• Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

เริ่มแล้ว Co-Design พัฒนาแบรนด์สู่สากล

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment
 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

ศูนย์ภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ SMEs ไทย เข้าร่วมจัดแสดงและชมงาน Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 2018 ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงฮ่องกง โดยงานครั้งนี้ผู้ประกอบการให้ความสนใจยื่นใบสมัครเข้าร่วมชมงาน ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานจำนวน 25 กิจการ 25 ราย และมีผู้ประกอบการพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน ร่วมเดินทาง 25 กิจการ 25 ราย ทั้งนี้เพื่อร่วมศึกษาดูงานนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งทอแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดสากลได้ในอนาคต

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

กสอ.ร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอ เชื่อมคลัสเตอร์สิ่งทอหนุนผู้ประกอบการลดต้นทุน ลดของเสีย สร้างนวัตกรรม เพิ่มยอดขาย

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

21 ธ.ค.60 กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้านโยบายการปฏิรูปนวัตกรรมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Industry Transformation) หนุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ยกระดับผู้ประกอบการไทย ดัน 3 ดาวเด่น สร้างโอกาสเติบโตทางการตลาด

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมกิจกรรม FASHION MARKET PLACE ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมพ่อค้าผ้าไทย ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

 • Web Administrator
 • /    Comment

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2014