• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ภายหลังการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสมบัติทางกายภาพของเส้นใยพืช โดยเฉพาะทำให้ชั้นแมทริกซ์ของวัสดุลิกโนเซลลูโลสถูกทำลาย เซลลูโลสหรือกลุ่มเส้นใยที่มัดรวมกันอยู่เป็นก้อนถูกสลายลงจนกลายเป็นเส้นใยละเอียดหรือเส้นใยเดี่ยว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

“ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวอ่อน” เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะพร้าวอ่อนส่งออก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

จุดตัดระหว่างประดิษฐกรรมทางการแพทย์และวัฒนธรรมพื้นเมือง กุมารแพทย์โรคหัวใจ ฟรานซ์ ฟรูเดนธาล รักษาโรคผนังกั้นหัวใจรั่วให้กับเด็ก ๆ ทั่วโลก โดยใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากการทอโดยใช้กี่ตามแบบฉบับวัฒนธรรมโบลิเวีย เขาบอกว่า "โจทย์ที่ยากที่สุดในยุคของเราสามารถถูกแก้ได้ด้วยเทคนิคเรียบง่าย หากเราสามารถที่จะคิดฝัน"

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ป่านศรนารายณ์ (sisal) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในตระกูลอะกาเวซีอี (Agaveceae) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Agave sisalana Perr เป็นพืชพื้นเมืองของคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโก

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

Dyneema เส้นใย Polyethylene ชนิด Ultra High Molecular Weight ได้ถูกคิดค้นและเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1970 ซึ่งมากกว่า 40 ปีมาแล้ว การใช้เส้นใยชนิดนี้ก็ยังมีการขยายตัวมาตลอด นาย Gerard de Reurer ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Dyneema DSM

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

การพิมพ์ผ้าเป็นหนึ่งในกระบวนการการผลิตสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มที่มีกรรมวิธีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์โดยตรง (Direct Printing) การพิมพ์ทับ (Over Printing) การพิมพ์แบบรูปลอก (Transfer Printing) การพิมพ์แบบฉีดพ่นสี (Jet Printing) เป็นต้น

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ จึงเกิดความตื่นตัวในกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

  “ ต้นทุนต่ำ กำไรสูง คุณภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ ประโยคขั้นต้นนี้ เมื่อนำไปปฏิบัติในระบบการบริหารจัดการจริงคงเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

สีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอกำลังเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงกันในปัจจุบัน เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังผลักดันร่างควบคุมมาตรฐานค่าสีจริงในน้ำทิ้งให้จำกัดอยู่ที่ 300 ADMI เพื่อช่วยลดปริมาณสีในน้ำเสียที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าสีและกลิ่นต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

 การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเป็นแนวทางหนึ่งในการความมั่นคงด้านวัตถุดิบสิ่งทอของไทย