• Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเสวนาการออกแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

18 กันยายน 2560 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) รุ่นที่ 9-10 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านมาตรฐานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางให้คำปรึกษาพัฒนาธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

​15 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาศูนย์อบรมแพทเทริน์อุตสาหกรรม แพทเทริน์ไอที ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งทอและแฟชั่นให้สามารถนำไปต่อการใช้จริงได้ในเชิงพาณิชย์ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4

​Raffles visit THTI

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

14 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จาก Raffles International College ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute : THTI) ทั้งนี้ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านมาตรฐานสิ่งทอ และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและฟังก์ชั่น นำไปพัฒนาและต่อยอดการออกแบบแฟชั่นสู่เชิงพาณิชย์ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สถาบันฯสิ่งทอร่วมกับ HKTDC นำผู้ประกอบการชมงาน CENTRESTAGE 2017 ณ ฮ่องกง

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สถาบันสิ่งทอฯ จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้แนวคิด “ASEAN GATEWAY : Co-design for Textile & Fashion” รุกสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ พร้อมปูทางส่งผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการในตลาดอาเซียน

 • Web Administrator
 • /    Comment

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2014