• patcharasu
 • /    Comment

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

 • patcharasu
 • /    Comment

บริษัท Jeanologia ของประเทศสเปนซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบยั่งยืน ที่ช่วยลดการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานในการผลิตนั้น ขณะนี้ Jeanologia กำลังแนะนำและกระตุ้นให้แบรนด์และผู้ผลิตช่วยให้อุตสาหกรรมยีนส์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ปราศจากการใช้น้ำ 100% ในปี 2025

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนการแปรรูปฝ้ายเป็นผ้าผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้้อผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าทริคอตลวดลาย เป็นโครงสร้างผ้าถักที่มีการใช้ชุดเส้นด้าย 3-4 ชุดมากกว่าโครงสร้างผ้าทริคตมาตรฐานทั่วไป

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าชาร์กสกินผลิตจากการใช้เส้นด้าย 2 ชุด และการร้อยเส้นด้ายเป็นแบบเต็มจำนวน โครงสร้างของเส้นด้ายชุดหน้ามีช่วงต่อห่วงยาว 1 ช่องเข็มและเส้นด้ายชุดหลังมีช่วงต่อห่วงยาว 3 หรือ 4 ช่องเข็มในทิศทางตรงกันข้าม ผ้าซาตินผลิตจากการใช้เส้นด้าย 2 ชุด และการร้อยเส้นด้ายแบบเต็มจำนวน โดยให้เส้นด้ายชุดหน้ามีช่วงต่อห่วงยาว 3 หรือ 4 ช่องเข็มและเส้นด้ายชุดหลังมีช่วงต่อห่วงยาว 1 ช่องเข็มในทิศทางตรงกันข้าม ผ้าลูปเรสด์ผลิตจากการใช้เส้นด้าย 2 ชุด และการร้อยเส้นด้ายเป็นแบบเต็มจำนวน โดยให้เส้นด้ายชุดหน้ามีช่วงต่อห่วงยาว 4 ช่องเข็มและเส้นด้ายชุดหลังมีช่วงต่อห่วงยาว 1 ช่องเข็ม

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้ารีเวิสล็อคนิตผลิตจากการใช้เส้นด้าย 2 ชุด การร้อยเส้นด้ายเป็นแบบเต็มจำนวน แต่ใช้โครงสร้างกลับกับผ้าล็อคนิต ทำให้ช่วงต่อของห่วงเส้นด้ายชุดหน้าสั้นกว่าช่วงต่อห่วงเส้นด้ายชุดหลัง ผ้าควีนส์คอร์ดผลิตจากการใช้เส้นด้าย 2 ชุด และการร้อยด้ายเป็นแบบเต็มจำนวน โครงสร้างของเส้นด้ายชุดหลังมีช่วงต่อห่วงยาว 3 เข็ม เป็นแบบห่วงปิด และเส้นด้ายชุดหน้าเป็นแบบห่วงเปิด มีช่วงต่อห่วงสั้น และเป็นเส้นตรงในแนวดิ่ง

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

โครงสร้างผ้าถักจากเครื่องถักผ้าทริคอตส่วนมากเป็นผ้าเนื้อละเอียด บาง และมีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับผลิตเป็นชุดนอน ชุดชั้นใน เสื้อผ้าชุด และกระโปรง โครงสร้างผ้าที่ทริคอตที่ดีและเหมาะสมควรถักจากเส้นด้ายตั้งแต่ 2 ชุด ขึ้นไป ลักษณะและคุณสมบัติของผ้าจะหนา และมั่นคงแข็งแรง มีความยืดหยุ่นดี ทนยับดี และทนต่อแรงฉีกขาดสูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ได้แก่การนำไปใช้เป็นเครื่องแต่งตัว เคหะสิ่งทอ และใช้ในงานอุตสาหกรรม

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าถักแจ็คการ์ด คือ ผ้าถักที่มีการออกแบบลวดลาย โดยการใช้เทคนิคการเลือกให้เข็มถักผ้าถักห่วงนิต ห่วงทัค และห่วงข้ามและ/หรือการใช้สีของเส้นด้ายตั้งแต่ 2 สีขึ้นไปในการทำให้เกิดลวดลายในผ้าถัก ในการผลิตผ้าถักแจ็คการ์ดจำเป็นต้องใช้เครื่องถักผ้าที่ออกแบบให้มีอุปกรณ์ซึ่งมีทั้งแบบกลไกธรรมดา และอิเล็คโทรนิคส์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเลือกเข็มถักผ้าตามลวดลายโครงสร้าง โดยใช้โครงสร้างผ้าถักพื้นฐานของผ้าถักซิงเกิลนิตเป็นหลัก เรียกว่า “ผ้าถักเจอร์ซี่แจ็คการ์ด” หรือ “ผ้าถักซิงเกิลนิตแจ็คการ์”

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าเพิร์ลถักจากเครื่องถักผ้าระบบเพิร์ลนิต หรือเครื่องถักผ้าที่ใช้เข็มแล๊ช 2 หัว มีทั้งเครื่องถักผ้าวงกลม และเครื่องถักผ้าแท่นเข็มตรง นิยมใช้ในการผลิตเสื้อถักสำเร็จรูป ถ้าเป็นเครื่องถักผ้าวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กใช้สำหรับการผลิตถุงเท้า