• patcharasu
 • /    Comment

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

 • patcharasu
 • /    Comment

บริษัท Jeanologia ของประเทศสเปนซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบยั่งยืน ที่ช่วยลดการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานในการผลิตนั้น ขณะนี้ Jeanologia กำลังแนะนำและกระตุ้นให้แบรนด์และผู้ผลิตช่วยให้อุตสาหกรรมยีนส์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ปราศจากการใช้น้ำ 100% ในปี 2025

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนการแปรรูปฝ้ายเป็นผ้าผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้้อผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนการผลิตเส้นใยวิสโคสเรยอนเป็นกระบวนการที่ใช้สารเคมีในการละลายเยื่อเซลลูโลส ซึ่งค้นพบครั้งแรกโดย F. G. Keller ในปี ค.ศ. 1840 (พ.ศ. 2383)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

อ้อย (Sugarcane - Saccharum officinarum L.) เป็นไม้ล้มลุก (nonwood) ประเภทหญ้า ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มาก ในแง่ของการใช้เป็นอาหาร

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

แหล่งเซลลูโลสจากไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ต้นไม้ในธรรมชาติทั้งที่เป็นไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์ เป็นเส้นใยที่มนุษย์ผลิตขึ้น โดยการนำเซลลูโลสซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีอยู่มากในธรรมชาติและเป็นองค์ประกอบหลักในพืชชนิดต่างๆ มาผ่านกระบวนการทำให้เป็นสารละลายหรือของเหลวแล้วฉีดขึ้นรูปเป็นเส้นใย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าตาสี่เหลี่ยมมีหลายชนิด มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น Gingham, Glen plaid, Shepherd’s check, Hound’s tooth check จากลวดลายที่ได้รับความนิยมทำให้มีทั้งผ้าทอและผ้าพิมพ์

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าชีฟองเป็นผ้าลายขัดผิวย่นผลิตจากเส้นไหม เนื้อผ้ามีความละเอียดแต่แข็งแรง คล้ายผ้าจอเจียร์แต่มีความนุ่มกว่า