• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

พยากรณ์มูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในไตรมาสแรกของปี จะมีมูลค่าการส่งออก 551 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 • Pradit
 • /    Comment

เมียนมาร์แต่งตั้งคณะกรรมการค้าจ้างชุดใหม่ เพื่อทบทวนค่าจ้างชั้นต่ำชองแรงงานในเมียนมาร์ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งรวมถึงการประเมิน คำนวณ และวางแผนงานรวมถึงโครงการ มีองค์ประกอบของกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญภาคการเงิน ผู้แทนกระทรวง กลุ่มแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีประธานคณะกรรมการคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การย้ายถิ่นฐาน และประขากร

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,546 โครงการ และมีมูลค่าเงินลงทุน 584,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 และ 196 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนตามลำดับ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

vnexpress.vn รายงานว่า ผู้ประกอบการสิ่งทอจะไม่ต้องดําเนินการขั้นตอนในการตรวจสอบปริมาณสาร Formaldehyt และ สารอะโรมาติกเอมีน ตามหนังสือเวียนฉบับใหม่ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังมากกว่าร้อยละ 86 อาจจะถูกเลิกจ้างจากการนำระบบปฏิบัติอัตโนมัติมาใช้ ตามรายงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization ILO)

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ระยะเวลาเกือบทศวรรษที่เศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอเมริกาถูกบริหารโดยประธานาธิบดีที่มาจากพรรคการเมืองฟากเดโมแครตการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 45 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาจึงเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจไปยังนายโดนัลด์ ทรัมป์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่รวยติดอันดับ 156 ของสหรัฐฯด้วยวัย 70 ปีจากรีพับลิกัน ที่มาพร้อมนโยบายหาเสียงAmerican First ที่ต่างไปจากประธานาธิบดีคนก่อน เช่น การไม่สนับสนุนการค้าเสรีเน้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการปกป้องอุตสาหกรรมภายในจากการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนและเม็กซิโก การปฏิรูปแรงงานต่างชาติ รวมทั้งการปรับลดทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานภายในประเทศ นโยบายหาเสียงดังกล่าวได้ถูกจับตาจากทั่วโลกว่าจะสามารถนำมาใช้ได้จริงมากน้อยเพียงใด เนื่องจากสหรัฐฯ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกราว 30% ของจีดีพีโลก การปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

"มูลค่าการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558"

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558