• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

Denim Dry Process by Using Laser...Great innovation in Denim Washing...!!!

ID-SOCIETY.COM

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

“ INDUSTRIAL DESIGN SOCIETY” คลังรวมงานออกแบบไฮไลท์ นักออกแบบ และสินค้าวัตถุดิบสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมทั้งหมด

MESTIC

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

Jalila Essaïdi นักออกแบบและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชาวเนเธอร์แลนด์ ได้วิจัยและออกแบบผลงานสิ่งทอจากชีวภาพ ในชื่อว่า “MESTIC”

 • patcharasu
 • /    Comment

งานวิจัยชิ้นใหม่ได้เปิดเผยว่าชาวอังกฤษเชื่อว่าพรมของพวกเขา คือ อนาคตของเทคโนโลยีในบ้าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พรมนั้นสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเจ้าของถึงผู้บุกรุก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

วิธีการทำผ้าหนามขนุน หรือ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า คะโนะโกะชิโบริ-มัดย้อมลายกวางดาว

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

Adidas ผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาระดับโลก ได้เผยโฉม รองเท้ากีฬารุ่นใหม่ ที่มีชื่อรุ่นว่า Futurecraft 4D

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันแสงแดดมากขึ้น เพราะนอกจากผิวหนังจะถูกทำลายแล้ว ยังมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดอีกด้วย การป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลตทำได้ 3 วิธี โดยการลดระยะเวลาที่สัมผัสแสง การใช้สารป้องกันแสงแดด และการเลือกใช้สิ่งทอที่มีสมบัติในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

เสื้อผ้าสตรีมุสลิม เป็นสินค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยให้เหมาะสมกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาผ้าไหมไทยเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

ในปัจจุบันความนิยมของการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับแฟชั่นได้รับความนิยมและเป็นที่จับตามองของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และมีโอกาสที่จะมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

ต่อเนื่องจากบทความเรื่องแนวโน้มผืนผ้ากับการออกแบบแฟชั่น 2014 /2015 ที่ได้กล่าวถึงการจัดงานแสดงสิ่งทอต่างๆภายใต้ “European Fabric Fairs”

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีงานแสดงสิ่งทออยู่หลายงานและงานแสดงลักษณะนี้ดูเหมือนจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยยะสำคัญอันเนื่องจากได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน นอกจากนี้แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนคือการเติบโตของจำนวนผู้ซื้อที่มีความนิยมผ้าจากประเทศทางฝั่งยุโรปมากกว่าประเทศในฝั่งเอเชีย ความต้องการผ้าผืนและสิ่งทอมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน