• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าเคร็ปเดอชินหรือผ้าย่นจีน เป็นผ้าไหมชนิดเนื้อละเอียด น้ำหนักเบา

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เป็นกลุ่มของผ้าที่เนื้อผ้ามีลักษณะย่น ซึ่งอาจเป็นผ้าเรยอน ผ้าไหม ผ้าอะซิเตต ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสมก็ได้

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าซาตินด้ายพุ่งหรือบางทีเรียก ผ้าต่วนด้ายพุ่ง จะมองเห็นเฉพาะเส้นด้ายพุ่งขึ้นอยู่บนหน้าผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ซาตินหรือต่วนด้ายยืน ลักษณะพิเศษของผ้าซาตินด้ายยืน คือ จะมองเห็นเฉพาะเส้นด้ายยืนขึ้นอยู่บนหน้าผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กากีเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อผ้าลายสองแบบ 2/1 (ผ้าดริลล์) หรือแบบ 2/2 (ผ้าเสิร์จ)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เสิร์จเป็นชื่อเรียกผ้าลายสองแบบ 2/2 ชนิดหนึ่งแต่เดิมทอด้วยขนสัตว์ เป็นผ้าเนื้อเรียบ