ID-SOCIETY.COM

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

“ INDUSTRIAL DESIGN SOCIETY” คลังรวมงานออกแบบไฮไลท์ นักออกแบบ และสินค้าวัตถุดิบสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมทั้งหมด

MESTIC

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

Jalila Essaïdi นักออกแบบและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชาวเนเธอร์แลนด์ ได้วิจัยและออกแบบผลงานสิ่งทอจากชีวภาพ ในชื่อว่า “MESTIC”

 • patcharasu
 • /    Comment

งานวิจัยชิ้นใหม่ได้เปิดเผยว่าชาวอังกฤษเชื่อว่าพรมของพวกเขา คือ อนาคตของเทคโนโลยีในบ้าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พรมนั้นสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเจ้าของถึงผู้บุกรุก

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

วิธีการทำผ้าหนามขนุน หรือ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า คะโนะโกะชิโบริ-มัดย้อมลายกวางดาว

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

Adidas ผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาระดับโลก ได้เผยโฉม รองเท้ากีฬารุ่นใหม่ ที่มีชื่อรุ่นว่า Futurecraft 4D

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

รองเท้าที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ หรือ 3D-Printed ถือเป็นต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยล่าสุด แต่ Adidas กำลังผลิตรองเท้ารุ่นใหม่ โดยมีชื่อเรียกว่า “Futurecraft 4D”

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในขณะนี้ มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ในทางกลับกันเสื้อผ้าหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนั้นกลับไม่ได้ถูกพัฒนาหรือมีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องมากนัก ในอดีตนักออกแบบที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้มีความพยายามในการนำแฟชั่นและเทคโนโลยีเข้ามาผนวกร่วมกัน ทว่ารูปแบบที่ได้จะมีความประหลาด ดูราวกับหลุดมาจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์หรือโลกอนาคต ไม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

วัฒนธรรมและอุปนิสัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันบ้างมีการดำรงชีวิตแบบเร่งรีบ (Fast Life) สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแทบจะทุกวินาที ทำให้เกิดค่านิยมและความเคยชินต่อความรวดเร็วและการถามหาถึงเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง นักสร้างสรรค์หรือพัฒนาเทคโนโลยีหรือแม้แต่นักออกแบบจึงต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับต่อความต้องการเหล่านี้

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

เป็นที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีบนสิ่งทอแฟชั่นในปัจจุบันมีความแปลกใหม่และมีความเป็นไปได้ที่จะสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้น้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีบางชนิดที่สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ตาม ซึ่ง Wearable Technology ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้และมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การสร้างสรรค์ Wearable Technology ต่างๆ เหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ธีมในการจัดแบ่งเป็น 4 เรื่องหลักตามเทรนด์การออกแบบฤดูกาล Autumn/Winter2015/16

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันแสงแดดมากขึ้น เพราะนอกจากผิวหนังจะถูกทำลายแล้ว ยังมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดอีกด้วย การป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลตทำได้ 3 วิธี โดยการลดระยะเวลาที่สัมผัสแสง การใช้สารป้องกันแสงแดด และการเลือกใช้สิ่งทอที่มีสมบัติในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

เสื้อผ้าสตรีมุสลิม เป็นสินค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยให้เหมาะสมกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาผ้าไหมไทยเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม