• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

แม้ว่าแนวโน้มความต้องการของสินค้าสิ่งทอจะเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยังคงมีจำนวนน้อยมากในสหรัฐอเมริกา อย่างได้ก็ตามแนวโน้มความต้องการนี้จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้การผลิต สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างจาก 4 บริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ที่เป็นสินค้า Made in USA

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ปริมาณการทิ้งเสื้อผ้าที่ไม่ต้องการในประเทศเยอรมนี สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ตั้งแต่ช่วงกลาง ค.ศ. 1990 ซึ่งแต่ก่อนชาวเยอรมันส่วนใหญ่จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล โดยมีการตั้งตู้รับบริจาคเสื้อผ้าและรองเท้ามือสองในทุกเมืองของประเทศ อย่างไรก็ตาม การกำจัดเสื้อผ้าหรือของใช้แฟชั่นในประเทศเยอรมนีได้ เปลี่ยนไป ด้วยอิทธิพลการตลาด Fast Fashion ท าให้มีปริมาณการซื้อสินค้าแฟชั่นมากขึ้น โดยเฉลี่ยคนละ 60 ชิ้นต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าจากปี ค.ศ. 2002 อย่างไรก็ตาม พบว่าสินค้าร้อยละ 40 ไม่เคยถูกนำมาใช้หรือใช้ เพียงน้อยครั้ง จึงมีผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งนำสินค้าแฟชั่นมือสองของตนออกมาขายในสภาพที่ดีเยี่ยมหรือยังมีป้าย ราคาติดอยู่ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ตู้เสื้อผ้าสำหรับการซื้อสินค้าในอนาคต ส่วนทางด้านผู้ผลิตบางแบรนด์ในยุโรปได้ ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยการตั้งกล่องรับเสื้อผ้ามือสองของตนเองคืน เพื่อแลกกับส่วนลดในการซื้อ ครั้งต่อไป

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ทำงานน้อยลง เล่นเพิ่มขึ้น ใช้จ่ายมากขึ้น (Work less. Play more. Spend more.) นั่นไม่ใช่วิธีการที่จีนสามารถเอาชนะญี่ปุ่นและกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในช่วงเวลาที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพีง 1 ชั่วอายุคน เป็นเหมือน: การลับมีด ใช้ชั่วโมงทำงานยาว ค่าจ้างราคาถูก ประหยัด และลงทุนในทุกอย่าง

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สมาคมหนัง รองเท้า และกระเป๋าถือแห่งประเทศเวียดนาม (the Việt Nam Leather, Footwear and Handbag Association, Lefaso) กล่าวว่าอุตสาหกรรมหนัง รองเท้า และกระเป๋ถือาของเวียดนามจะยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - Diệp Thành Kiệt - รองประธาน Lefaso กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดผู้นำรองเท้าของเวียดนาม (Việt Nam Footwear Summit) ที่จัดขึ้น ณ เมืองโฮจิมินห์ซิตี้

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

จากที่กล่าวถึง Personal Protective Equipment หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในเรื่องของกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฉลากระบุวัสดุการผลิตรองเท้าของสหภาพยุโรป - PPE คือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้สามารถสวมหรือถือเพื่อป้องกันอันตรายในบ้าน ที่ทำงาน หรือในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการ สถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงานที่ร้ายแรงและเกิดขึ้นหลักๆ บ่งบอกถึงความสำคัญของการปกป้องและการป้องกันซึ่งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลดข้ามามีบทบาทสำคัญ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สหภาพยุโรปได้กำกับให้ประเทศในสหภาพยุโรปจัดกฎหมายเกี่ยวกับการติดฉลากของวัสดุในรองเท้าให้สอดคล้องตรงกัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและลดความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรม กฎหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนี้อาจมีผลต่อรองเท้า

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

TAKTAI นวัตกรรมสอดประสานภูมิปัญญา จากต้นไม้สู่ใยผ้าธรรมชาติ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

250 โรงงานการ์เมนต์ ระบุ ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศกระทบต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นเพียง 1-2% แต่ห่วงผลกระทบทางอ้อม ทั้งผ้าผืน ค่าขนส่ง ปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มภาระต้นทุน ระบุ เงินบาทแข็งเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 1

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

บาทเปิดตลาดเช้านี้แข็งค่า "31.25 บาทต่อดอลลาร์" ค่าเงินเอเชียมีโอกาสกลับมาแข็งค่าได้ แม้มีความเสี่ยงสงครามการค้าแต่ตลาดหุ้นและบอนด์เริ่มไม่กระทบกับข่าวเชิงลบ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ประธานาธิบดีทรัมป์ ลงนามเห็นชอบร่างกฎหมายต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เป็นการทั่วไป (GSP) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 และย้อนหลัง (Retroactive) ตั้งแต่วันที่โครงการฯ ปัจจุบันหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมเพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณาและเลื่อนระยะเวลาการระงับสิทธิฯ รายการสินค้าที่เข้าข่ายเกินเพดานการนำเข้าสหรัฐฯ (Competitive Need Limitations: CNL)

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาววนิดา เล่าสกุลชัย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เข้าติดตามเก็บข้อมูลแปลงขยายผลของปีงบประมาณ 2560

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจอร์จ ชาร์วาซไซด์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่อหารือแนวทางขยายการค้าลงทุนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน