• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

(จังหวัดน่าน) นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก โดยมีนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กิจกรรมการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

Textile Transformation คึกคัก

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

28 มี.ค. 61 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานสัมมนา Protective Textiles กับโอกาสในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงาน ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สสว. จับมือ 19 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่และโครงการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561 คาดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาท

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

19 มี.ค.61 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานศูนย์ ITC ในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กทม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

15 มี.ค.61 นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ "จากคูลโหมด ก้าวสู่เสื้อผ้าเบอร์ ๕ นวัตกรรมลดโลกร้อน" ร่วมให้คำแนะนำ ผลิตอย่างไรถึงได้รับเครื่องหมาย CoolMode โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจาก 2 องค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าร่วม ณ กรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน

 • Web Administrator
 • /    Comment

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2014