• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

Textile Learner

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

Textile Learner เป็นบล็อกสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอ้างอิงที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน นักศึกษาเฉพาะทางโดยเฉาะสาขาสิ่งทอ ซึ่งบล็อคดังกล่าวนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอแบบครบวงจร รวมทั้งข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ และความเคลื่อนไหวจากสถาบันการศึกษาด้านสิ่งทอทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับทราบถึงความเคลื่อนไหวตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าเคร็ปเดอชินหรือผ้าย่นจีน เป็นผ้าไหมชนิดเนื้อละเอียด น้ำหนักเบา

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เป็นกลุ่มของผ้าที่เนื้อผ้ามีลักษณะย่น ซึ่งอาจเป็นผ้าเรยอน ผ้าไหม ผ้าอะซิเตต ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสมก็ได้

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าซาตินด้ายพุ่งหรือบางทีเรียก ผ้าต่วนด้ายพุ่ง จะมองเห็นเฉพาะเส้นด้ายพุ่งขึ้นอยู่บนหน้าผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ซาตินหรือต่วนด้ายยืน ลักษณะพิเศษของผ้าซาตินด้ายยืน คือ จะมองเห็นเฉพาะเส้นด้ายยืนขึ้นอยู่บนหน้าผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กากีเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อผ้าลายสองแบบ 2/1 (ผ้าดริลล์) หรือแบบ 2/2 (ผ้าเสิร์จ)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เสิร์จเป็นชื่อเรียกผ้าลายสองแบบ 2/2 ชนิดหนึ่งแต่เดิมทอด้วยขนสัตว์ เป็นผ้าเนื้อเรียบ