• Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

นายปราโมทย์ วิทยาสุข อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

11 ต.ค.60 ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติต้อนรับ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย นางมยุรี ณ รังศิลป์ ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย นายถาวร กนกวลีวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย นายบัณฑิต พงษ์สาโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย นางสุปรียา อนุนาทวรางกูร นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย และนายพระขรรค์ชัย ศรีภวาทิกุล นายกสมาคมชาวโบ๊เบ๊ ในโอกาส เข้าพบเพื่อหารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นในยุค 4.0 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สถาบันฯสิ่งทอร่วม พิธีประดับต้นดาวเรืองของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

สสว. ร่วมกับ กสอ. และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศผลสำเร็จ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล”ภายใต้แนวคิด คิด ผลิต ขาย หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกลุ่มผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ชีวิตยุค 4.0 พร้อมโชว์สุดยอดผลงานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของผู้ประกอบการSMEsและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ 325 กิจการ ที่เข้ารับการพัฒนาเชิงลึกเตรียมผลักดันสู่ตลาดสากล ตั้งเป้าสร้างรายได้ตลอดสายการผลิต 500 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 5,000 อัตรา

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเสวนาการออกแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

18 กันยายน 2560 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) รุ่นที่ 9-10 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านมาตรฐานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางให้คำปรึกษาพัฒนาธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabricm วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

28 ก.พ.59 (น่าน) จังหวัดน่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัวกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านพร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

27 ก.พ.59 (น่าน) นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559 โดยมี นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

12-13 กุมภาพันธ์ 2559 (จังหวัดน่าน) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

 • Web Administrator
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาสรุปผลโครงการ พัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 2โชว์ฝีมือผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สวย ดี มีคุณภาพและเป็นสากล ดึง “เมญ่า" นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2014 ร่วมด้วยทัพนายแบบนางแบบกว่า 30 ชีวิต

 • Web Administrator
 • /    Comment

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน เปิดตัวต้นแบบผ้าไหมแคชเมียร์” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย”