• patcharasu
 • /    Comment

บริษัท Jeanologia ของประเทศสเปนซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบยั่งยืน ที่ช่วยลดการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานในการผลิตนั้น ขณะนี้ Jeanologia กำลังแนะนำและกระตุ้นให้แบรนด์และผู้ผลิตช่วยให้อุตสาหกรรมยีนส์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ปราศจากการใช้น้ำ 100% ในปี 2025

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนการแปรรูปฝ้ายเป็นผ้าผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้้อผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนการทางเชิงกลเคมี (chemical-mechanical refining) เป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชด้วยวิธีทางเชิงกลร่วมกับทางเคมี

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ทิศทางการพัฒนาสิ่งทอปี 2016 มุ่งเน้นการใช้เส้นใยธรรมชาติและผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในอนาคต ที่มีการสร้างจุดแข็งของสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น โดยมุ่งเน้นสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เก้าอี้จากเส้นใยมะพร้าว “Layered Chair” ซึ่งผลิตจากเส้นใยมะพร้าวผสมยางธรรมชาติ ออกแบบโดย Jorrit Taekema นักออกแบบชาวดัตซ์

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่ไม่เพียงพอและราคาที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์หันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดน้ำหนักของรถยนต์ลงเพื่อการประหยัดพลังงาน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

บริษัท Enkev ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้พัฒนาวัสดุจากใยธรรมชาติหลายชนิดผสมกับน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้งานในหลากหลายรูปแบบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เส้นใยกัญชงถูกนำมาพัฒนาเป็นวัสดุปลูกพืชในโรงเรือนภายใต้การพัฒนาของ HempFlax