• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

การออกแบบเป็นหัวใจขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรม ID WEEK 2017 เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น โดยในปีนี้การช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต้องลงไปถึงพื้นที่ชุมชนมากขึ้น โดย Thailand Industrial Design center (Thai-IDC) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นตัวเชื่อมโยงการออกแบบกับอุตสาหกรรมและก่อเกิดประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม s-curve

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กรณีศึกษานี้เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการคิดแบบนอกกรอบของกลุ่มคนที่ทำงานด้านสิ่งทอที่มีมุมมองที่แตกต่างและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

งานแสดงสินค้า Heimtextil เป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมเคหะสิ่งทอทั่วโลก จุดเด่นของงานคือการนำเสนอด้านนวัตกรรมและแนวโน้มของสินค้าสิ่งทอที่ใช้ภายในบ้านสำหรับปีนี้และยังเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงายให้กับบริษัท และผู้เข้าชมงานจากทั่วโลก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

จากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ทำให้อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอชะลอตัวลงทั่วโลก แต่ในชณะเดียวกัน กลุ่มสินค้าเพื่อสุชภาพ การแพทย์และการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นสร้างคุณภาพชีวิตทีี่ดีกลับมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มชี้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงวิถึชีวิต และการเข้าสูงยุคผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุชภาวะ หรือ wellness จึงมีโอกาสทางการตลาดอยู่ การขยายตัวของตลาดในแนวนี้จึงส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบและพัฒนาสินค้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งแต่เดิมจะเน้นการออกแบบเพื่อให้เกิดความสวยงาม มาเป็นการออกแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ครบทุกด้าน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

การทำงานของบรรดาพนักงานและผู้เชี่ยวชาญด้าน "สี" ของโรงงานบริษัท Pantone บริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับสีสําหรับพิมพ์ชื่อดังของโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ Pantone Color Guide ที่ได้รับความนิยมและยอมรับมากที่สุดในโลก ทำหน้าที่บอกสีพิเศษเฉดต่าง ๆ ที่มีรหัสกำกับไว้ เป็นเหมือนภาษารหัสสีระดับที่อ้างอิงกันในวงกว้าง เมื่อผู้ที่ทำงานหลายส่วนหลายด้านที่ต้องมีเรื่องสีมาเกี่ยวข้องก็จะใช้รหัสสีนี้มาเป็นตัวอ้างอิง

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

รองเท้าผ้าใบอาจไม่ใช่แค่รองเท้าผ้าใบอีกต่อไป เพราะรองเท้าสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ล่าสุด Vixole บริษัท Startup ที่นิวยอร์ค ได้เกิดไอเดียนำเทคโนโลยีมาผนวกกับแฟชั่นบนรองเท้าผ้าใบ ให้สามารถแสดงผลภาพได้คล้ายกับลายของรองเท้า อีกทั้งเพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่น่าสนใจอีกมาก

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

วัฒนธรรมและอุปนิสัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันบ้างมีการดำรงชีวิตแบบเร่งรีบ (Fast Life) สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแทบจะทุกวินาที ทำให้เกิดค่านิยมและความเคยชินต่อความรวดเร็วและการถามหาถึงเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง นักสร้างสรรค์หรือพัฒนาเทคโนโลยีหรือแม้แต่นักออกแบบจึงต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับต่อความต้องการเหล่านี้

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

เป็นที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีบนสิ่งทอแฟชั่นในปัจจุบันมีความแปลกใหม่และมีความเป็นไปได้ที่จะสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้น้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีบางชนิดที่สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ตาม ซึ่ง Wearable Technology ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้และมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การสร้างสรรค์ Wearable Technology ต่างๆ เหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ธีมในการจัดแบ่งเป็น 4 เรื่องหลักตามเทรนด์การออกแบบฤดูกาล Autumn/Winter2015/16

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันแสงแดดมากขึ้น เพราะนอกจากผิวหนังจะถูกทำลายแล้ว ยังมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดอีกด้วย การป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลตทำได้ 3 วิธี โดยการลดระยะเวลาที่สัมผัสแสง การใช้สารป้องกันแสงแดด และการเลือกใช้สิ่งทอที่มีสมบัติในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

เสื้อผ้าสตรีมุสลิม เป็นสินค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยให้เหมาะสมกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาผ้าไหมไทยเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

ในปัจจุบันความนิยมของการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับแฟชั่นได้รับความนิยมและเป็นที่จับตามองของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และมีโอกาสที่จะมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต