• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ภายหลังการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสมบัติทางกายภาพของเส้นใยพืช โดยเฉพาะทำให้ชั้นแมทริกซ์ของวัสดุลิกโนเซลลูโลสถูกทำลาย เซลลูโลสหรือกลุ่มเส้นใยที่มัดรวมกันอยู่เป็นก้อนถูกสลายลงจนกลายเป็นเส้นใยละเอียดหรือเส้นใยเดี่ยว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

“ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวอ่อน” เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะพร้าวอ่อนส่งออก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

จุดตัดระหว่างประดิษฐกรรมทางการแพทย์และวัฒนธรรมพื้นเมือง กุมารแพทย์โรคหัวใจ ฟรานซ์ ฟรูเดนธาล รักษาโรคผนังกั้นหัวใจรั่วให้กับเด็ก ๆ ทั่วโลก โดยใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากการทอโดยใช้กี่ตามแบบฉบับวัฒนธรรมโบลิเวีย เขาบอกว่า "โจทย์ที่ยากที่สุดในยุคของเราสามารถถูกแก้ได้ด้วยเทคนิคเรียบง่าย หากเราสามารถที่จะคิดฝัน"

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ป่านศรนารายณ์ (sisal) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในตระกูลอะกาเวซีอี (Agaveceae) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Agave sisalana Perr เป็นพืชพื้นเมืองของคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโก

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ทิศทางการพัฒนาสิ่งทอปี 2016 มุ่งเน้นการใช้เส้นใยธรรมชาติและผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในอนาคต ที่มีการสร้างจุดแข็งของสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น โดยมุ่งเน้นสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เก้าอี้จากเส้นใยมะพร้าว “Layered Chair” ซึ่งผลิตจากเส้นใยมะพร้าวผสมยางธรรมชาติ ออกแบบโดย Jorrit Taekema นักออกแบบชาวดัตซ์

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่ไม่เพียงพอและราคาที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์หันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดน้ำหนักของรถยนต์ลงเพื่อการประหยัดพลังงาน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

บริษัท Enkev ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้พัฒนาวัสดุจากใยธรรมชาติหลายชนิดผสมกับน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้งานในหลากหลายรูปแบบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เส้นใยกัญชงถูกนำมาพัฒนาเป็นวัสดุปลูกพืชในโรงเรือนภายใต้การพัฒนาของ HempFlax

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

โดยทั่วไปทะลายปาล์มเป็นวัสดุที่มีเส้นใยปริมาณมาก เส้นใยมีความยาว 10-20 เซนติเมตร