• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศไต้หวัน รวม 13 หน่วย นำโดย คุณ Chia-Feng Lee Section Chief, Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบไปด้วย Asia-Pacific Industry Collaboration office Food Industry Research Development Institute Kasetsart University Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs Chinese National Federation of Industries Textile Industry Promotion Office Taiwan Textile Research Institute Food Industry Research Development Institute Biotechnology & Pharmaceutical Industries Promotion Office Institute for Information Industry Chung-Hua Institution for Economic Research Taiwan Design Center

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

​12 เม.ย. 60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าร่วม

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 (F2S) : Creative Designers Creation) ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ที่ได้จับมือกับสถาบันการศึกษา ร่วมพัฒนาทักษะและความรู้ด้านอุตสาหกรรมการออกแบบให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ รองรับการเติบโตของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017 : Inspire Ideas for Smart SMEs (ID Week) จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ณ Thailand Industrial Design Center เชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักออกแบบร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานดีไซน์ สร้างผู้ประกอบการ 4.0

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กระทรวงอุต ฯ จับมือ 31 หน่วยงาน จัดงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Week 2017) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยงานดีไซน์สร้างผู้ประกอบการยุค 4.0

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

คุณวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา High Value Creation : Design to Global พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมช่างเทคนิคชั้นสูง ในกิจกรรมสร้างนักออกแบบ Innoneering Designers ยุคใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) โดยมีคุณนฤมล ศิริทรงธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กล่าวรายงาน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

28 ก.พ.59 (น่าน) จังหวัดน่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัวกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านพร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

27 ก.พ.59 (น่าน) นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559 โดยมี นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

12-13 กุมภาพันธ์ 2559 (จังหวัดน่าน) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

 • Web Administrator
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาสรุปผลโครงการ พัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 2โชว์ฝีมือผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สวย ดี มีคุณภาพและเป็นสากล ดึง “เมญ่า" นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2014 ร่วมด้วยทัพนายแบบนางแบบกว่า 30 ชีวิต

 • Web Administrator
 • /    Comment

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน เปิดตัวต้นแบบผ้าไหมแคชเมียร์” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” 

 • Web Administrator
 • /    Comment

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2014