• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

อ้อย (Sugarcane - Saccharum officinarum L.) เป็นไม้ล้มลุก (nonwood) ประเภทหญ้า ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มาก ในแง่ของการใช้เป็นอาหาร

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

แหล่งเซลลูโลสจากไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ต้นไม้ในธรรมชาติทั้งที่เป็นไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์ เป็นเส้นใยที่มนุษย์ผลิตขึ้น โดยการนำเซลลูโลสซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีอยู่มากในธรรมชาติและเป็นองค์ประกอบหลักในพืชชนิดต่างๆ มาผ่านกระบวนการทำให้เป็นสารละลายหรือของเหลวแล้วฉีดขึ้นรูปเป็นเส้นใย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าตาสี่เหลี่ยมมีหลายชนิด มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น Gingham, Glen plaid, Shepherd’s check, Hound’s tooth check จากลวดลายที่ได้รับความนิยมทำให้มีทั้งผ้าทอและผ้าพิมพ์

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าชีฟองเป็นผ้าลายขัดผิวย่นผลิตจากเส้นไหม เนื้อผ้ามีความละเอียดแต่แข็งแรง คล้ายผ้าจอเจียร์แต่มีความนุ่มกว่า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เนื้อผ้ามีรอยย่นละเอียดทั้งตามแนวด้ายยืนและแนวด้ายพุ่ง คล้ายผิวทรายและทิ้งตัวได้ดี มีความเป็นเงางาม และเนื้อบาง มีความพลิ้ว