• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

15 มี.ค.61 นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ "จากคูลโหมด ก้าวสู่เสื้อผ้าเบอร์ ๕ นวัตกรรมลดโลกร้อน" ร่วมให้คำแนะนำ ผลิตอย่างไรถึงได้รับเครื่องหมาย CoolMode โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจาก 2 องค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าร่วม ณ กรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

6 มี.ค.61 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ครั้งที่ 3 ใน กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีงบประมาณ 2561

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กรุงเทพฯ 5 มีนาคม 2561 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561” เพื่อเป็นการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านการออกแบบ พร้อมเดินหน้าผนึกกำลัง 4 พันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 4 สาขา โดยมีนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเสวนาพิเศษ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

2 มี.ค.61 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) นำคณะผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด กิจกรรมภายใต้ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Technical Laboratory Training on Textile Testing” ในโครงการ “Sustainable trade promotion in Myanmar through establishing green textile supply-chain derived from agro-residues” พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่ายจัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการทดสอบและการควบคุมคุณภาพเส้นใย เส้นด้ายและผ้า ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไทยและเมียนมาร์ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

​26 ก.พ.61 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Technical Laboratory Training on Textile Testing” ภายใต้โครงการ “Sustainable trade promotion in Myanmar through establishing green textile supply-chain derived from agro-residues” เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการทดสอบและการควบคุมคุณภาพเส้นใย เส้นด้ายและผ้าแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 โดยมีนางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

เริ่มแล้ว Co-Design พัฒนาแบรนด์สู่สากล

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabricm วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

28 ก.พ.59 (น่าน) จังหวัดน่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัวกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านพร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

27 ก.พ.59 (น่าน) นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559 โดยมี นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

12-13 กุมภาพันธ์ 2559 (จังหวัดน่าน) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

 • Web Administrator
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาสรุปผลโครงการ พัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 2โชว์ฝีมือผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สวย ดี มีคุณภาพและเป็นสากล ดึง “เมญ่า" นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2014 ร่วมด้วยทัพนายแบบนางแบบกว่า 30 ชีวิต

 • Web Administrator
 • /    Comment

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน เปิดตัวต้นแบบผ้าไหมแคชเมียร์” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย”