The Silk Road” แรงบันดาลใจในการพัฒนาวัสดุใหม่สู่อุตสาหกรรม 4.0 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ Thailand Industrial Design Center (Thai – IDC) กล้วยน้ำไท พระราม 4

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมีนาคม 2560 มีมูลค่า 139.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 149.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.93 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

บริษัทสิงคโปร์เพิ่มความสนใจในการเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย ที่มีตลาดใหญ่ถึง 252.8 ล้านคน นับเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย (รองจากจีนและอินเดีย) และคิดเป็นร้อยละ 40.2 ของประชากรในอาเซียน 629.01 ล้านคน โดยมีบริษัทสำคัญ ๆ ที่เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย อาทิ Keyfields เป็นบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่ง Mr.Kenny Tan, Chief Executive กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมแผนการที่จะเข้าไปลงทุนในกรุงจาร์กาตาร์ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดยบริษัทฯ เห็นว่า อินโดนเซียนับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเต็มไปด้วยโอกาสเพื่อการลงทุนในสาขาต่าง ๆ อย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีหลาย ๆ บริษัทจากหลายประเทศที่มุ่งเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย แต่ด้วยตลาดขนาดใหญ่จึงสามารถรองรับนักลงทุนได้จำนวนมาก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

รวบรวม วิเคราะห์พร้อมคาดการณ์ผลกระทบที่อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ต่อการเปลี่ยนผู้นำของ สหรัฐอเมริกา และประเด็นการออกแบบซึ่งจะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.อุตตม สาวนายน) ในคอลัมน์ Trend

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทำให้การใช้เส้นใยในสายพานลำเลียงเป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัติ และสามารถพัฒนาเส้นใยชนิดใหม่ ๆ และออกแบบการถักทอ รวมทั้งเทคนิคการวางตัวของโครงสร้างเส้นใยในสายพาน เพื่อให้ได้เส้นใยที่มีสมบัติที่ดีขึ้นกว่าเดิม และได้สมบัติของสายพานตามที่ต้องการ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

เทคโนโลยีการพิมพ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีกรรมวิธีการพิมพ์ที่แตกต่างกัน หนึ่งในกรรมวิธีที่ได้รับความนิยมและกล่าวถึงมากที่สุดคือ การพิมพ์แบบสามมิติ (3D-Printing) ซึ่งเป็นการสร้างและขึ้นรูปชิ้นงานเสมือนจริง (Prototype) ก่อนนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จริง อย่างไรก็ตาม เครื่องพิมพ์แบบสามมิติไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะการพิมพ์แบบสามมิติได้รับการพัฒนามาแล้วกว่า 30 ปี แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดความนิยมในปัจจุบันคือ การพัฒนาการพิมพ์แบบสามมิติที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายมากขึ้น และมีการนำมาใช้ในการทำงานรูปแบบอื่นๆ มากขึ้น หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นจากการพิมพ์แบบสามมิติคือผลงานจาก SHIGO ซึ่งสร้างผลงานชิ้นนี้ด้วย 3D Printing Pen

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะประเภทสิ่งทอ โดยมีปริมาณถึง 70,000 ตันต่อปี ซึ่งแบ่งเป็นเสื้อผ้าและสิ่งทอที่เป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน นอกจากนี้จำนวนของขยะประเภทสิ่งทอ โดยเฉพาะในเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์นั้นสูงขึ้นถึงร้อยละ 14 ระหว่างปี ค.ศ. 2007 ถึง ค.ศ. 2012 (จาก 8.9 กิโลกรัม : ครัวเรือน : ปี เพิ่มเป็น 10.2 กิโลกรัม : ครัวเรือน : ปี) โดยส่วนใหญ่ขยะประเภทสิ่งทอเหล่านี้จะเป็นขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหรือการเสื่อมสภาพของสิ่งทอจากผู้บริโภค ดังนั้นประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม EU และต้องตัดสินใจถึงอนาคตของการเยียวยาปัญหาขยะประเภทสิ่งทอที่เพิ่มมากขึ้น

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ธีมในการจัดแบ่งเป็น 4 เรื่องหลักตามเทรนด์การออกแบบฤดูกาล Autumn/Winter2015/16

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

เทคโนโลยีผ้าผืนที่สามารถจัดการความชื้นในตัวเองเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในยุคนี้ ทั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้ค้า ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเย็บเสื้อสำเร็จรูปให้เพิ่มขึ้น

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ในบรรดาอุตสาหกรรมทอผ้าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เมื่อมีโอกาสก็ย่อมที่จะแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ผลิตผ้าที่ได้คุณภาพเพื่อป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศของตน อีกทั้งต้องผลิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นให้ควบคู่กันไปด้วย