• patcharasu
 • /    Comment

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

 • patcharasu
 • /    Comment

บริษัท Jeanologia ของประเทศสเปนซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบยั่งยืน ที่ช่วยลดการใช้สารเคมี น้ำ และพลังงานในการผลิตนั้น ขณะนี้ Jeanologia กำลังแนะนำและกระตุ้นให้แบรนด์และผู้ผลิตช่วยให้อุตสาหกรรมยีนส์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ปราศจากการใช้น้ำ 100% ในปี 2025

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนการแปรรูปฝ้ายเป็นผ้าผืนสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้้อผ้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

โดยทั่วไปทะลายปาล์มเป็นวัสดุที่มีเส้นใยปริมาณมาก เส้นใยมีความยาว 10-20 เซนติเมตร

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

แฟลกซ์ (flax) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Linum uaitatissimum L. เป็นพืชที่สามารถปลูกให้มีความสูงได้ถึง 1.20 เมตร แต่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นบางประมาณ 1-3 มิลลิเมตร แฟลกซ์เป็นพืชปีเดียว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เส้นใยกล้วยอะบาคา (abaca) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Musa Textilis Nee จัดเป็นพืชเขตร้อนและเป็นพืชพื้นเมืองในฟิลิปปินส์

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนหลักในการผลิตเส้นใยแอซีเทต ประกอบด้วย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนหลักในการผลิตเส้นใยไลโอเซลล์ ประกอบด้วย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ในการผลิตคิวปรามโมเนียมเรยอน เซลลูโลสจะถูกละลายในสารละลายคอปเปอร์แอมโมเนียม (copper ammonium solution) แล้วปั่นเป็นเส้นใยด้วยวิธีการปั่นแบบเปียก (wet spinning) โดยใช้น้ำเป็นสารที่ทำให้เส้นใยแข็งตัว (coagulant) (Collier and Tortora, 2001)