• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ร่วมด้วยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชูมรดกภูมิปัญญาและอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชวนเที่ยว “เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย” กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่น พร้อมจัดประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง ชิงเงินรางวัลกว่า 8 แสนบาท

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ผู้ผลิต "ฉลากเสื้อเบอร์ 5" รายแรกของไทย

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

​สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา นำโดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยพนักงานสถาบันฯ ร่วมบริการอาหาร เครื่องดื่ม และคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 03.00 - 22.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment
 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยผลสำเร็จจากความร่วมมือของผู้ประกอบการ 35 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สู่ 10 คอลเลคชั่น 10 แบรนด์ พร้อมเปิดตลาดเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment
 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabricm วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

28 ก.พ.59 (น่าน) จังหวัดน่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัวกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านพร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

27 ก.พ.59 (น่าน) นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559 โดยมี นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

12-13 กุมภาพันธ์ 2559 (จังหวัดน่าน) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

 • Web Administrator
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาสรุปผลโครงการ พัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 2โชว์ฝีมือผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สวย ดี มีคุณภาพและเป็นสากล ดึง “เมญ่า" นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2014 ร่วมด้วยทัพนายแบบนางแบบกว่า 30 ชีวิต

 • Web Administrator
 • /    Comment

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน เปิดตัวต้นแบบผ้าไหมแคชเมียร์” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย”