• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ภายหลังการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือสมบัติทางกายภาพของเส้นใยพืช โดยเฉพาะทำให้ชั้นแมทริกซ์ของวัสดุลิกโนเซลลูโลสถูกทำลาย เซลลูโลสหรือกลุ่มเส้นใยที่มัดรวมกันอยู่เป็นก้อนถูกสลายลงจนกลายเป็นเส้นใยละเอียดหรือเส้นใยเดี่ยว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

“ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวอ่อน” เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะพร้าวอ่อนส่งออก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

จุดตัดระหว่างประดิษฐกรรมทางการแพทย์และวัฒนธรรมพื้นเมือง กุมารแพทย์โรคหัวใจ ฟรานซ์ ฟรูเดนธาล รักษาโรคผนังกั้นหัวใจรั่วให้กับเด็ก ๆ ทั่วโลก โดยใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากการทอโดยใช้กี่ตามแบบฉบับวัฒนธรรมโบลิเวีย เขาบอกว่า "โจทย์ที่ยากที่สุดในยุคของเราสามารถถูกแก้ได้ด้วยเทคนิคเรียบง่าย หากเราสามารถที่จะคิดฝัน"

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ป่านศรนารายณ์ (sisal) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในตระกูลอะกาเวซีอี (Agaveceae) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Agave sisalana Perr เป็นพืชพื้นเมืองของคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโก

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าเคร็ปเดอชินหรือผ้าย่นจีน เป็นผ้าไหมชนิดเนื้อละเอียด น้ำหนักเบา

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เป็นกลุ่มของผ้าที่เนื้อผ้ามีลักษณะย่น ซึ่งอาจเป็นผ้าเรยอน ผ้าไหม ผ้าอะซิเตต ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสมก็ได้

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าซาตินด้ายพุ่งหรือบางทีเรียก ผ้าต่วนด้ายพุ่ง จะมองเห็นเฉพาะเส้นด้ายพุ่งขึ้นอยู่บนหน้าผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ซาตินหรือต่วนด้ายยืน ลักษณะพิเศษของผ้าซาตินด้ายยืน คือ จะมองเห็นเฉพาะเส้นด้ายยืนขึ้นอยู่บนหน้าผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กากีเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อผ้าลายสองแบบ 2/1 (ผ้าดริลล์) หรือแบบ 2/2 (ผ้าเสิร์จ)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เสิร์จเป็นชื่อเรียกผ้าลายสองแบบ 2/2 ชนิดหนึ่งแต่เดิมทอด้วยขนสัตว์ เป็นผ้าเนื้อเรียบ