• patcharasu
 • /    Comment

บริษัท Jeanologia ของประเทศสเปนซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบยั่งยืน ที่ช่วยลดการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานในการผลิตนั้น ขณะนี้ Jeanologia กำลังแนะนำและกระตุ้นให้แบรนด์และผู้ผลิตช่วยให้อุตสาหกรรมยีนส์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ปราศจากการใช้น้ำ 100% ในปี 2025

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนการแปรรูปฝ้ายเป็นผ้าผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้้อผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วในปัจจุบันนี้ เป็นตัวเร่งให้สินค้าแฟชั่นใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นเพื่อเป็น Functional Fashion แต่ไม่ว่าจะพัฒนาไปไกลแค่ไหน ผู้บริโภคแฟชั่นยังไม่ต้องการดูเหมือนมนุษย์อวกาศ และยังคงต้องการสไตล์ที่อินเทรนด์และดูดีอยู่เสมอ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

Dyneema เส้นใย Polyethylene ชนิด Ultra High Molecular Weight ได้ถูกคิดค้นและเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1970 ซึ่งมากกว่า 40 ปีมาแล้ว การใช้เส้นใยชนิดนี้ก็ยังมีการขยายตัวมาตลอด นาย Gerard de Reurer ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Dyneema DSM

 • /    Comment

การพิมพ์ผ้าเป็นหนึ่งในกระบวนการการผลิตสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มที่มีกรรมวิธีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์โดยตรง (Direct Printing) การพิมพ์ทับ (Over Printing) การพิมพ์แบบรูปลอก (Transfer Printing) การพิมพ์แบบฉีดพ่นสี (Jet Printing) เป็นต้น

 • /    Comment

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ จึงเกิดความตื่นตัวในกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 • /    Comment

  “ ต้นทุนต่ำ กำไรสูง คุณภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ ประโยคขั้นต้นนี้ เมื่อนำไปปฏิบัติในระบบการบริหารจัดการจริงคงเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง

 • /    Comment

สีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอกำลังเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงกันในปัจจุบัน เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังผลักดันร่างควบคุมมาตรฐานค่าสีจริงในน้ำทิ้งให้จำกัดอยู่ที่ 300 ADMI เพื่อช่วยลดปริมาณสีในน้ำเสียที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าสีและกลิ่นต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ