• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรม อบรมหลักสูตร ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันตลาดสากล ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่สากล ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

13 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัด Co-design Roadshow ครั้งที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรม “สร้างนักออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่” ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) สนับสนุนงบประมาณโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

8 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัด Co-design Roadshow ครั้งที่ 2 ในกิจกรรม “สร้างนักออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่” ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ คณะศิลป์ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เผยแนวโน้มเทรนด์ไหมไทย 2018 ด้วยแรงบันดาลใจจาก The Silk Road ดึงอัตลักษณ์ในเส้นทางวัฒนธรรมจากยุโรปถึงเอเชีย มาผสานกับเทคโนโลยี พัฒนาสู่วัสดุใหม่ ขยายฐานการใช้ไหมไทยตอบโจทย์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟสไตล์ในยุค 4.0

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business” จัดโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) โดยมีนางโซเฟียร์ ชง ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เป็นประธานเปิดงาน ให้กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจแฟชั่นเครื่องแต่งกายไทยกว่า 100 ราย งานสัมมนาดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สสว. กสอ. และสถาบันฯสิ่งทอ ผนึกกำลังประชารัฐ เดินหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2560 เน้นต่อยอดภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ตอบโจทย์ตลาดให้แก่ SME และวิสาหกิจชุมชน 1,000 รายทั่วประเทศ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

28 ก.พ.59 (น่าน) จังหวัดน่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัวกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านพร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

27 ก.พ.59 (น่าน) นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559 โดยมี นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

12-13 กุมภาพันธ์ 2559 (จังหวัดน่าน) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

 • Web Administrator
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาสรุปผลโครงการ พัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 2โชว์ฝีมือผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สวย ดี มีคุณภาพและเป็นสากล ดึง “เมญ่า" นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2014 ร่วมด้วยทัพนายแบบนางแบบกว่า 30 ชีวิต

 • Web Administrator
 • /    Comment

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน เปิดตัวต้นแบบผ้าไหมแคชเมียร์” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” 

 • Web Administrator
 • /    Comment

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2014