• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้ารีเวิสล็อคนิตผลิตจากการใช้เส้นด้าย 2 ชุด การร้อยเส้นด้ายเป็นแบบเต็มจำนวน แต่ใช้โครงสร้างกลับกับผ้าล็อคนิต ทำให้ช่วงต่อของห่วงเส้นด้ายชุดหน้าสั้นกว่าช่วงต่อห่วงเส้นด้ายชุดหลัง ผ้าควีนส์คอร์ดผลิตจากการใช้เส้นด้าย 2 ชุด และการร้อยด้ายเป็นแบบเต็มจำนวน โครงสร้างของเส้นด้ายชุดหลังมีช่วงต่อห่วงยาว 3 เข็ม เป็นแบบห่วงปิด และเส้นด้ายชุดหน้าเป็นแบบห่วงเปิด มีช่วงต่อห่วงสั้น และเป็นเส้นตรงในแนวดิ่ง

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

โครงสร้างผ้าถักจากเครื่องถักผ้าทริคอตส่วนมากเป็นผ้าเนื้อละเอียด บาง และมีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับผลิตเป็นชุดนอน ชุดชั้นใน เสื้อผ้าชุด และกระโปรง โครงสร้างผ้าที่ทริคอตที่ดีและเหมาะสมควรถักจากเส้นด้ายตั้งแต่ 2 ชุด ขึ้นไป ลักษณะและคุณสมบัติของผ้าจะหนา และมั่นคงแข็งแรง มีความยืดหยุ่นดี ทนยับดี และทนต่อแรงฉีกขาดสูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ได้แก่การนำไปใช้เป็นเครื่องแต่งตัว เคหะสิ่งทอ และใช้ในงานอุตสาหกรรม

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าถักแจ็คการ์ด คือ ผ้าถักที่มีการออกแบบลวดลาย โดยการใช้เทคนิคการเลือกให้เข็มถักผ้าถักห่วงนิต ห่วงทัค และห่วงข้ามและ/หรือการใช้สีของเส้นด้ายตั้งแต่ 2 สีขึ้นไปในการทำให้เกิดลวดลายในผ้าถัก ในการผลิตผ้าถักแจ็คการ์ดจำเป็นต้องใช้เครื่องถักผ้าที่ออกแบบให้มีอุปกรณ์ซึ่งมีทั้งแบบกลไกธรรมดา และอิเล็คโทรนิคส์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเลือกเข็มถักผ้าตามลวดลายโครงสร้าง โดยใช้โครงสร้างผ้าถักพื้นฐานของผ้าถักซิงเกิลนิตเป็นหลัก เรียกว่า “ผ้าถักเจอร์ซี่แจ็คการ์ด” หรือ “ผ้าถักซิงเกิลนิตแจ็คการ์”

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าเพิร์ลถักจากเครื่องถักผ้าระบบเพิร์ลนิต หรือเครื่องถักผ้าที่ใช้เข็มแล๊ช 2 หัว มีทั้งเครื่องถักผ้าวงกลม และเครื่องถักผ้าแท่นเข็มตรง นิยมใช้ในการผลิตเสื้อถักสำเร็จรูป ถ้าเป็นเครื่องถักผ้าวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กใช้สำหรับการผลิตถุงเท้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าอินเตอร์ล็อค โดยนำโครงสร้างผ้าริบมาถักประสานกัน ต้องเป็นเครื่องถักผ้าวงกลมที่มีเข็มถักผ้าด้านละ 2 ชุด มีการจัดเรียงเข็มแบบร่องเข็มตรงกัน ผ้าเอทล็อค โดยการนำโครงสร้างผ้า 2 X 2 ริบมาถักประสานกัน ผ้าปอนเต้ ดี โรมาโดยการให้ถักเฉพาะเข็มล่างในแถวที่ 3 และถักเฉพาะเข็มบนในแถวที่ 4 ผ้าซิงเกิลพีเก โดยการให้ถักห่วงทัคเฉพาะที่เข็มบนในทุกแถวที่ 3

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าสวิสดับเบิลพีเก โดยการนำห่วงข้ามมาถักร่วมที่เข็มบน ทุกแถวที่ 1 และ 3 และสลับเข็มกัน และถักเฉพาะเข็มบนแบบเว้นเข็มทุกแถวที่ 2 และ 4 ในเข็มบนของแถวที่ 1และ 3 ที่ถักห่วงนิต ผ้าฟรานซ์ดับเบิลพีเก โดยการนำห่วงข้ามมาถักร่วมที่เข็มบน ทุกแถวที่ 1 และ 3 และสลับเข็มกัน และถักเฉพาะเข็มบนแบบเว้นเข็มทุกแถวที่ 2 และ 4 ในเข็มบนของแถวที่ 1 และ 3 ที่ว่าง