• patcharasu
 • /    Comment

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

 • patcharasu
 • /    Comment

บริษัท Jeanologia ของประเทศสเปนซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบยั่งยืน ที่ช่วยลดการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานในการผลิตนั้น ขณะนี้ Jeanologia กำลังแนะนำและกระตุ้นให้แบรนด์และผู้ผลิตช่วยให้อุตสาหกรรมยีนส์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ปราศจากการใช้น้ำ 100% ในปี 2025

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนการแปรรูปฝ้ายเป็นผ้าผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้้อผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าเพอร์เคลเป็นผ้าทอลายขัดเนื้อดี ขนาดน้ำหนักปานกลาง (medium weight) เนื้อแน่นเป็นเงาแต่ไม่แวววาว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าลายสาน (basket weave fabric) เป็นผ้าฝ้าย 100% ฝ้ายผสม หรือเส้นด้ายใยประดิษฐ์ ดัดแปลงมาจากผ้าทอลายขัดพื้นฐาน (plain weave) การทอมีแบบต่างๆ มีทั้งกลุ่มเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งเท่ากันและไม่ท่ากัน แต่โดยปกติจะทอแบบ 2 x 2 basket plain weave คือใช้กลุ่มด้ายยืนและด้ายพุ่งกลุ่มละ 2 เส้น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้ามัสลิน (Muslin) เป็นผ้าฝ้ายทอลายขัดกลุ่มใหญ่ หลายคุณภาพและขนาดน้ำหนักต่าง ๆ ตั้งแต่บางเบาจนถึงหนักมากระดับผ้าปูที่นอน ผลิตจากเส้นด้ายสาง (carded yarns) มีการตกแต่งสำเร็จหลายรูปแบบนำไปใช้ได้หลากหลาย

 • /    Comment

ยางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งในรถยนต์ที่ช่วยทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกถึงปลอดภัยในขณะที่รถยนต์กำลังทำงาน เนื้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของยางรถยนต์ ส่วนประกอบของยางรถยนต์ ตลอดจนเส้นใยที่ใช้ในการผลิตเป็นวัสดุเสริมแรงในยางรถยนต์ หรือที่เรียกว่า Tyre Cord ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าในยางรถยนต์นั้นจะมีวัสดุสิ่งทอเป็นองค์ประกอบประมาณ 5 % และเส้นใยที่นิยมนำมาใช้ในยางรถยนต์คือเส้นใย วิสคอสเรยอน ไนลอน และพอลิเอสเทอร์ เป็นหลัก โดยเส้นใยเหล่านี้จะมีความคงทนต่อการใช้งานดี และเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในยางรถยนต์

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าราเชลลวดลายเป็นโครงสร้างผ้าที่มีการออกแบบลวดลายให้สามารถมีการป้อนเส้นด้ายมากกว่าผ้าราเชลมาตรฐานทั่วไป

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

โครงสร้างผ้าราเชล มีการออกแบบให้ถักได้ทั้งห่วงปิดและห่วงเปิด ส่วนมากใช้ในการผลิตผ้าตาข่าย ผ้าลูกไม้ ผ้าพาวเวอร์เน็ต และผ้าถักชนิดสอดใส่เส้นด้าย ลักษณะโครงสร้างผ้าราเชลผลิตได้หลายแบบ