• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ภายหลังการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสมบัติทางกายภาพของเส้นใยพืช โดยเฉพาะทำให้ชั้นแมทริกซ์ของวัสดุลิกโนเซลลูโลสถูกทำลาย เซลลูโลสหรือกลุ่มเส้นใยที่มัดรวมกันอยู่เป็นก้อนถูกสลายลงจนกลายเป็นเส้นใยละเอียดหรือเส้นใยเดี่ยว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

“ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวอ่อน” เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะพร้าวอ่อนส่งออก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

จุดตัดระหว่างประดิษฐกรรมทางการแพทย์และวัฒนธรรมพื้นเมือง กุมารแพทย์โรคหัวใจ ฟรานซ์ ฟรูเดนธาล รักษาโรคผนังกั้นหัวใจรั่วให้กับเด็ก ๆ ทั่วโลก โดยใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากการทอโดยใช้กี่ตามแบบฉบับวัฒนธรรมโบลิเวีย เขาบอกว่า "โจทย์ที่ยากที่สุดในยุคของเราสามารถถูกแก้ได้ด้วยเทคนิคเรียบง่าย หากเราสามารถที่จะคิดฝัน"

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ป่านศรนารายณ์ (sisal) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในตระกูลอะกาเวซีอี (Agaveceae) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Agave sisalana Perr เป็นพืชพื้นเมืองของคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโก

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้ามัสลิน (Muslin) เป็นผ้าฝ้ายทอลายขัดกลุ่มใหญ่ หลายคุณภาพและขนาดน้ำหนักต่าง ๆ ตั้งแต่บางเบาจนถึงหนักมากระดับผ้าปูที่นอน ผลิตจากเส้นด้ายสาง (carded yarns) มีการตกแต่งสำเร็จหลายรูปแบบนำไปใช้ได้หลากหลาย

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

ยางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งในรถยนต์ที่ช่วยทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกถึงปลอดภัยในขณะที่รถยนต์กำลังทำงาน เนื้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของยางรถยนต์ ส่วนประกอบของยางรถยนต์ ตลอดจนเส้นใยที่ใช้ในการผลิตเป็นวัสดุเสริมแรงในยางรถยนต์ หรือที่เรียกว่า Tyre Cord ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าในยางรถยนต์นั้นจะมีวัสดุสิ่งทอเป็นองค์ประกอบประมาณ 5 % และเส้นใยที่นิยมนำมาใช้ในยางรถยนต์คือเส้นใย วิสคอสเรยอน ไนลอน และพอลิเอสเทอร์ เป็นหลัก โดยเส้นใยเหล่านี้จะมีความคงทนต่อการใช้งานดี และเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในยางรถยนต์

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าราเชลลวดลายเป็นโครงสร้างผ้าที่มีการออกแบบลวดลายให้สามารถมีการป้อนเส้นด้ายมากกว่าผ้าราเชลมาตรฐานทั่วไป

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

โครงสร้างผ้าราเชล มีการออกแบบให้ถักได้ทั้งห่วงปิดและห่วงเปิด ส่วนมากใช้ในการผลิตผ้าตาข่าย ผ้าลูกไม้ ผ้าพาวเวอร์เน็ต และผ้าถักชนิดสอดใส่เส้นด้าย ลักษณะโครงสร้างผ้าราเชลผลิตได้หลายแบบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าทริคอตลวดลาย เป็นโครงสร้างผ้าถักที่มีการใช้ชุดเส้นด้าย 3-4 ชุดมากกว่าโครงสร้างผ้าทริคตมาตรฐานทั่วไป

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าชาร์กสกินผลิตจากการใช้เส้นด้าย 2 ชุด และการร้อยเส้นด้ายเป็นแบบเต็มจำนวน โครงสร้างของเส้นด้ายชุดหน้ามีช่วงต่อห่วงยาว 1 ช่องเข็มและเส้นด้ายชุดหลังมีช่วงต่อห่วงยาว 3 หรือ 4 ช่องเข็มในทิศทางตรงกันข้าม ผ้าซาตินผลิตจากการใช้เส้นด้าย 2 ชุด และการร้อยเส้นด้ายแบบเต็มจำนวน โดยให้เส้นด้ายชุดหน้ามีช่วงต่อห่วงยาว 3 หรือ 4 ช่องเข็มและเส้นด้ายชุดหลังมีช่วงต่อห่วงยาว 1 ช่องเข็มในทิศทางตรงกันข้าม ผ้าลูปเรสด์ผลิตจากการใช้เส้นด้าย 2 ชุด และการร้อยเส้นด้ายเป็นแบบเต็มจำนวน โดยให้เส้นด้ายชุดหน้ามีช่วงต่อห่วงยาว 4 ช่องเข็มและเส้นด้ายชุดหลังมีช่วงต่อห่วงยาว 1 ช่องเข็ม