• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

เริ่มแล้ว Co-Design พัฒนาแบรนด์สู่สากล

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment
 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

ศูนย์ภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ SMEs ไทย เข้าร่วมจัดแสดงและชมงาน Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 2018 ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงฮ่องกง โดยงานครั้งนี้ผู้ประกอบการให้ความสนใจยื่นใบสมัครเข้าร่วมชมงาน ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานจำนวน 25 กิจการ 25 ราย และมีผู้ประกอบการพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน ร่วมเดินทาง 25 กิจการ 25 ราย ทั้งนี้เพื่อร่วมศึกษาดูงานนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งทอแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดสากลได้ในอนาคต

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กสอ.ร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอ เชื่อมคลัสเตอร์สิ่งทอหนุนผู้ประกอบการลดต้นทุน ลดของเสีย สร้างนวัตกรรม เพิ่มยอดขาย

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

21 ธ.ค.60 กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้านโยบายการปฏิรูปนวัตกรรมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Industry Transformation) หนุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ยกระดับผู้ประกอบการไทย ดัน 3 ดาวเด่น สร้างโอกาสเติบโตทางการตลาด

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมกิจกรรม FASHION MARKET PLACE ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมพ่อค้าผ้าไทย ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กรุงเทพฯ 14 ก.ค. 60 - ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Industry Expo 2017" โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Design Forum

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ TIDC ภายใต้โครงการจัดตั้ง Thailand Industrial Design Center

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย Smart Fabric จำนวน 2 ราย ในงานสัมมนา KES ไขกุญแจสู่นวัตกรรมผืนผ้าด้วยสัมผัสแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ ถ.พระราม4

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric ให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ภายในงาน THTI Textile & Fashion Symposium 2014 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabric วันที่ 21 ตุลาคม 2556