• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

วงจรธุรกิจของฮาเวียร์คือ โรงงานแปรรูปวัสดุจากขยะ จะรับซื้อขยะในท้องทะเลจากชาวประมงในสเปน เพื่อเข้ากระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบ อาทิ เม็ดพลาสติก เส้นด้าย แล้วนำไปตัดเย็บเป็นสินค้าแฟชันในแบรนด์ ECOALF ของเขา โดยที่เราไม่มีทางดูออกด้วยตาว่า ต้นทางของมัน เคยเป็นขยะมาก่อน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 13 โรงงาน เงินลงทุนรวม 838.4 ล้านบาท และคนงานรวม 1,085 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 11 โรงงาน เงินลงทุน 813.1 ล้านบาท

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 32 โรงงาน เงินลงทุนรวม 1,034.8 ล้านบาท และคนงานรวม 1,728 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนรองเท้า จำนวน 13 โรงงาน เงินลงทุน 271.2 ล้านบาท

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 66 โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,053.6 ล้านบาท และคนงานรวม 4,065 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 27 โรงงาน รองลงมาคือ โรงงานผลิตเคหะสิ่งทอ จำนวน 11 โรงงาน และโรงงานทอผ้า จำนวน 9 โรงงาน

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมเสวนา “งามสมบรมราชินีนาถ” ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสที่มีการเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดราตรี 9 องค์ใหม่ ที่ออกแบบโดย นายปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาเป็นเวลากว่า 22 ปี โดยมี เมลิสา เลเวนตัน และ อลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ ร่วมบอกเล่าถึงนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” พร้อมนำชมนิทรรศการดังกล่าว ณ ห้องจัดแสดง 1-2 พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเทศอินเดีย ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ณ ประเทศอินเดีย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากประเทศไทย โดยความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมหม่อนไหม และสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ได้ยื่นคำขอไปยังประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถือเป็นอีกความพยายามที่กรมฯ ร่วมผลักดันให้เกิดความคุ้มครองสินค้าจีไอ ไทยในเวทีต่างประเทศ และเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของประเทศไทยที่สินค้า GI ไทยได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล

 • patcharasu
 • /    Comment

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความเป็นอยู่สร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งกระจายความเจริญอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยในปี 2558 ประเทศไทย ประกาศเปิดโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจรวม 10 จังหวัด โดยเฟสแรก 5 จังหวัดประกอบด้วย ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา และในเฟสที่สอง 5 จังหวัดคือ หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี รวมพื้นที่กว่า 6,200 ตร.กม.

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เจาะลึก 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกยุคปัจจุบันที่สามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาล และเป็นที่นิยมของกระแสโลก ได้แก่ ศิลปะและหัตถกรรม (Art & Craft) ความงามและแฟชั่น (Beauty & Fashion) สุขภาพและความเป็นอยู่ (Health & Wellbeing) การขนส่งและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่องอวกาศ (Transport & Space) อุตสาหกรรมค้าปลีก (Retail) ท่องเที่ยว (Travel) สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง (Architecture & Decoration) สื่อและความบันเทิง (Media & Entertainment) และอาหาร (Food) โดยผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมดังกล่าว ต่างต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามนวัตกรรม เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

คอลเลกชั่นนี้ Conscious-Led Activeware ระบุถึงความมุ่งมั่นต่อเนื่อง H&M เรื่องความยั่งยืน และเป็นเพียงหนึ่งในหลายขั้นตอน H&M กำลังดำเนินไปสู่เป้าหมายโดยรวมของการเป็นชุดกีฬาหมุนเวียน (Circular Sportswear) 100%

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

หลายปีที่ผ่านมาเมียนมากลายเป็นตลาดเปิดใหม่ที่หอมหวานสำหรับนักธุรกิจทั่วโลก ด้วยความที่เป็นประเทศเปิดใหม่ มีจำนวนประชากรจำนวนมาก และมีเงินลงทุนไหลเข้าทำให้เศรษฐกิจเมียนมาขยายตัวสูง

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เจาะลึก 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกยุคปัจจุบันที่สามารถสร้างมูลค่ามหาศาล และเป็นที่นิยมของกระแสโลก นายกิตติรัตน์ ปิติ พานิช รักษาการผู้อำนวยการ TCDC กล่าวว่า กระแสโลกที่เปลี่ยนผันทุกปีส่งผลกระทบโดยตรง ต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ในปี 2561 ศูนย์ได้รวบรวมเทรนด์ใหญ่ เจาะลึก 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของโลกยุคปัจจุบันที่สร้างมูลค่ามหาศาลและเป็นที่นิยมของกระแสโลก ดังนี้