• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ภายหลังการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสมบัติทางกายภาพของเส้นใยพืช โดยเฉพาะทำให้ชั้นแมทริกซ์ของวัสดุลิกโนเซลลูโลสถูกทำลาย เซลลูโลสหรือกลุ่มเส้นใยที่มัดรวมกันอยู่เป็นก้อนถูกสลายลงจนกลายเป็นเส้นใยละเอียดหรือเส้นใยเดี่ยว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

“ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวอ่อน” เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะพร้าวอ่อนส่งออก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

จุดตัดระหว่างประดิษฐกรรมทางการแพทย์และวัฒนธรรมพื้นเมือง กุมารแพทย์โรคหัวใจ ฟรานซ์ ฟรูเดนธาล รักษาโรคผนังกั้นหัวใจรั่วให้กับเด็ก ๆ ทั่วโลก โดยใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากการทอโดยใช้กี่ตามแบบฉบับวัฒนธรรมโบลิเวีย เขาบอกว่า "โจทย์ที่ยากที่สุดในยุคของเราสามารถถูกแก้ได้ด้วยเทคนิคเรียบง่าย หากเราสามารถที่จะคิดฝัน"

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ป่านศรนารายณ์ (sisal) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในตระกูลอะกาเวซีอี (Agaveceae) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Agave sisalana Perr เป็นพืชพื้นเมืองของคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโก

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าทอชนิดนี้มีการจัดลวดลายเป็นลายทาง (stripes) สลับกันระหว่างเส้นด้ายส่วนที่เป็นพื้นเรียบและเส้นด้ายส่วนที่ต้องการให้เกิดรอยย่น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เป็นผ้าลายขัดเนื้อแน่น แข็งแรง โดยปกติจะทอด้วยเส้นด้ายฝ้าย ปัจจุบันทอด้วยเส้นด้ายใยสังเคราะห์เป็นส่วนมาก

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าบอรดคล็อธเป็นผ้าทอลายขัด เดิมใช้เส้นด้ายหลายชนิด เช่น ฝ้าย (cotton) ไหม (silk) หรือเรยอน (rayon) แต่ปัจจุบันนิยมใช้เส้นด้ายฝ้ายมากที่สุด มีทั้งใช้เส้นด้ายหวีชนิดควบ (combed ply yarns) และเส้นด้ายหวีเดี่ยว (combed single yarn) หรือใช้เส้นด้ายสาง (carded yarn)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าป็อปปลิ้น เป็นผ้าทอแบบลายขัด เนื้อแน่น นุ่ม และมีความคงทน ขนาดน้ำหนักปานกลาง

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าเพอร์เคลเป็นผ้าทอลายขัดเนื้อดี ขนาดน้ำหนักปานกลาง (medium weight) เนื้อแน่นเป็นเงาแต่ไม่แวววาว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าลายสาน (basket weave fabric) เป็นผ้าฝ้าย 100% ฝ้ายผสม หรือเส้นด้ายใยประดิษฐ์ ดัดแปลงมาจากผ้าทอลายขัดพื้นฐาน (plain weave) การทอมีแบบต่างๆ มีทั้งกลุ่มเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งเท่ากันและไม่ท่ากัน แต่โดยปกติจะทอแบบ 2 x 2 basket plain weave คือใช้กลุ่มด้ายยืนและด้ายพุ่งกลุ่มละ 2 เส้น