• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017 : Inspire Ideas for Smart SMEs (ID Week) จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ณ Thailand Industrial Design Center เชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักออกแบบร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานดีไซน์ สร้างผู้ประกอบการ 4.0

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กระทรวงอุต ฯ จับมือ 31 หน่วยงาน จัดงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Week 2017) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยงานดีไซน์สร้างผู้ประกอบการยุค 4.0

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

คุณวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา High Value Creation : Design to Global พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมช่างเทคนิคชั้นสูง ในกิจกรรมสร้างนักออกแบบ Innoneering Designers ยุคใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) โดยมีคุณนฤมล ศิริทรงธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กล่าวรายงาน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

16 ก.พ.60 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนา เทรนด์การออกแบบไหมไทย “Modern Thai Silk 2018” กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมา ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียวเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีนางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันฯสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ณ โรงแรมจัสมินแกรนด์เรสซิเด้นท์ พระราม 4

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

พบกับกิจกรรมสัมมนา"เทรนด์การออกแบบไหมไทย" กิจกรรม Modern Thai Silk ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

28 ก.พ.59 (น่าน) จังหวัดน่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัวกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านพร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

27 ก.พ.59 (น่าน) นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559 โดยมี นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

12-13 กุมภาพันธ์ 2559 (จังหวัดน่าน) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

 • Web Administrator
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาสรุปผลโครงการ พัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 2โชว์ฝีมือผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สวย ดี มีคุณภาพและเป็นสากล ดึง “เมญ่า" นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2014 ร่วมด้วยทัพนายแบบนางแบบกว่า 30 ชีวิต

 • Web Administrator
 • /    Comment

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน เปิดตัวต้นแบบผ้าไหมแคชเมียร์” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” 

 • Web Administrator
 • /    Comment

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2014