• patcharasu
 • /    Comment

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

 • patcharasu
 • /    Comment

บริษัท Jeanologia ของประเทศสเปนซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบยั่งยืน ที่ช่วยลดการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานในการผลิตนั้น ขณะนี้ Jeanologia กำลังแนะนำและกระตุ้นให้แบรนด์และผู้ผลิตช่วยให้อุตสาหกรรมยีนส์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ปราศจากการใช้น้ำ 100% ในปี 2025

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนการแปรรูปฝ้ายเป็นผ้าผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้้อผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กากีเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อผ้าลายสองแบบ 2/1 (ผ้าดริลล์) หรือแบบ 2/2 (ผ้าเสิร์จ)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เสิร์จเป็นชื่อเรียกผ้าลายสองแบบ 2/2 ชนิดหนึ่งแต่เดิมทอด้วยขนสัตว์ เป็นผ้าเนื้อเรียบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าการบาร์ดีนเป็นผ้าลายสองเนื้อเป็นมัน โครงสร้างทนทาน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าออร์แกนซ่าเป็นผ้าทอเนื้อโปร่ง บางใส ตกแต่งความกรอบ แข็งแรง ทนทาน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เป็นผ้าเนื้อโปร่ง บางเหมือนผ้าสาลูชนิดบาง แต่กระด้างและย่นเล็กน้อย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เนื้อผ้าลื่น บางเบา หรือตกแต่งผิวกรอบกระด้าง เป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินทอลายขัดเนื้อดี ลื่น น้ำหนักเบา