• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

28 มี.ค. 61 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานสัมมนา Protective Textiles กับโอกาสในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงาน ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สสว. จับมือ 19 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่และโครงการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561 คาดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาท

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

19 มี.ค.61 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานศูนย์ ITC ในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กทม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

15 มี.ค.61 นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ "จากคูลโหมด ก้าวสู่เสื้อผ้าเบอร์ ๕ นวัตกรรมลดโลกร้อน" ร่วมให้คำแนะนำ ผลิตอย่างไรถึงได้รับเครื่องหมาย CoolMode โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจาก 2 องค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าร่วม ณ กรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

6 มี.ค.61 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ครั้งที่ 3 ใน กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีงบประมาณ 2561

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กรุงเทพฯ 5 มีนาคม 2561 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561” เพื่อเป็นการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านการออกแบบ พร้อมเดินหน้าผนึกกำลัง 4 พันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 4 สาขา โดยมีนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเสวนาพิเศษ

 • Web Administrator
 • /    Comment

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2014