• patcharasu
 • /    Comment

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

 • patcharasu
 • /    Comment

บริษัท Jeanologia ของประเทศสเปนซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบยั่งยืน ที่ช่วยลดการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานในการผลิตนั้น ขณะนี้ Jeanologia กำลังแนะนำและกระตุ้นให้แบรนด์และผู้ผลิตช่วยให้อุตสาหกรรมยีนส์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ปราศจากการใช้น้ำ 100% ในปี 2025

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนการแปรรูปฝ้ายเป็นผ้าผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้้อผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ใช้เส้นด้ายยืนย้อมสี ส่วนเส้นด้ายพุ่งใช้ด้ายดิบ (unbleached filling) หรือเส้นด้ายสีขาว ใช้เส้นด้ายชนิดสางหรือหวี (carded or combed yarn) เส้นด้ายริมผ้าใช้สีขาว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าทอชนิดนี้มีการจัดลวดลายเป็นลายทาง (stripes) สลับกันระหว่างเส้นด้ายส่วนที่เป็นพื้นเรียบและเส้นด้ายส่วนที่ต้องการให้เกิดรอยย่น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เป็นผ้าลายขัดเนื้อแน่น แข็งแรง โดยปกติจะทอด้วยเส้นด้ายฝ้าย ปัจจุบันทอด้วยเส้นด้ายใยสังเคราะห์เป็นส่วนมาก

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าบอรดคล็อธเป็นผ้าทอลายขัด เดิมใช้เส้นด้ายหลายชนิด เช่น ฝ้าย (cotton) ไหม (silk) หรือเรยอน (rayon) แต่ปัจจุบันนิยมใช้เส้นด้ายฝ้ายมากที่สุด มีทั้งใช้เส้นด้ายหวีชนิดควบ (combed ply yarns) และเส้นด้ายหวีเดี่ยว (combed single yarn) หรือใช้เส้นด้ายสาง (carded yarn)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าป็อปปลิ้น เป็นผ้าทอแบบลายขัด เนื้อแน่น นุ่ม และมีความคงทน ขนาดน้ำหนักปานกลาง

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าเพอร์เคลเป็นผ้าทอลายขัดเนื้อดี ขนาดน้ำหนักปานกลาง (medium weight) เนื้อแน่นเป็นเงาแต่ไม่แวววาว