• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าทอชนิดนี้มีการจัดลวดลายเป็นลายทาง (stripes) สลับกันระหว่างเส้นด้ายส่วนที่เป็นพื้นเรียบและเส้นด้ายส่วนที่ต้องการให้เกิดรอยย่น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เป็นผ้าลายขัดเนื้อแน่น แข็งแรง โดยปกติจะทอด้วยเส้นด้ายฝ้าย ปัจจุบันทอด้วยเส้นด้ายใยสังเคราะห์เป็นส่วนมาก

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าบอรดคล็อธเป็นผ้าทอลายขัด เดิมใช้เส้นด้ายหลายชนิด เช่น ฝ้าย (cotton) ไหม (silk) หรือเรยอน (rayon) แต่ปัจจุบันนิยมใช้เส้นด้ายฝ้ายมากที่สุด มีทั้งใช้เส้นด้ายหวีชนิดควบ (combed ply yarns) และเส้นด้ายหวีเดี่ยว (combed single yarn) หรือใช้เส้นด้ายสาง (carded yarn)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าป็อปปลิ้น เป็นผ้าทอแบบลายขัด เนื้อแน่น นุ่ม และมีความคงทน ขนาดน้ำหนักปานกลาง

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าเพอร์เคลเป็นผ้าทอลายขัดเนื้อดี ขนาดน้ำหนักปานกลาง (medium weight) เนื้อแน่นเป็นเงาแต่ไม่แวววาว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าลายสาน (basket weave fabric) เป็นผ้าฝ้าย 100% ฝ้ายผสม หรือเส้นด้ายใยประดิษฐ์ ดัดแปลงมาจากผ้าทอลายขัดพื้นฐาน (plain weave) การทอมีแบบต่างๆ มีทั้งกลุ่มเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งเท่ากันและไม่ท่ากัน แต่โดยปกติจะทอแบบ 2 x 2 basket plain weave คือใช้กลุ่มด้ายยืนและด้ายพุ่งกลุ่มละ 2 เส้น