• patcharasu
 • /    Comment

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

 • patcharasu
 • /    Comment

บริษัท Jeanologia ของประเทศสเปนซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบยั่งยืน ที่ช่วยลดการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานในการผลิตนั้น ขณะนี้ Jeanologia กำลังแนะนำและกระตุ้นให้แบรนด์และผู้ผลิตช่วยให้อุตสาหกรรมยีนส์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ปราศจากการใช้น้ำ 100% ในปี 2025

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนการแปรรูปฝ้ายเป็นผ้าผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้้อผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าชีฟองเป็นผ้าลายขัดผิวย่นผลิตจากเส้นไหม เนื้อผ้ามีความละเอียดแต่แข็งแรง คล้ายผ้าจอเจียร์แต่มีความนุ่มกว่า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เนื้อผ้ามีรอยย่นละเอียดทั้งตามแนวด้ายยืนและแนวด้ายพุ่ง คล้ายผิวทรายและทิ้งตัวได้ดี มีความเป็นเงางาม และเนื้อบาง มีความพลิ้ว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าเคร็ปเดอชินหรือผ้าย่นจีน เป็นผ้าไหมชนิดเนื้อละเอียด น้ำหนักเบา

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เป็นกลุ่มของผ้าที่เนื้อผ้ามีลักษณะย่น ซึ่งอาจเป็นผ้าเรยอน ผ้าไหม ผ้าอะซิเตต ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสมก็ได้

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าซาตินด้ายพุ่งหรือบางทีเรียก ผ้าต่วนด้ายพุ่ง จะมองเห็นเฉพาะเส้นด้ายพุ่งขึ้นอยู่บนหน้าผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ซาตินหรือต่วนด้ายยืน ลักษณะพิเศษของผ้าซาตินด้ายยืน คือ จะมองเห็นเฉพาะเส้นด้ายยืนขึ้นอยู่บนหน้าผ้า