• patcharasu
 • /    Comment

จีนกำลังให้เงินทุนและความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างแก่รัฐบาลปากีสถานเพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึก "กวาดาร์" ให้กลายเป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีความสำคัญด้านการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งของโลก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2560มีมูลค่าลดลงร้อยละ 8.51(ร้อยละ 11.36 ในหน่วยของเงินบาท) จากเดิมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ที่มีมูลค่า 11,653.89 ล้านเหรียญสหรัฐ (410,692.76 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 10,662.58 ล้านเหรียญสหรัฐ (364,020.73 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.08 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าส่งออกไม่รวมทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 5,523.16 ล้านเหรียญสหรัฐ (188,928.09 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.91(ลดลงร้อยละ 1.79 ในหน่วยของเงินบาท)

 • patcharasu
 • /    Comment

สำนักงานสรรพากรแห่งชาติของปากีสถาน (FBR) ได้ลดอัตราภาษีขายในสินค้าสิ่งทอและเครื่องหนังสำเร็จรูปที่นำเข้า เหลือร้อยละ 6 จากเดิมที่ร้อยละ 17

 • patcharasu
 • /    Comment

รัฐมหาราษฏระของอินเดียได้ขอข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย เพื่อนโยบายด้านสิ่งทอใหม่สำหรับช่วงปี 2017 - 2022

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระทรวงเศรษฐกิจเซอร์เบียแถลงว่า ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Taypa กลุ่มทอผ้าตุรกี ในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเมือง Kraljevo กลางเซอร์เบีย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอียิปต์ ประกาศเปิดตัวเมืองสิ่งทอแห่งที่สองที่เมือง Badr บนพื้นที่ 1 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 10 แห่ง สำหรับการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเมืองสิ่งทอดังกล่าวมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 198 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป และอุตสาหกรรมฟอกย้อม

 • /    Comment

มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

 • /    Comment

"มูลค่าการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558"

 • /    Comment

มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558